חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גדולי ישראל וראשי הישיבות בקריאה לחיזוק פרצת מכונות הגילוח


עשרות ראשי ישיבות בארץ הקודש צירפו את חתימתם לקול קורא שפורסם על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל נגד פרצת השימוש במכונות גילוח שיש בהם השחתה והשימוש כרוך באיסור דאורייתא של "לא תשחית את פאת זקנך".
לפני מספר שבועות כתבו מרנן ורבנן גדולי ישראל מכתב וקראו לראשי הישיבות לעמוד בפרץ ולמנוע הכנסת מכונות גילוח היכולות לגלח למישעי אל תוך היכלי הישיבות במכתבם כותבים גדולי ישראל "הן מודעת לכל דבר פירצת מכונות הגילוח, אשר אסרוהו רבותינו גדולי הדור, מרן החפץ חיים זצ"ל, ומרן החזו"א זצ"ל, וזה אפילו במכונות שבימיהם אשר מאז כבר עברו המכונות שכלולים רבים, וגרועות הרבה יותר. וכן הורו מרן בעל קהלות יעקב זצ"ל ומרן הגרא"מ שך זצ"ל, בשם מרן החזו"א שהיה אוסר בכל מכונה כתער ממש, כי בתוה"ק לא נכתב תער אלא "לא תשחית", וכל גילוח שיש בו השחתה אסור כמבואר במכותב כא. וברמב"ם פי"ב מעכו"ם.
ולכן כל המכונות המגלחות למישעי אפי' רק בשתי שערות, הן בכלל איסור "לא תשחית את פאת זקנך". וכמובן דאף על כל ראשי הישיבות הקדושות לעמוד בפרץ ושלא להרשות הכנסת מכונות גילוח היכולות לגלח למישעי, וא' המקיף וא' הניקף במשמע, ומצוה גדולה ללמוד בספרו של רבנו החפץ חיים זצוק"ל "תפארת אדם" שנוסד על חיזוק שמירת איסור זה, ובו מבואר שכל גודל המקיימה בזה ובבא" על הכרוז חתמו מרנן הגרי"ש אלישיב, הגר"ש וואזנר, הגראי"ל שטיינמן, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"נ קרליץ, הגר"ח קנייבסקי, הגרב"ד פוברסקי, הגרנ"צ פינקל והגר"ש אויערבאך . בימים אלו צירפו עשרות רבות של ראשי ישיבות את חתימתם לקול קורא בתקווה לחזק את תלמידי הישיבות בדבר זה הצריך חיזוק.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד