חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שבת כ"ט. / פ"ט:

אנכי נער קטון לא אדע צאת ובא,אז יתכן ואני מתבלבל

(א) שבת כט. (לאלה שבקיאים בסוגיה) מדוע הגמרא לא מקשה שרב יהודה היה יכול לומר על אגוזים ומזה הייתי לומד שכל שכן גרעינים מוקצה לר' יהודה.(יש להעיר שהרישא,על כלים,זה לא דבריו אלא דברי ברייתא כדמוכח מביצה לב. ורש"י פה).

(ב) בחידושי הגר"א למסכת שבת על דף כה:,כתוב שהגר"א "אוסר לעשות ציצית של פשתים אפילו בטלית של פשתן" אבל בסוף הדברים כתוב שיש מחלוקת ידועה בין הראשונים, "ורבינו הגאון הכריע כדעת הרי"ף זל" ולמעיין בדברי הרי"ף ובבית יוסף סוף סימן ט',כתוב שהוא מתיר, וא"כ הרישא והסיפא סתרי אהדדי.

(ג) בשבת פט: מופיעה אגדה "לעתיד לבא יאמר לו הקב''ה לאברהם..." וכו'ע"ש, ותימה איך אברהם הידוע בחסדיו הגדולים ותפילתו על סדום עיר החטאים לה' מאוד, אומר לקב"ה ימחו על קדושת שמך?

(אני חייב לציין שחיפשתי במפרשים ולא מצאתי,וגם המהר"ל בנצח ישראל פי"ג לא עונה על השאלה הזו.) 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (17/07/2018 19:16:22)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד