חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר לחי ראי

לעין והורדה לחץ כאן [4 מ"ב]

ספר לחי רואי – סוגיות באגדה על סדר פרשיות התורה

 

ישמח לב מבקשי ה' הצמאים לדעת חכמה ומוסר ולהבין אמרי בינה, עם הבשורה המרנינה על הופעתו של הספר החדש והיחודי 'לחי ראי'. ספר זה הוא פרי רוחו ולבו הטהור של הרב הגאון רבי אברהם יוסף רובי שליט"א ששימש כראש בקיאות במשך למעלה משש שנים באולפנא רבתי באר יעקב, מקום לימודו בבחרותו בצל רבו ראש הישיבה הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, ובעל מחבר סדרת הספרים 'צילותא דשמעתתא' על מסכתות הש"ס, בהם זכה להסכמותיהם הנלהבות של עיני העדה וגדולי מרביצי התורה בדורינו, הגאונים רבי יצחק שיינר, רבי משה שטרנבוך, רבי ברוך דב פוברסקי, ורבי דוד יצחק שפירא שליט"א, וכולם כאחד מעידים על הבנתו העמוקה במעיינות הנובעים של סדר נזיקין, והסברת אומן בבהירות נפלאה ובסברא ישרה בלשון צח וקל. וכך כותב הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א: "מתוך דברי תורתו ניכר שכת"ר הוא תלמיד מצוין של הגאון האדיר רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, וקלט היטב את דרכו המיוחד בעיון מעמיק בדברי הראשונים וגדולי האחרונים". וב"ה זכה שנתקבלו ספריו באהבה אצל הלומדים ומגידי השיעורים כאחד, ומתבדרים מיליה בי מדרשא.    

ועתה הניף ידו שנית בחיבור יחודי העוסק בסוגיות של אגדה על סדר פרשיות התורה. כל העובר בין בתרי הספר יגלה מול עיניו יצירה מופלאה, ממש לא בא כבושם הזה, תפארת לעושיה, כאשר נקבצו ובאו למקום אחד בהירות בכל סוגיא בבקיאות גדולה והיקף רחב מימדים לצד חתירה לעומק העיון וההבנה. הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א כותב בהסכמתו לספר כי הוא מלא בעומק המחשבה בדברים העומדים ברומו של עולם - "ופליאת דעת ממני נשגבה, על רוב חילי', כי אביטה נפלאות בהגלות נגלות פנים חדשות ומאירות בתורה בחלק האגדה, ספר חיים נפתח וזורח לעינינו, ושערי שמועותיו שמעתתא דבעי צילותא, כולן מלא אורה מאור פני מלך חיים הן הן דברים אשר חיים הן למוצאיהם, מתוקים הם צוף דבש ומרפא לנפש מבקשי השם".  

המחבר פותח את שערי הספר בדבריו הנחרצים של הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל "עלינו לעסוק בחלק הנגלה שבאגדה אשר אותו אנו יכולים להבין באר היטב ומתוכו לבוא להכרת ה', אולם בזה צריך להזהר לעמול בו אך ורק על פי כללי התורה ומדות חכמים ושלא להמשך אחר מנהג העולם הדורשים בו ככל העולה על רוחם, אלא צריך לעמול לעמוד על דעת התורה על פי כללי האגדה הנחקרות והנלמדות מתוך התורה, ומתוך שנעסוק בחלק האגדה כראוי בהשתעבדות מוחלטת לכל כללי התורה נוכל להשיג את חכמת התורה באלוקותו יתברך". וכן קיבל מרבו הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל כי הדרך להבנת צורתא דשמעתתא וצורתא דאגדתא אחת היא, וכשם שאי אפשר לכוון את ההלכה אם לא בעיון ההלכה עד דק, כך הדרך לאסוקי אגדתא לאמיתה של תורה היא על ידי הלימוד והדרישה והחקירה בעמלה של תורה לעומקן של דברים. וכתב הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א  כי גם בחלק האגדה ומוסרי התורה ינק המחבר מרבו הגדול, ואלו דבריו "קבלתי הקונטרסים היקרים מלאים נופת צופים פרושים על התורה, הנובעים מלב טהור, אוהב ה' ותורתו, ומבוססים על דברי חז"ל, כבר הכרתי את הדברים הנעימים של ידי"נ מאז, ונכרים היטב אותות התקשרותו האמיצה אל רבו הגדול עם דרכו המיוחד בלימוד בתורה ובמוסר".

 

ואכן הספר 'לחי רואי' מכיל מערכות מקיפות על כל פרשה (ובכלל הספר ישנם קרוב לששים מערכות) מיוסדות על דברי רבותינו הראשונים והאחרונים גדולי המפרשים וגדולי הדורות מכל רחבי הספרות התורנית, תוך כדי חתירה לעומקן של הסוגיות שבהן עוסק המחבר, ומעניקות ללומד גם היקף וים של ידע ומקורות בכל נושא. והנה למרות שהמחבר צולל במים אדירים, הדברים הם ברי השגה לכל מבקש את ה', כאשר השכיל המחבר להפשיט את הדברים ולכותבן בעט סופר מהיר בשפה ברורה ונעימה בלשון רהוטה וקולחת, ובסדר רעיוני נכון. ולתועלת הלומד והמעיין, כל מאמר נפתח בתקציר המכיל בצורה מתומצתת ובהירה את כל המערכה, כך שבסקירה אחת יוכל הלומד לעמוד על פרטי הנושא הנידון בה, ולמשנה תועלת גם יתאפשר לחזור על עיקרי הדברים לאחר לימוד המערכה ולקנות אותה לנחלה.

ללא ספק הספר יביא בעזרת ה' תועלת עצומה לכל לומד, מחנך, משפיע רוחני, דרשן וכל דורש את ה'.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד