חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מבחן אגדתא דפסחא - פרי עץ חיים

א. כיצד הוא סדר הקערה?
ב. האם מברך על כל כוס וכוס מד' כוסות קודם השתיה ולאחריה או לא? כתוב מסקנת מהרי"ץ.
ג. קידוש ליל פסח מיושב או מעומד?
ד. מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה?
ה. מה הם הב' תבשילין שאמרו, ומסקנת מהרי"ץ?
ו. כמה הוא שיעור כזית, והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה פחות מכזית והמנהג בזה?
ז. מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה, וכיצד יעשה לפטור עצמו מהברכה לצאת ידי כולם?
ח. מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה?
ט. מהו פירוש הדין כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי חובתו?
י. אימתי נעשית בציעת האפיקומן?
יא. נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו', למה נקט שירה ולא שיר?
יב. למצוות כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל יהא שיעור כזית?
יג. כמה ככרות לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבת?
יד. מהו ההבדל בין שמחה לששון? מהו פירוש תיבת ובתשניק? מה התועלת בקירבנו להר סיני אילו לא היינו מקבלים את התורה?
טו. טיבול הכרפס, והמצה, במלח או בחרוסת?
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד