חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מתוך ספר יערות דבש - חלק ראשון - דרוש א

בברכת ולירושלים ואת צמח וכו', אין צורך להאריך, כי צריך להוריד דמעה מאין הפוגות, על בנין ירושלים והחזרת קרן דוד, כי היא תכלית שלימות אנושי, ואם אין לנו ירושלים ומלכות בית דוד, למה לנו חיים, ולירושלים יקרא כסא ה', וכן בדוד שישב ממש כעין מרכבה עליונה, כדכתיב [דה"א נט, כג] וישב שלמה על כסא ה', ואם מלאכי מעלה קוראים בבכי וקינה על חורבן ירושלים יום ולילה לא יחשו, והם אבילי ציון, איך נחשה אנן ולא נבכה על חילול השם שנתחלל בחורבן ירושלים ואבדן מלכות בית דוד, וחייב כל איש לומר בלבו, רבש"ע הריני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון והחזרת מלכות ב"ד, אמות על קדושת שמך ועיני לא יהיו רואות, אפס בנה ירושלים והצמח קרן דוד למען יתקדש שמך, ותרחם על בניך העלובים, נטושים בגולה, הסובלים על יחודך ומקדשים שמך ברבים, היות כי בעו"ה חורבן ושוממות מקדש תפארתינו ואבדן מלכות ב"ד, ידוע לכל כמה העדר וחסרון טובה שגורם לנו, וממשירדנו מחיים למות, וכן להיפך, בשוב ה' שיבת ציון נהיה עולים ממות לחיים ואין בנו אלא חלק ס' מחיים, ולכך נאמר [תהילים קכו. א] בשוב ה' וכו' היינו כחולמים, כי כמו חלום יש בו חלק ס' ממיתה, כך אנו להיפך, כי נרגיש כי היה בנו רק חלק ס' מחיים, ולכך אין צריך להאריך בזה, ומי אשר לו רק נשמת ישראל, הלא לבבו נשבר בקרבו בזכרו חורבן ירושלים וזכרון מלכות ב"ד שנפסק בעו"ה:
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד