חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מבחן בנושא דיני ברכות


1. מהי ברכת המצות כל השנה ? 
 א) בורא מיני מזונות
 ב) המוציא
 ג) עבות המוציא,רכות בורא מיני מזונות
 ד) על המחיה 
----------------------------------------
2. מהי ברכת הריחאן ? 
 א) מיני בשמים
 ב) הנותן ריח טוב
 ג) עצי בשמים
 ד) עשבי בשמים 
----------------------------------------
3. מהו סדר הקדימה בברכות כשיש לפניך עץ,אדמה,שהכל,גפן,מזונות ? 
 א) מזונות, עץ, אדמה, גפן, שהכל
 ב) עץ, אדמה, שהכל, גפן, מזונות
 ג) מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל
 ד) גפן, מזונות, שהכל, גפן, אדמה 
----------------------------------------
4. מהי ברכת השדאב ? 
 א) עצי בשמים
 ב) הנותן ריח טוב
 ג) מיני בשמים
 ד) עשבי בשמים 
----------------------------------------
5. מתי צריך לברך לישב בסוכה ? 
 א) למנהג הבלדי והשאמי בכל פעם שנכנס לסוכה
 ב) למנהג הבלדי בכל פעם שנכנס לסוכה ולמנהג השאמי רק מתי שבא לסעוד
 ג) בתחילת כל יום מימי החג
 ד) למנהג הבלדי רק מתי שבא לסעוד ולמנהג השאמי בכל פעם שנכנס לסוכה 
----------------------------------------
6. האם מברכים "על נטילת ידים" על דבר שטיבולו במשקה ? 
 א) למנהג הבלדי מברכין ולמנהג השאמי אין מברכין
 ב) למנהג הבלדי והשאמי אין מברכין
 ג) למנהג השאמי מברכין ולמנהג הבלדי אין מברכין
 ד) רק בליל פסח מברכין 
----------------------------------------
7. קבע סעודתו על גחנון מה מברך לפניו ? 
 א) אם נאפה בכלי סגור מברך המוציא ואם נאפה בכלי פתוח מברך בורא מיני מזונות
 ב) המוציא
 ג) על נטילת ידים
 ד) בורא מיני מזונות 
----------------------------------------
8. בסעודות-מי נוטל ידיו ומברך המוציא ראשון ? 
 א) בעל הבית
 ב) בעל הבית נוטל ראשון והגדול שבציבור מברך המוציא
 ג) הגדול שבציבור
 ד) הגדול שבציבור נוטל ראשון ובעל הבית מברך המוציא 
----------------------------------------
9. מהי ברכת הציפורן ? 
 א) הנותן ריח טוב
 ב) עצי בשמים
 ג) מיני בשמים
 ד) עשבי בשמים 
----------------------------------------
10. כמה ברכות יברך כדי להשלים למאה ברכות -בשבת ? 
 א) עשרים
 ב) שלושים
 ג) שמונה עשרה
 ד) עשרים ושלוש 
----------------------------------------
11. מה מברך איש לרעהו בימי ראש השנה ? 
 א) תזכה לשנים רבות ומועדים טובים
 ב) תכתב בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה
 ג) כתיבה וחתימה טובה
 ד) תכתב בספר מחילה וסליחה וכפרה ובספר הרחמים ובספר הזכרון 
----------------------------------------
12. כשמברך ברכת המזון בימי החול ,האם צריך לכסות את הלחם הנשאר ? 
 א) כשיש זימון בשלושה צריך לכסות
 ב) כן
 ג) צריך לכסותו דוקא כשיש עשרה
 ד) לא 
----------------------------------------
13. בברכות אדמה ועץ מה קודם שלם או חביב ? 
 א) חביב
 ב) באדמה קודם חביב ובעץ קודם שלם
 ג) שלם
 ד) באדמה קודם שלם ובעץ קודם חביב 
----------------------------------------
14. אשה שילדה האם תברך הגומל ? 
 א) אינה מברכת כלל
 ב) כן
 ג) אינה מברכת ובעלה מברך במקומה
 ד) כשילדה בן תברך וכשילדה בת לא תברך 
----------------------------------------
15. ברכת ברוך שפטרני מעונשו של זה-מי המברך ? 
 א) חתן בר מצוה
 ב) אין אצלינו ברכה זו
 ג) אביו של חתן בר מצוה
 ד) אם חתן בר מצוה  

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד