חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר מורא מקדש אריג פז

יום בשורה הוא לרבנן ותלמידיהון, בהופעת הספר "מורא מקדש אריג פז" כ- 500 עמודים של בירורים וחקרי הליכות והלכות בכל ענייני קדושת בית הכנסת והמסתעף מהש"ס ראשונים אחרונים, ועד לפוסקי ואחרוני דורנו שליט"א ע"י המחבר אלון ארביב שליט"א

בשנים האחרונות ניכרת התעוררות מרובה בין כל שכבות הציבור בענין קדושת בית הכנסת ואיסור שיחה בשעת התפילה. אך דא עקא, שעל אף עניינים אלו נוהגת בכל יום, עדין לא נסדרו כל ההלכות הנוגעות למעשה בספר בפני עצמו, והם כספר חתום בפני אלו שלא נכנסו ללימוד הסוגיות ממקורן בעיון רב, גם הלומדים את הסוגיות ממקורן, לא בקלות יצליחו לברר את השיטות ולהעמידן על מכונן.

המחבר פורס פנינו מגוון הלכות מעשיות ומסודר בארבעה חלקים, חלק א' - מורא מקדש, כל עניני קדושת בית הכנסת, ההלכות והחקירות שנעשו מהוות את הנדבך הראשי בספר. חלק ב' - "בית תפלה", העוסק בכל עניני בית הכנסת, נושאים נרחבים וחקירות שקשורות לעניני מקום התפלה שקשור בטבורו לנושא מורא המקדש, חלק ג' -  "ואני תפלה", מקום התפלה, חזרת הש"ץ וכו', חלק ד' - "מגלת ספר"  חקירות הקשורות בכל דיני הלכות ס"ת ושאר ספרי הקודש.

הספר מעוטר בהסכמות מרנן ורבנן, כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, שכתב "רכש לבו דבר טוב ומועיל להאיר את עניני מורא מקדש, שהם מהדברים הצריכים חיזוק תדיר וכו', בוודאי יהי' ספרו זה למאירת עיניים ולהתחזקות מרובה למבקשי ה'  שיביאו זאת הברכה לביתם". ומרן הראש"ל הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, ועוד גדולי ישראל.

ואין לנו אלא לאחל ולברך את המחבר שיפוצו מעינותיו חוצה ותרבה הדעת ויזכה לישב ולהתמיד באהלה של תורה, ולהשפיע מתורתו וחכמתו מתוך בריאות איתנה ונהורא גופא  מעליא.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד