חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שבת ויו"ט שתי קדושות

כתב המחבר סימן תצז סעיף ד':"ספק מוכן מותר ביו"ט שני משום דהוי ספק ספיקא" וכתב המשנה ברורה שה"ה ביו"ט שני הסמוך לשבת(וזה שאלה בפני עצמה למה נקט דווקא יו"ט שני,דהווא ליה לכתוב יו"ט סתם והייתי אומר לא שנא,אבל אפשר לתרץ שלרבותא נקט). עוד כתב בשער הציון "ומטעם דיו"ט ושבת קדושה אחת הן ונולדה בזה אסורה בזה ואין כאן אלא ספק אחד".ותימה,דלמעיין בביצה (ד.) מוכח שלהלכה אינם קדושה אחת אלא שתי קדושות והא דאסירנן ביצה שנולדה בזה גם בשני בהם-מטעם הכנה דרבה. (ויש לציין שהמ"א ואליה רבה לא הזכירו טעם של קדושה אחת אף שהוציא את הדין מהם).
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד