חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספרים חדשים שיצאו השנה תשס"ט 1-9

ניתן לרכוש אותם כחדשים.

1

Tefillot Birkat ha-hamma English 2009 New York

     כותר             Bircas hachammah =סדר ברכת החמה : blessing of the sun, renewal of creation : a halachic analysis and anthology with a new translation and commentary / by J David Bleich ; overviews by Nosson Scherman

     דפוסת           ‪ Brooklyn, NY :‪ Mesorah Publications,‪ 2009

     תיאור פיזי  243 p ; 24 cm

     Bibliography Note    Bibliography: p 243

 

              2

     כותר             זהרי חמה : סדר ברכת החמה

     דפוסת           ירושלים : מכון הרש"ם, תשס"ט

 

              3

         סופר, משה בן שמואל, 1762-1839

     כותר             ספר מאורות הסופר : סדר ועניני קידוש החמה והתקופה / מלוקט מכתבי מרן החתם סופר וכתבי צאצאיו ותלמידיו

     דפוסת           לונדון : מכון אוצרות הסופר, תשס"ט 2009

     תיאור פיזי  [10], קצ ע' : פקסימילים ; 24 ס"מ

     הערה כללית  'יו"ל לקראת קידוש החמה במחזור ר"ז ער"פ תשס"ט"

 

              4

         שורץ, פינחס זליג בן נפתלי, הכהן, 1877-1944

     כותר             ספר יזרח אור : סדר ברכת החמה בתקופתה מוכן ליום תקופת החמה יד לחודש ניסן (ערב פסח)  / אשר קיבץ וליקט וערך  מוהר"ר פינחס זעליג הכהן שווארץ  נדפס בשנת תרפ"ה בקליינווארדיין ; ועתה הוגה ותוקן ונערך מחדש עם תיקונים והוספות  ע"י נכד אחי המחבר יוסף אריה הכהן שווארץ

     דפוסת           ברוקלין : מכון ממלכת כהנים, תשס"ט 2009

     תיאור פיזי  34, [2], פד ע' : פקסימילים ; 24 ס"מ

     הערה כללית  נוספו צילומי השערים (של המהדורה המקוצרת והמורחבת) של הוצאת קלינווארדין תרפ"ה

     הערה כללית  ע' כח-לה כוללים: קונטרס עומר השכחה : הכולל כל דיני קידוש החמה  אשר קיבץ  מו"ה אליעזר חיים דייטש

 

              5

         שיק, אליעזר שלמה

     כותר             ספר תזרח השמש :  דרושים  על מצוה הגדולה  קידוש החמה בתקופתה / בנוי ומיוסד ע"פ דברי  רבי נחמן מברסלב וע"פ דברי תלמידו  רבי נתן מברסלב  ; [מאת ר' אליעזר שלמה שיק]

     דפוסת           יבנאל : מתיבתא היכל הקודש, [תשס"ט]

     תיאור פיזי  111, 14, [2] ע' ; 23 ס"מ

     הערה כללית  בשער: הובא לדפוס ע"י חסידי ברסלב

     הערה כללית  כולל גם נוסח ברכת החמה ודרוש לברכת החמה מאת ר' נתן

 

              6

     ME-Uniform Heading   תפלות ברכת החמה תשס"ט ניו יורק

     כותר             ספר סדר ברכת קידוש החמה : ליום תקופת החמה יום רביעי, יד לחודש ניסן  ערב פסח תשס"ט  / שמחה פינחס שטראהלי

     דפוסת           Brooklyn, N Y : ש פ שטראהלי, תשס"ט

     תיאור פיזי  קצט, [9] ע' ; 24 ס"מ

 

              7

     ME-Uniform Heading   תפלות ברכת החמה תשס"ט ניו יורק

     כותר             סדר ברכת החמה : כמנהג רבוה"ק מספינקא ונלוה ספר אור החמה : הלכות והליכות דיני קידוש החמה / מהרה"ג ר' מרדכי כהנא  ; נערך ונסדר מחדש  חיים יוסף הלוי פרידמאן

     דפוסת           ברוקלין, ניו יארק : מכון בחיי משה, תשס"ט 2009

     תיאור פיזי  סז, [1] ע' : פקסימיל ; 17 ס"מ

     הערה כללית  כולל סדר בדיקת חמץ, סדר שריפת חמץ, עירוב תבשילין, ברכת המזון וברכת האילנות

     הערה כללית  נוסף צילום השער של הוצאת בארדיאב תרפ"ד

 

              8

         הבר, דוד בן שמואל פינחס

     כותר             ספר שערי זמנים :  כולל עניינים של ברכת החמה, תקופות השנה, שנים מעוברות, בין השמשות, קידוש לבנה  / מאת דוד בן  הרב שמואל פנחס  הלוי העבער ; נערך על ידי עזריאל הופטמן

     דפוסת           באלטימאר מד : ד העבער, תשס"ח

     תיאור פיזי  [13], קצז, [35] ע' : פקסימילים ; 25 ס"מ.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד