חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
  לג בעומר בציון הרשב"י במירון תפילה הילדים שע"י ארגון אלפי יהודה במירון ליד קבר רשב"י
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  במירון השנה לא מחלקים גניזה!

  רבבות עלוני קודש, דפי תפלות וכדו' מחוללים מידי שנה בציון הרשב"י במירון!
  חלקם הגדול מתגולל בבזיון מחפיר יחד עם הפסולת... נרמס תחת רגלי הציבור... ומגיע לאשפתות!!!, החובה מוטלת על כל הגופים, המוסדות והיחידים להמנע מלחלקם!!! שלא תהיה מצוה הבאה בעבירה!!!
  1/05/2018
  שמירת דברי קדושה הטעונים גניזה

  הננו להסב את תשומת ליבו של כל אחד ואחד מבאי ההילולא של התנא קדישא רשב"י זיע"א במירון להיזהר בכבודם של ספרי וכתבי הקודש, ולדאוג לגניזתם בגמר השימוש בהם:
  א. בעת היציאה מהאוטובוסים, לא להשאיר בהם דברי קדושה הטעונים גניזה. בעת ניקיון האוטובוס בגמר כל נסיעה, דברי הקדושה יגיעו לאשפה יחד עם שאר הפסולת.
  ב. אין להשאיר ספרים וכתבי קודש, ושאר דברים הטעונים גניזה, במקומות שעלולים להגיע לאשפה ולמרמס רגלי הציבור. כגון: אוהלי הכנסת אורחים, על גבי מכוניות, עצים וספסלים. מחמת רוב הדוחק אין מי שידאג לאוספם בכבוד הראוי להם. לכן כל המשאירם במקומות אלו כאילו זורקם במו ידיו לאשפה ח"ו.
  עוד הננו להזכיר למפרסמים ולפרסומאים את קריאתם של גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א, אשר אסרו בכל תוקף להשתמש בציטוט פסוקים, דברי תורה ותפילה, גם קטעים בלבד למטרות צדקה וחסד או לקידום מכירות, אף ספרי קודש. נכלל בזה תפילת השל"ה עליה כתבו גדולי ישראל כי אין שום היתר לפרסמה למטרת פרסום וקידום מכירות. ואין מקום לתפילות ובקשות אלו אלא אך ורק בסידור התפילה, וזאת לאחר שבעבר פרסום של תפילות ופרקי תהילים הביא לביזיון נורא של שמות הקודש ודברי קדושה שהתגוללו בראש כל חוצות.
  ועל המדפיסים והמפיצים לדעת את גודל האחריות המוטלת עליהם. ולשומעים ינעם.

  בכבוד רב
  ועד ההלכה לענייני גניזה 02-6247814

  יצירת קשר
  עבור לתוכן העמוד