חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טעמי המקרא

1. מה תפקידו של הטעם זקף קטן ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
2. מה תפקיד הטעם זרקא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
3. מה תפקיד טעם שופר הפוך ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
4. מה תפקיד טעם תרין טרסין ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
5. מה תפקיד טעם סגלתא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
6. מה תפקיד טעם שלשלת ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
7. מה תפקיד טעם ירח בן יומו ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
8. מה תפקיד טעם אזיל ואתי ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
9. מה תפקיד טעם טפחא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
10. מה תפקיד טעם פזר ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך

 
11. מה תפקיד טעם זקף גדול ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
12. מה תפקיד טעם שופר הולך ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
13. מה תפקיד טעם שופר הולך ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
14. מה תפקיד טעם פסיק ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
15. מה תפקיד טעם אתנחא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
16. מה תפקיד טעם מארכה ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
17. מה תפקיד טעם דרגא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
18. מה תפקיד טעם טרס ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
19. מה תפקיד טעם תרי טעמי ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
20. מה תפקיד טעם אזלא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך

21. מה תפקיד טעם פשטא ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
22. מה תפקיד טעם קרני פרה ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
23. מה תפקיד טעם תלשא שמאל ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
24. מה תפקיד טעם רביע ? 
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
25. מה תפקיד טעם תלשא ימין ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
26. מה תפקיד טעם תביר ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
27. מה תפקיד טעם סוף פסוק ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
28. מה תפקיד טעם מאילא ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) מפסיק
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
29. מה תפקיד טעם דרבן ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) היא האזלא הבאה לעולם עם הזקף קטן באותה תיבה 
(או בתיבה מוקפת),וקריאתו כקריאת הגעיא ממש
 ד) מוליך


--------------------------------------------------------------------------------

 
30. מה תפקיד טעם געיא ?
 א) מעמיד
 ב) אם בא אחריו רביע-הרי הוא מפסיק.ואם בא אחריו טעם אחר חוץ מהרביע-הרי הוא מעמיד
 ג) הגעיא היא קו ניצב מתחת האות,ותפקידה למשוך בקריאת האות שבאה תחתיו (זולת בתיבה זעירא מוקפת כמו אל-הערים וכיוצ"ב שאין מאריכין בה)
 ד) מוליך

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד