חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מבחן בדיני הפסקות בתפילה

על פי ספר שע"ה או"ח ח"א

שם התלמיד:_____________                                                             ציון:______________ 

שאלות
 
 
א) ה' אמנים של קדיש באמצע הפרק דק"ש וברכותיה?
1. מותר 
2. אסור
3. אסור ויהרהר בליבו
4. אסור חוץ מיהש"ר ודאמירן בעלמא

ב) ברכת הרעמים והברקים בזמירות?
1. אסור
2. חייב
3. מותר

ג) קדושה בין הפרקים דק"ש וברכותיה?
1. מותר
2. מותר רק לקדוש וברוך
3. אסור ויהרהר בליבו

ד) קדושה ויוצר וסברה דיומא בזמירות
1. אסור
2. מותר
3. חייב

ה) מודים דרבנן באמצע ב"ש לאחר בא"י ובישתבח
1. מותר
2. אסור רק ישחה
3. הברכה אסור וישתחוה באמצע

ו) מורה הוראה באמצע הפרק דק"ש וברכותיה
1. מותר
2. ימתין לזמירות
3. אסור
4. מותר כשהענין נחוץ

ז) ברכות התורה כשעולה לס"ת בזמירות
1. בדיעבד מותר, לכתחילה אסור
2. אסור

ח) אמן של כל הברכות בתפילת שמו"ע
1. מותר
2. אסור
3. אסור ויהרהר בליבו

ט) ברכת אשר יצר באמצע הפרק דק"ש וברכותיה?
1. אסור
2. מותר אם נצרך
3. אסור ויהרהר בליבו

י) ברכת טלית ותפילין באמצע ב"ש לאחר בא"י ובישתבח
1. מותר 
2. אסור
3. ימתין לזמירות

יא) ברוך הוא וברוך שמו בתפילת שמו"ע
1. מותר
2. אסור ויהרהר בליבו
3. אסור
4. חייב

יב) י"ג מידות בזמירות
1. אין צריך לענות
2. מותר
3. אסור

יג) ברכו, אמצע הפרק דק"ש וברכותיה
1. מותר
2. אסור
3. אסור ישחה
4.         חייב

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד