חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעלת כתיבת חידושי תורה

מלאכת הכתיבה
"וכל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטילה" (אבות ב, ב).
ומהי ה"מלאכה" של תורה?
האיר הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ("בדרך עץ החיים", 171): המלאכה של התורה היא הכתיבה. יש לרשום את דברי התורה שמחדשים.
אם אין רושמים את אשר מחדשים, עלולים לשכוח את דברי התורה שרצו לומר.

כיצד חובר "אבן האזל"
אומר היה הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ("בדרך עץ החיים", 171): יש להבהיר ולרשום ביומן מדי יום ביומו את כל ההערות, הקושיות וההארות אשר מתעוררות אצלינו בשעת הלימוד במשך היום.
הוסיף וציין: "הנה, אני עצמי, את 'אבן האזל' כתבתי כתוצאה מן ההערות אשר נהגתי לרשום בכל יום".

"השתדל לקנות לך פנקס"...
"במכתב לבנו, יהודה לייב, בלומדו בישיבת 'טלז', מעורר אביו, הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל: 'ראה בני, התחזק שיהיה לך איזה הערה בכל דף, כי מי שלומד בעיון ובשקידה מוכרח הוא שימצא איזה חידוש בכל דף'.
"בתור עצה טובה הוא כותב לו: 'השתדל לקנות לך פנקס לכתוב הדברים המתחדשים הן שלך והן מה שאתה שומע. טוב שיהיו מסודרים בפנקס למצוא אותם בכל עת מצוא, כי במשך הזמן הוא תועלת גדול. עשה כן ואז בקרב הימים תראה התועלת מזה, כי אם אדם כותב מה שמתחדש, ומתבונן בהם מזמן לזמן, אזי מתווסף בהמשך הזמן, אבל אם אין כותבים, קמא קמא בטיל ומשתכח ומאבדין בזה טובה הרבה'" ("משואה לדור", עמוד קעב).

"דבר טוב ומועיל"
בקונטרס "הדרכה לבן ישיבה" (עמוד מא) כותב מרן הגרא"מ שך:
..."כדאי שכל מה שאתה מחדש תעלה על הכתב, כי הנסיון שלי הראה שזה דבר טוב ומועיל..."

תוך כדי הכתיבה מתבהרת הסוגיה
בספר זכרון "המאיר" (חלק ב, עמוד שי) מסופר על הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל: "הוא עודד גם לכתוב חידושי תורה. הוא ראה בכך תועלת גדולה. את התועלת הצומחת מן הכתיבה הבהיר על-ידי מעשה שהיה בתלמיד שלא הצליח להכין 'חבורה' בסוגיה הנלמדת, כפי שהיה עליו להכין. הוא הביע את צערו בפני המשגיח שיעץ לו לפנות אל סוגיה אחרת. אלא שלפני כן הציע לו שיעלה על הכתב את כל הספיקות שהתעוררו אצלו בסוגיה זו. והנה, למרבה הפלא, תוך כדי הכתיבה התבהרו לו הדברים ועלה בידו להכין חבורה מתוך הסוגיה הראשונה".

ספר מכורך
"קבע נא הערותיך בספר מכורך" - אומר ה"חזון איש" - "למען תהיינה לך למשמרת, וזה חיזוק לעיון. ואמרו: דברי תורה צריכים חיזוק, וכל המרבה בקנייני התורה - מרבה תורה" ("אגרות חזון איש" חלק א, אגרת ד).

מאת הרב יהודה חיון שליט"א מתוך מאמרו מתיקות התורה
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד