חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רש"י ותוס' בגיטין י"ב ע"ב

מבואר מחל' רש"י ותוס' בגיטין י"ב ע"ב אם הקדש חל בפחות משו"פ, ובדעת התוס' מבואר שחל. ונראה מחלוקתם ע"פ חקירת הגר"ח הידועה במעילה (סטנסיל) אם הקדש הוא רק איסור או גם קנין לגבוה. והנה במתני' מעילה יט: אי' דאין מעילה חלה בפחות משו"פ, וצ"ע דבפשיטות המעילה חופפת להקדש, וכיון דההקדש חל בפחות משו"פ, א"כ גם על המעילה לחול בפחות משו"פ? יש לי תשובה, והייתי מעוניין לדעת מה עונים על כך הרה"ג. 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (17/07/2018 20:45:08)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד