חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חיוב השיכרות

הביאור הלכה (סימן תרצ"ה, ד"ה חייב איניש) הקשה "היאך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השיכרות למכשול גדול", ותירץ "וי"ל מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו ע"י משתה כו'".

וצ"ע דלכאו' לא מובן התירוץ, שנתן רק טעם למה ציוו להשתכר, אבל אינו מתרץ היאך חייבו חז"ל דבר המביא למכשול גדול (אגב הביה"ל סיים שכ"ז למצוה ולא לעכב, ועי' במ"ב ס"ק ה'). 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (17/07/2018 19:29:21)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד