חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנושא אשה לשם ממון

דעלך סני...זו היא כל התורה! (שבת לא.)
ואהבת לרעך...זהו כלל גדול בתורה! (ירושלמי נדרים פ"ט)         
 

נספח לקונטרס

לא הייתי מעז לצטט את הדברים האלו אשר לפניכם ולתת להם בכך פרשנות אלא לאחר מסמך שקיבלתי מת"ח לאחר הדפסת הקונטרס, וזה לשונו.   בספר הזכרון "חזון חיים" על הגר"ח קרייזוירט זצ"ל, מובא בשמו של הרב מטשיבין זצ"ל, ששהה בבוכרה בברחו מפני אימת הצורר, שגדולי המקובלים בבוכרה לימדוהו, שסיבת החורבן הנורא והגלות המתמשכת, הינה עיקוב בנות רבות מלהינשא, עקב חוסר יכולת הוריהם העניים לתת נדוניה כנדרש!.. לא מצאתי את הספר, אך ידוע לכל שהגאון מטשיבין לא נחשד באמונות ודמיונות זרות... ועי' ספר השם עמוד קיח  וז"ל  "ולעתיד יגיד לצדיקים כל המחשבות כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (עמוס ג, ז), וסוד ה' ליראיו (תהלים כה, יד), ואת ישרים סודו (משלי ג, לב)."
וע"כ הביא דברים מבהילים מספרה המיוחד במינו מאת ניצולת שואה חרדית ששמו "בת חמש עשרה הייתי" ואלו דבריה בעמ' 95 ...רכוש תושבי הגטו עבר לרשותם בהדרגה, רכוש שנאסף בעמל רב משך שנים ארוכות, על ידי בנות בוגרות שהזדקנו ללא שזכו להינשא, בגלל צרת הנדוניה. בתקופה ההיא שלטו ברמה תביעות נוקשות לתשלום סכומי כסף גבוהים לנישואי הבנות, הורים רבים לא יכלו לעמוד בכך, בגלל תנאי הקיום הקשים והפרנסה המצומצמת, בנות אלו נאלצו למכור כעת עבור פת לחם, כל מה שאספו בשנות הציפיה לנשואיהן...  ובעמ' 298 לאחר סיום הזוועות ...כפי שהזכרתי כבר, היו רוב הבנות הניצולות באיבראן' בנות מבוגרות... ובעמ' 303 ...כבר בימים הראשונים פתחנו את ביתנו לאורחים, בין פליטי המלחמה ששבו מפתחי הגיהינום, היו אלמנים בודדים רבים, הם מצאו בביתנו מקלט זמני חם, יום יום סעדו על שולחננו יותר מעשרה גברים בודדים בגיל הביניים, שמשפחותיהם הושמדו, אט-אט התאוששו מיגונם והקימו משפחות חדשות, הם נשאו לנשים את הבחורות המבוגרות, כעת עלה ערכן וכל רווקה "זקנה" הפכה למבוקשת....עכ"ד.  הנסתרות לה'... ישרים דרכי ה'..... 


לתועלת העניין נצרך לי לקבל תגובות והע/ארות, סותרות, מתקנות, ובונות...
(לא רק מס' טל' משום הסתר מוחלט של הכותב מטע"מ) בתא קולי שמס' 050-4108383
או לדואר אלקטרוני.   [email protected]
וכן אפשר לקבל קונטרס זה ע"י בקשה בכתובות אלו.
הזכויות ניתנים למעתיק ולמפרסם

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד