חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ונקרא בשם

בס"ד

מוסדות "ונקרא בשם" בית הכנסת "זכור לאברהם"

 

לחץ כאןקטלוג רשימת דיסקים לשמיעה של מו"ר הרה"ג ר' יוסף מוגרבי שליט"א

ראש ישיבת "תפארת בנים"  שע"י מוסדות "ונקרא בשם"

רח' מפרץ שלמה 100,קרית שרת,חולון טל':03-5591756 052-762914

 

חגים

א. אלול.

ב. מהות יום הכיפורים.

ג. מהות חג סוכות.

ד. מהות חג פורים.

ה. חידושים להגדה – א.

ו. חידושים להגדה – ב.

ז. חידושים להגדה – ג.

ח. ניסי קריעת ים סוף.

ט. הסיבות לגלות מצרים.

סליחות

א. בן אדם מה לך נרדם.

ב. אל מלך..., יג' מידות, רחמנא.

ג. אנשי אמונה אבדו.

ד. אשמנו מכל עם, אלוהינו שבשמים ,עננו.

ה. אדון הסליחות- סיום.

פרקי אבות

פרק א'

22 דיסקים ממשנה א' עד סוף הפרק משנה יח'.

פרשת השבוע

על כל חמשה חומשי תורה מחומש ויקרא תשס"ה.

שיחות מוסר

1. הנעלבין ואינן עולבין.

2. השקר.

3. גנות הכעס.

4. גזל.

5. כבוד הבריות.

6. ענווה.

7. מעלת התפילה.

8. מעלת לימוד התורה.

9. אהבת ישראל.

10. התעוררות עצמית.

11. צניעות.

12. הלכות והליכות בצניעות.

13. הכרת הטוב.

14. אמונה ובטחון.

15. כבוד ואמונת חכמים.

16. טובים השנים מן האחד.

17. הקנאה.           

18. מטרת החיים

19. השתוקקות וצימאון למצוות.

20. מי יעלה בהר ה'.

21. מן המיצר קראתי יה.

22. השמח בחלקו -הסתפקות במועט.

23. השמח בחלקו – גנות המותרות.

24. זריזות .

25. שמירת העיניים.

26. ניצול הזמן.

27. לא יבוש מפני המלעיגים עליו - א'.

28. לא יבוש מפני המלעיגים עליו - ב'.

29. חיפוש האמת.

30. כל הפוסל במומו פוסל.

31. מסירות נפש –א'.

32. מסירות נפש-ב'.

33. מסירות נפש-ג'.

34. עליה בשלבים.

35. כוחות הנפש שבאדם.

36. הייסורים איתות.

37. הייסורים מתנה.

38. נגיעות עצמיות.

39. פיתחו לי פתח.

40. כוחו של הרגל.

41. שלום בית-לגברים בלבד.

42. שלום בית-כללי.

43. היהודי ומעלתו.

44. כוחה של תפילה.

45. האור והחושך שבאדם.

46. מה בין ראיה לשמיעה.

47. שלמות המצוות.

48. נעימות התורה והמצוות.

49. הקושי שבהודאה.

50. עבד ה'.

51. חינוך הבנים א'.

52. חינוך הבנים ב'.

53. כיבוד הורים.

54. יראת שמים.

55. רדיפת הכבוד.

56. אהבת הזולת.

57. כוחה של שמחה.

58. מעלת השבת.

59. עשרת הרוגי מלכות.

60. חורבן בית-המקדש-א.

61. חורבן בית המקדש-ב.

62. הסיבות לחורבן ירושלים.

63. תשעה באב.

64. תשעה באב-ב.

65. יתרון האור מהחושך.

66. זיווג משמיים.

ביאורים לתפילה

א. מודה אני, ברכת אשר יצר.

ב. אלוהי נשמה, ברכות השחר-א.

ג. ברכות השחר-ב.

ד. ברכות השחר-ג.

ה. ברכות השחר-ד, יהי רצון מלפניך.

ו. ברכות התורה.

ז .הכנה לתפילה, ציצית ותפילין.

ח. אדון עולם, ותתפלל חנה, עקידה.

ט. עקידה- קרבנות (צניעות).

י.  הקטורת.

יא. קרבנות-סיום.

יב. תפילה לראש השנה-א.

יג. תפילה לראש השנה-ב.

יד. תפילה לראש השנה-ג.

טו. וידוי – א'.

טז. מעלת הקדיש.

יז.  הודו לה' קראו בשמו.

יח. ברוך שאמר.

יט. מזמור לתודה.

כ.   אשרי יושבי ביתך.

כא. הללויה הללי נפשי.

כב. הללויה כי טוב.

כג. הללויה הללו את השם.

כד. הללויה שירו לשם שיר חדש.

כה. ויברך דוד.

כו. אז ישיר.

כז. ישתבח שמך.

כח. ברכת יוצר אור.

כט. תתברך לנצח.

ל.  אהבת עולם.

לא. קריאת שמע-א.

לב. קריאת שמע-ב.

לג. אמת ויציב.

לד. עזרת אבותינו.

לה. תפילת עמידה-ברכת אבות א'.

לו. תפילת עמידה-אבות ב' עד ברכת הרוצה בתשובה.

לז. תפילת עמידה-ברכת סלח לנו עד רפאנו.

לח. תפילת עמידה-ברכת ברכנו(פרנסה).

לט. תפילת עמידה-ברכת תקע בשופר עד על  הצדיקים.

מ.תפילת עמידה-ברכת בונה ירושלים עד שומע תפילה.

מא. מודים עד ברכת הטוב שמך.

מב. שים שלום עד סוף העמידה.

מג. למנצח יענך ה' עד תנא דבי אליהו.

מד. עלינו לשבח – א' .

מה. עלינו לשבח ב' .

מו. עשר זכירות .

מז. שלושה עשר עיקרים.

 

הנחות למזמינים כמות לזיכוי הרבים

 

*** פינת המבצעים***

(הדיסקים בליווי מנגינת רקע)

עד מתי אתם פוסחים א',ב'              מעלת הקדיש

תן תודה                                 סוד האושר

פרנסה משמיים                        כוחה של שמחה

לא יבוש                               שמירת העיניים -עליה בשלבים - חנוך לנער  

קדושת המחנה                          שבת קודש

דברי אמת                             זעקת האמת

צניעות

 

*כל דיסק 1 ₪ בהזמנת כמות לזיכוי הרבים*

הזמנות גם ב- mp3

 

להזמנות בפלא'  052-7629145

בשעות הבוקר: 10:00-13:30

בשעות הערב: 20:30-23:00

ניתן להדפיס הקדשות על הדיסקים לרפואה / להצלחה / לעילוי נשמת .
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד