חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מבחן ביאורי מילים לאשמורות

(בעריכת הצב"י מאיר ליאור לוי יצ"ו)

לשינון ביאורי המילים יש לעיין בספר אשמורות כוונת הלב

 
1. "ישראל נאמנים" (בן אדם) 
 א) הולכים בדרך האמונה
 ב) דוברי אמת
 ג) נאמנים


----------------------------------

2. "בטרם ימים פונים" (בן אדם)
 א) ימי חיי האדם
 ב) עשרת ימי תשובה
 ג) ארבעים ימי תשובה


----------------------------------

3. "ממנו, נפלאים" (בן אדם)
 א) מעשים מיוחדים
 ב) מעשים נסתרים
 ג) מעשים בדרך פלא ונס


----------------------------------

4. "כרחם אב" (בן אדם)
 א) רמז ליעקב אבינו או לאברהם אבינו
 ב) רמז למשה רבינו
 ג) כמו אב המרחם על בנו


-----------------------------------

5. "בטית לעמך" (ה' אלהי הצבאות)
 א) דברת לעמך
 ב) הבטחת לעמך
 ג) נגלית לעמך


----------------------------------

6. "מקור חיים" (לך ה' הצדקה)
 א) כינוי לתורה
 ב) חיי הנשמה הנצחית
 ג) חיי האדם


----------------------------------

7. "ורחם עדה זעומה" (בעת רצון תחנתי)
 א) לשון עדה שמעשיה קטנים
 ב) לשון עדה קטנה בכמות
 ג) לשון מאיסה וכעס


----------------------------------

8. "בכיסופי אפין" (רחמנא)
 א) בכעס אפינו
 ב) בהשתוקקות
 ג) בבושת פנינו


----------------------------------

9. "אנשי אמונה" (אנשי אמונה)
 א) אברהם, יצחק ויעקב
 ב) משה, אהרן ומרים
 ג) משה, אהרן ושמואל


----------------------------------

10. "פסו גודרי גדר" (אנשי אמונה)
 א) חלפו והלכו
 ב) התישרו
 ג) הפסידו11. "צו ישועתנו במפגיע" (אלהינו ואלהי אבותינו)
 א) בתפילה
 ב) בפגע
 ג) בכוונה


----------------------------------

12. "גלגלי מעלה"
 א) השמיים
 ב) הכוכבים
 ג) המלאכים


----------------------------------

13. "קדמו עיני אשמורות" (אלהים אתה ידעת)
 א) האשמורה האחרונה של הלילה
 ב) חצות
 ג) סליחות


---------------------------------

14. "פזורים בכל פאות" (אלהים אתה ידעת)
 א) סימנים
 ב) צדדים
 ג) ארבע רוחות


----------------------------------

15. "עשה למען ועודך" (ה' למען שמך)
 א) ועד חכמים
 ב) כסאך
 ג) קדושתך
 

בהצלחה!

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד