חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מסכת גיטין דף עז: בתוס'

תוס' שאל איך מגרשים והרי כתוב בתוספתא שאין מגרשין בשבת ותוס תרצו שבשכיב מרע הקלו מטעם שמפחד שלא תיפול לפני יבם ובשאר ראשונים אמרו כדי שלא תיטרף דעתו אמר הגליון מהרש"א נ"מ במקרה שע"י שליח מגרשה אז יש טעם של לא תיפול קמי יבם ואין טעם של תיטרף דעתו ועוד נ"מ הביא שם במקרה שמדובר באדם שהוצא להורג אז יש שלא תיפול קמי יבם ואין תיטרף דעתו לא מובן לי והרי שאני קורא את שאלת הראשונים ותרוצם אני מבין שמדובר בתרוץ אחד ואיך מכיוון שמפחד שתיפול לפני יבם אז יש חשש שמא תיטרף דעתו אז קשה מה נ"מ בין שניהם והרי זה תרוץ אחד?
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (17/07/2018 19:33:06)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד