חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מנחם אב

א. אהרון הכהן בן עמרם, ב' אלפים תפ"ז טמון בהור ההר בירדן
א. אלעזר הכהן בנו של אהרון הכהן, טמון בהור ההר בירדן, ב' תקט"ז
א. רבי יעקב בן עטר, מח"ס בית אלקי יעקב
א. רבי שמואל ערנפלד החתן סופר בר דוד צבי.
א. רבי מרדכי סגרון מחכמי ג'רבא, מח"ס וישב מרדכי, תשכ"ט
א. רבי יוסף זרוק מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ב
ר' משה ששון ראש הסופרים באר"ץ.
ר' שלמה הלברשטאם האדמו"ר מבובוב.
ב' אב תש"ס ר' יוסף ב"ר יעקב צובירי  זלה"ה, מח"ס ויצבור יוסף בר ועוד
ב. רבי אהרן תאומים מקראקא
ב. רבי יעקב כהן יהונתן, מח"ס זרע השלום, תרצ"ו
ר' יוסף צובירי ראש רבני תימן.
ר' משה שטרן מדברצין.
ר' שמואל הצרפתי, מרוקו.
ר' אשר ישעיה פרענקיל תאומים.
ג. רבי שמשון אשכנזי מאוסטרופולי בר פסח, מח"ס קרניים, ת"ח
ג. רבי יוסף בן ג'ויא מגדולי ירושלים, מח"ס טל אורות
ר' יצחק טוורסקי האדמו"ר מסקווירא ניו יורק, ארה"ב.
ד. רבי רפאל אנקאווא, ראב"ד מרוקו, מח"ס קרני ראם, קבור במרוקו
ד. רבי מנחם עזריה- הרמ"ע די פאנו בר יצחק ברכיה, שפ"ה
ד. רבי רפאל אברהם מיוחס, מח"ס באר המים
ד. רבי בן ציון הלברשטאם האדמו"ר מבובוב הי"ד, תש"א
ר' רפאל אהרון מונסונייגו, מרוקו.
ה. רבי יצחק לוריא אשכנזי-האר"י הקדוש, ה' של"ב, טמון בצפת
ה. רבי גדליה חיון מייסד וראש מקובלי בית אל, מגדולי המקובלים.
ה. רבי משה יהושע פלאג'י ראב"ד הספרדים בצפת
ה. רבי חיים עוזר גרדז'נסקי, מח"ס שו"ת אחיעזר, ת"ש
ה. רבי מאיר ברבי, מח"ס חידושי מהר"ם ברבי
ר' יחיאל מיכל דורפמן ראש ישיבת אור הנעלם.
ר' משה מוסה חדאד ראב"ד ג'רבא בדור האחרון.
הרב משה בן טוב המקובל.
ו' אב תשנ"ב ר' נסים ב"ר נסים רצאבי  זלה"ה, מח"ס אור הנר ועוד
ו. רבי משה מזרחי ראב"ד ארם צובא
ו. רבי יהודה בריאל ממנטובה
ר' סעדיה בנבנישטי ממקובלי ירושלים.
ר' אלעזר משה הורוביץ מפינסק.
ר' נסים בן נחום רצאבי.
ר' יעקב צבי מאנדל, הונגריה.
ז. רבי משה גרינוולד אב"ד חוס"ט, מח"ס ערוגת הבושם, תר"ע
ז. רבי יוסף דינקליס, מח"ס אמונת יוסף על הירושלמי, תדש"ם
ז. דון יוסף נשיא, מליץ טוב לעמו ונגיד מלכים, ה' של"ט
ר' שלום נח ברזובסקי האדמו"ר מסלונים.
ר' שמעון הכהן דריהם מחכמי טוניס.
ח. רבי יום טוב דאנון מגדולי דייני איזמיר וראב"ד ירושלים, מח"ס כבוד יום טוב
ח. רבי שמעון אהרן אגסי תלמיד חבר לרש"ש, מח"ס שם משמעון, תרע"ד
ח. רבי יהודה הלוי מראגוזה מיסד הישוב היהודי ביפו
ח. רבי אליעזר ב"ר רפאל יוסף חזן מגדולי רבני איזמיר, מח"ס עמודי ארזים
ח. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ב"ר ישראל ברוידא-זיו, ה'סבא' מקלם, תרנ"ח
ח. האדמו"ר חנוך העניך דוב זילברפרב מקוידינוב ובוטושאני זצ"ל, תשל"ח
ר' מנחם מקאלוב.
ר' מנחם מענדל לעבאוויטש.
ט' אב תשל"ט ר' זכריה ב"ר יחיא משה חייט  זלה"ה, רב מושב זבדיאל
ט. רבי יצחק נסים הראשון לציון, מח"ס יין הטוב, תשמ"א
ט. רבי רפאל אהרון מונסוניגו אב"ד פאס
ט. רבי בן ציון משה יאיר ווינשטוק המקובל, מח"ס נתיבות יאיר, תשמ"ב
ט. רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ החוזה מלובלין ב"ר אברהם אליעזר, ה' תקע"ה
ט. רבי דוד חביליו מחכמי ארץ ישראל
י. רבי אליהו ישראל הרב הראשי לקהיר
י. יששכר בן יעקב אבינו משבטי י-ה, ב' שי"ח
י. אליהו הנביא עלה בסערה השמימה ביום א' אחרי שבת נחמו
י. דון יצחק אברבנאל הי"ד, האברבנאל פירוש על התורה, ה' רס"ט
י. רבי מסעוד חי רוקח מטריפולי, ראב"ד, מח"ס מעשה רוקח, תקס"J
ר' יעקב ישראל טוורסקי האדמו"ר מהורניסטייפל, ארה"ב.
ר' יוסף פאנעט האדמו"ר מדעש, ארה"ב.
ר' אברהם צבי מרגליות.
ר' שלמה משה שאול לניאדו מגאוני ומקובלי בבל.
י"א אב תשנ"ב ר' שלמה ב"ר דוד גובני  זלה"ה, רב כפר זתים
יא. רבי יצחק בלאזר מפטרבורג, מח"ס פרי יצחק
יא. רבי רחמים חורי השני, מח"ס דור רביעי, תרנ"ב
ר' רפאל חיים אברהם קובו השלישי מגדולי רבני סאלוניקיץ
ר' הלל הלוי מפאריטש, אוקראינה.
יב. רבי יוסף לובטון
יב. רבי אריה ליב קצנלבוגן מוילנא, תקצ"ז
י"ג אב תש"ט ר' סעיד ב"ר משה גמאל  זלה"ה, משורר בצנעא
יג. רבי רפאל חיים משה בן נאים, מח"ס רחמים פשוטים
יג. רבי אליהו מערבי מראשי המקובלים בירושלים, תשט"ו
יג. רבי נתן נטע שפירא מקראקא בר שלמה, מח"ס מגלה עמוקות, שצ"ג
יג. רבי יום טוב ישראל רב ואב"ד בקהיר, מגדולי הפוסקים בארץ ישראל.
יג. רבי יוסף גרינוולד אדמו"ר מפאפא, תשמ"ה
יג. רבי זבולון אריה גרז אב"ד רחובות, תשנ"א
יג. רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג, תקפ"ט
י"ג. רבי משה מונטפיורי, גדול הנדבנים לעמו, תרמ"ה
יג. רבי משה עטייה, דיין במרוקו, מח"ס מעט מים
ר' ישראל יצחק 'משי זהב' המקובל.
יד. רבי מרדכי בירדוגו
יד. רבי משה הלוי חכם באשי בטורקיה
יד. רבי יוסף נפתלי שטרן ראש ישיבת פרשבורג י-ם, תשל"א
יד. רבי מנחם חורי הראשון מחכמי ג'רבה
יד. רבי יצחק פרידמן האדמו"ר מבוהוש, תשנ"ב
ר' עבדאללה בר כציר חנין מחכמי בגדד.
ר' צבי הירש האדמו"ר מליסקא, הונגריה.
ר' מנחם שלמה בורנשטיין האדמו"ר מסוכטשוב רדומסק.
טו. נחום איש גמזו, קבור בצפת
טו. רבי עמרם בן דיוואן מחכמי חברון, קבור במרוקו
טו. רבי בן ציון יאדלר המגיד הירושלמי, תשכ"ב
טו. רבי נסים שמואל יהודה ארואץ הנשי"א, ממייסדי עדת המערבים בירושלים, מח"ס דרכי איש
טו. רבי אשר השני האדמו"ר מסטולין קרלין בר אהרון מסטאלין, תרל"ג
טו. רבי יעקב ליינר מראדזין, תשל"ח
טו. רבי שמעון לביא המקובל, מחבר הפיוט בר יוחאי, לכבוד רשב"י
ר' אברהם בן חסון מחכמי מקנאס.
ר' חנוך דוב פדווא אב"ד לונדון.
ר' יהודה הדאן פינטו.
ר' שמחה קאלימאני, איטליה.
טז. רבי משה פארדו, ראב"ד מצרים, מח"ס צדק ומשפט
טז. רבי בכור אהרון אלחדיף בר חיים, חכם באשי טבריה, מח"ס מפי אהרון
טז. רבי יצחק מאיר לוין חתנו של האמרי אמת מגור, תשל"א
ר' דוד חזן המקובל, מרוקו.
האדמו"ר ר' חיים משה אינגרלייב, ארה"ב.
יז. רבי רפאל יהושע עזריאל, בנו של 'כפי אהרון'
יז. רבי שלמה חיים פערלאוו נכד הבעש"ט, תרפ"ב
ר' אברהם קורקידי מחכמי טורקיה.
ר' אברהם פינטו מרבני וחכמי סאלוניקי וצפת.
ר' יאשיהו פינטו ראב"ד דמשק חתן מהרח"ו ומגדולי הרבנים בדורו.
ר' שמשון וורטהיים, אוסטריה.
יח. רבי חיים רפאל אברהם בן אשר הראשון לציון ומהמקובלים.
יח. רבי חנוך חסון אב"ד חברון הי"ד, תרפ"ט
יח. רבי משה ברנשטיין ראש ישיבת קמניץ
ר' דב בר אליעזרוב.
יט. רבי ישראל זיתון מגאוני קושטא, מח"ס משפט כתוב, תרפ"א
יט. רבי יעקב כולי, מח"ס מעם לועז, תצ"ב, קבור בטורקיה
ר' אריה באלחובר.
ר' לוי ביסטריצקי רבה של צפת.
ר' רפאל מאזוז מחכמי ג'רבא אבי ר' מצליח.
ר' יהודה הלוי מראגוזה מייסד ובונה יפו.
ר' מנחם נחום פרידמן האדמו"ר מבויאן צ'רנוביטש, אוסטריה.
ר' שמעון שלום קאליש האדמו"ר מאמשינוב.
כ. רבי בן ציון אלקלעי, מח"ס חמדת ירושלים
כ. רבי לוי יצחק שניאורסהאן, מח"ס ליקוטים על הזוהר, תש"ג
כ. רבי יוסף יהודה ארדיטי מסלוניקי
כ. רבי מרדכי אלחאייך מגדולי דייני תונס, תקל"ז
כ. רבי נסים חדאד מרבני וחכמי נאבל טוניס, מח"ס חן טוב, תרס"ג
ר' יהודה זרחיה אזולאי בר משה נין החיד"א.
כא. רבי אהרון רוקח האדמו"ר מבלז בר ישכר דוב, תשי"ז
כא. רבי יעקב חי זריהן, מח"ס ביכורי יעקב, תשי"ג
כא. רבי חיים הלוי סולוביצ'יק מבריסק, תרע"ח
כא. רבי יעקב אורנשטיין בעל ישועות יעקב
כא. רבי צבי ב"ר יעקב יצחק החוזה מלובלין, ה' תקצ"א
כא. רבי אלכסנדר סענדר סאפרין בן רבי יצחק איזיק מקאמרנא זצ"ל טמון באוהעל, תקע"ח
ר' דוד מזאבליטוב בר מנחם מנדל מקסוב 'הצמח צדק'.
כ"ב אב תכ"א ר' יחיא ב"ר אברהם בשירי  זלה"ה, מח"ס חבצלת השרון ועוד
כב. רבי רפאל בכר שמואל מיוחס הכהן, הרשל"צ ומגדולי רבני ירושלים, מח"ס פרי האדמה
כב. רבי מרדכי בן הלל הי"ד, המרדכי שאחרי הרי"ף, ה' ע'
כב. רבי דוד בן מרגי מגדולי חכמי מרוקו
כב. רבי אליהו ב"ר יוסף הכהן דושניצר מפתח תקוה, תש"ט
ר' מרדכי הכהן אשכנזי, גרמניה.
כ"ג אב תשכ"ד ר' סעיד ב"ר זכריה   זלה"ה, 
כג. רבי נתן ב"ר אברהם דב כהן זצ"ל, משגיח ישיבות "אהל יעקב" ו"קרית מלך", תשס"ח
כג. רבי משה עדס ממקובלי ירושלים ומחכמי פורת יוסף, תשכ"ט
כג. רבי יעקב ישראל קניבסקי -הסטייפלר, מח"ס קהל"י, תשמ"ה
כג. רבי מגוס סבאג מחכמי ג'רבה
כג. רבי חזקיה יהושע שבתאי אב"ד לספרדים בירושלים, ראש אבות בתי הדין וזקן הרבנים בירושלים, תשט"ו
כג. רבי דוב בעריש גוטליב, מח"ס יד הקטנה על הרמב"ם
כג. רבי שמואל הכהן יצחקי סבו של הרב משמרות כהונה, ראב"ד טוניס, תקס"ד
כג. רבי אברהם משה דמרי מרבני וחכמי גאבס, מח"ס חסד ורחמים, תש"י
ר' מרדכי דוד פרנקל האדמו"ר מפרמישלאן, ארה"ב.
ר' אברהם שפירא האדמו"ר מטלוסט.
כד. רבי יצחק קובו השני, הראשון לציון
כד. רבי משה בר יעקב מלכא ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ט
כד. רבי ישמעאל הכהן מיאזד, ראב"ד צפת הי"ד, תרפ"ט
כד. רבי מרדכי דוב זילברמן מצפת, תשי"ז
כד. רבי אהרון בן חסון, מח"ס מטה אהרון זבח תודה
כד. רבי אפרים זלמן מרגליות המגיד מברודי בר מנחם מאניש, מח"ס מטה אפרים
כד. רבי עזרא עבאדי שעיו ר"מ ישיבת פורת יוסף, תשמ"ו
ר' שלום הלפרין האדמו"ר מוואסלוי, רומניה.
כ"ה אב תשמ"ו ר' דוד ב"ר יצחק גברא  זלה"ה, רב העיר סַוְּדּ ויבנה
כה. רבי שמואל ברוך אליעזרוב, מח"ס דבר שמואל, תשל"ט
כה. רבי יעקב משולם אורנשטיין בר מרדכי זאב, מח"ס ישועת יעקב
כה. רבי יששכר בר מזלוטשוב תלמיד המגיד, מבשר צדק, ה' תקנ"ה
ר' אליעזר ליפא וויסבלום האדמו"ר מברוקלין ליז'נסק, ארה"ב.
ר' פנחס בצלאל מלכוביץ' האדמו"ר מסלונים, ארה"ב.
כ"ו אב תרמ"א ר' יחיא ב"ר שלום קורח  זלה"ה, מח"ס משכיל דורש ועוד
כו. רבי יששכר אצראף, מרבני סאלי, ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרנ"ב
כו. רבי יואל טיטלבוים מסאטמאר, מח"ס ויואל משה, תשל"ט
כו. רבי ציון הכהן יהונתן הא' ראב"ד ג'רבא, מח"ס שערי ציון, תרצ"א
ר' יחיא בן שלום קורח.
ר' אהרון משה חיים הררי רפול מחכמי אר"ץ, מרבני וחכמי ירושלים.
ר' מעתוק חדאד ראב"ד ג'רבא טוניס.
ר' שלמה חיים פרידמן האדמו"ר מסדיגורא.
כז. רבי יהודה משה ישועה פתייה, מח"ס בית לחם יהודה, תש"ב
כז. רבי ירוחם נסים אלישר מבגדד
כז. רבי נחמן נתן קורנאל
כז. רבי חויתא שלי מחכמי ג'רבא בדור האחרון, מח"ס מעשה חושב, תשי"ג
כז. אב תש"ו - רבי דוד בהר"ן - זקן מורי ההוראה בירושלים מח"ס אורח דוד
ר' יהושוע בר יוסף אב"ד קראקה.
ר' רפאל אוחנה ממכנאס, מחכמי טבריה ושליח ארץ ישראל.
ר' יצחק בר משה שחיבר ראב"ד ארגנטינה.
ר' שמואל צבי הורוביץ האדמו"ר מספינקא, ארה"ב.
ר' יהושוע חריף, פולין.
כח. רבי משה פינקל (בן אליעזר יהודה)  תשס"ד.
כח. רבי אברהם חיים עדס מגדולי המקובלים, תרפ"ה
כח. רבי דוד כהן הנזיר, תשל"ב
ר' נפתלי צבי יהודה ברלין הנצי"ב מוולוז'ין.
ר' אברהם פאם גאון בוסטון.
ר' מנשה שהרבני.
כ"ט אב תשכ"ז ר' יחיא ב"ר שמואל בדיחי  זלה"ה, 
כט. רבי יעקב בירדוגו, מח"ס שופריה דיעקב
כט. רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, תרס"ט
כט. רבי אליעזר זוסיא פורטוגל האדמו"ר מסקולען, תשמ"ב
כט. רבי יהודה לביא רב ראשי בטריפולי
כט. רבי יעקב ב"ר מנחם מנכין שולקס, תשכ"ו
ר' יוסף אוחיון המקובל.
ר' יוסף מאיר טברסקי ממחנובקא, אוקראינה.
ל. רבי חנוך הניך מאלסעק חתן האדמו"ר מבעלז, תרמ"ד
ל. רבי ראובן הכהן מתקן העגלות ודבק באמת, תשמ"ט
רבי דוד נחמיאס, חבר ביה"ד במצרים, מח"ס מחנן דן, תרצ"ב
ר' ישראל פרידמן האדמו"ר מבויאן לייפציג.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד