חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הבאת ילדים לבית הכנסת

השל"ה הקדוש קורא תגר על המביאים ילדים שלא הגיעו לגיל חינוך לבית הכנסת

וזה לשונו: "אעתיק דברי מוסר שמצאתי בס' הנקרא דרך חיים וכו', אמר מנחם בזה הזמן יש טף בא לבית הכנסת לתת עונש למביאיהן, לפי שהוא בא לחלל קדושת בית אלוקינו לשחק בו ברחובות קריה, יקומו לצחק זה עם זה, זה מכה את זה, וזה מרנן וזה בוכה וזה מדבר וזה צועק, זה רץ אילך וזה רץ אילך, ויש אשר יעשה צרכיו בבית כנסת ואז יאמרו מים מים, ויש אשר יתן אביו בידו ספר והוא ישליכו לארץ או יקרעהו לשנים עשר קרעים, סוף דבר מקול שטותם כוונת המתפללים נפסדת ונמצא שם שמים מתחלל, והמביא טף בזה האופן לבית הכנסת אין ראוי לו לקוות על זה שכר כי אם לדאוג מן הפורענות" עכ"ל.

וכשהילדים הגיעו לחינוך, אדרבא יביאנו לבית הכנסת וילמדהו אורחות חיים לישב באימה וביראה ולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות אמן קדיש וקדושה.

(הובא בספר פסקי תשובות עמוד רכ"ז)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד