חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לאור הנר

בראשות הרה"ג שלמה לוונשטיין שליט"א


רשימת הקלטות

© כל הזכיות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.

1. עשר המכות - פרשת שמות, וארא, בא

2. קריעת ים סוף - פרשת בשלח

3. פורים – מחיית עמלק

4. באור ההגדה של פסח 2 חלקים

5. אהבת לצדק בניי מעשה העגל - פרשת כי תשא

6. יונה הנביא הפטרת יוה"כ

7. נעשה אדם – אמונת היחוד - פרשת בראשית

8. אבלות על החורבן

9. דוד המלך – לב טהור - פרשת תצווה

10. המעביר על מידותיו - פרשת ויצא

11. אדוננו דוד עבד ה '

12. מעלות התורה - פרשת בחוקותי

13. כמו באולם חתונות הפטרת צו

14. גומל דלים – ה'ו'ז'ח'ט'י'כ'ל' - פרשת במדבר-חג שבועות

15. אני מאמין באמונה שלמה יעקב אבינו ולבן - פרשת ויצא

16. הרחמן הוא ישתבח לדור דורים - פרשת ויצא חנוכה

17. חמדת הכבוד - פרשת שלח לך

18. מושחתים נמאסתם קרח ועדתו

19. תלמידיו של אברהם אבינו - פרשת בלק

20. יום העצמאות

21. יום הדין-כבני מרון-שלושה באים לדין

22. כי מכבדי אכבד אברהם אבינו וומלחמת ארבעת המלכים - פרשת לך לך

23. תורה וגמילות חסדים ספר בראשית

24. ההסתר שבמגילת אסתר פורים

25. סיפור יהודי - פרשת ויחי

26. שיכור ולא מיין איך פרעה לא נשבר - פרשת וארא בא

27. מור ודרור אמונת חכמים פורים

28. חוב+1=טוב חיזוק לאמונה ותפילה - פרשת תולדות

29. וחיי עולם נטע בתוכנו חג שבועות

30. מן או קוקומוש - פרשת בהעלותך

31. תפוס כפי יכולתך - פרשת שלך לך

32. משיב חימה בן משיב חימה - פרשת פנחס

33. כי עת לחננה כי בא מועד בין מצרים

34. ימין מול ימין שמאל מול שמאל לראות את הטוב אצל השני - פרשת פקודי

35. גדולה לגימה - פרשת כי תצא

36. לך אל הנמלה עצל - פרשת ראה ושופטים

37. מרים בת עלי בצלים מצווה נקיה סוכות-חנוכה

38. וחיתה נפשי בגללך - פרשת לך לך

39. ברוך גוזר ומקיים - פרשת חיי שרה

40. עבירתן של שבטים תקווה היא לעולם - פרשת וישלח

41. זה לא משחק ילדים - פרשת וישלח חנוכה

42. התרופה לייסורים - פרשת מקץ ויגש

43. " חסד ואמת" - פרשת ויחי

44. זה הגיוני או לא - פרשת שמות

45. הציר של נחום - פרשת בשלח

46. המרגל ששכח את תפקידו - פרשת משפטים

47. כי לא אצדיק רשע - פרשת משפטים

48. תיאטרון הבובות מגילת אסתר

49. " נעמן ירד לירדן" - פרשת תזריע

50. וידעתם כי אני ה' - פרשת בא פסח

51. אונקולוס הגר - פרשת קדושים

52. " מה יאמרו אזובי הקיר" - פרשת בהר

53. " רוממו מכל לשון" - פרשת נשא

54. ההיסטוריה חוזרת - פרשת קרח

55. מי התחיל ראשון התרנגול או האתון - פרשת בלק

56. ליצני הדור - פרשת פנחס מטות

57. על זה היה דווה ליבינו בין מצרים

58. זמן הבעיטה - פרשת שופטים

59. למענך אלוקים חיים - פרשת כי תבא

60. " דלתיך דפקנו" יום הכיפורים

61. גלות דה לוקס הושענא רבה

62. כמה גדול כוחו של האילן - פרשת נח

63. לאן נוסעת המרכבה עקידת יצחק - פרשת וירא

64. טעם הגדי כטעם הצבי - פרשת תולדות

65. רחל באה או באה - פרשת וישלח

66. ורטיגו - פרשת וישב חנוכה

67. " עמק חברון" - פרשת ויגש

68. אפרים ומנשה - פרשת ויחי

69. אמת ואיתן - פרשת וארא – בא

70. קיימו וקיבלו – קרי וכתיב - פרשת תרומה

71. מה אפשר ללמוד מהדמקה - פרשת כי תשא

72. 2 ציפורים ועץ ארז תזריע מצורע

73. אשרי משכיל אל דל - פרשת בחקותי תשס"ד

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד