חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לגבי סדר דיני ברכה אחרונה באכל בורקס ואורז ושתיה

יש לדון באופן שאכל בורקס ואורז ושתיה, ורוצה לברך בורא נפשות,  על השתיה ומאידך רוצה להמשיך לאכול אורז עדיין מה יעשה. 

שהרי אם יקדים לברך בורא נפשות, ומסתלק מהשתיה, אולי זה פוטר את האורז, ומאידך יוכל להמשיך לאכול עדיין אורז, כי ברכת בורא נפשות מסלק ברכה ראשונה שהכל על השתיה ובורא מיני מזונות על האורז, אבל מכיון שגם אכל בורקס שברכתו מזונות ומזה עדיין לא הסתלק, יכול להמשיך לאכול, כי יש כאן ברכת מזונות שמתיר לאכול כל מה שמתיר ברכה זו לאכול. ומאידך אם יברך על המחיה, אולי זה פוטר גם את האורז, כי על המחיה מסלק לגמרי את הברכת בורא מיני מזונות שבירך, ולא יוכל להמשיך לאכול עוד אורז, הגם שיש לו לברך בורא נפשות מצד השתיה, אבל אין לו מה שיתיר לו לאכול אורז עד כמה שאין כאן כבר בורא מיני מזונות לפניה.

אבל כשגומר לאכול ולשתות, כאן מסתבר שבודאי יברך תחילה מעין שלש, כי מה אכפת לנו מה הפוטר את האורז, האם בורא נפשות של השתיה או על המחיה שמברך על הבורקס ופוטר את האורז, הרי לא מפסיד כאן שום ברכה מה שיקדים לברך על המחיה, כי צריך לברך בורא נפשות מצד השתיה.

רק שיש לדון שהרי לכתחילה צריך לברך את הברכה הראויה על האורז, והברכה הראויה היא בורא נפשות, וא"כ גם בכה"ג יצטרך להקדים בורא נפשות, כדי שהאורז יפטר בברכה הראויה לכתחילה שזה בורא נפשות, ולא בעל המחיה שזה רק בדיעבד.

ומאידך יש דיני קדימה לברך על המחיה לפני בורא נפשות, ואולי זה עדיף
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד