חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סיון

א. רבי יוסף נסים בורלא, ראב"ד ירושלים מח"ס וישב יוסף
א. רבי אברהם מנחם שטינברג אב"ד ברודי
א. רבי יעקב לומברזו הראשון
א. רבי אליעזר דוד גרינוולד, מח"ס קרן לדוד
א. נעקדו על קידוש ה' קהילת סערענטש הונגריה וביניהם הגה"צ רבי משה קליין זצוק"ל הי"ד בעמח"ס "שמחת משה", תש"ד
ר' ידידיה שלמה בר אליהו ישראל, ראב"ד נא אמון.
ר' רפאל הצרפתי, מרוקו.
ר' אהרן יחיאל לייפער האדמו"ר מנדבורנא.
ר' יעקב ועקנין הצדיק מנהריה איש כותל המערבי.
ב. רבי חיים אלעזר שפירא האדמו"ר ממונקאטש, מח"ס מנח' אלעזר, תרצ"ז
ב. רבי יעקב שאול דוויק הכהן חכם באשי וראב"ד באר"צ
ב. רבי חיים ראובן גבאי מבבל
ב. רבי ישראל האגר בר ברוך הס"ק האדמו"ר מויז'ניץ בעל אהבת ישראל, תרצ"ו
ב. רבי מרדכי בן שמעון ראש כולל נזר אהרון, תשנ"ד
ר' יעקב יצחק טוורסקי האדמו"ר ממאקרוב שיקאגו, ארה"ב.
ג. רבי יוסף אירגאס, מח"ס דברי יוסף
ג. רבי מנצור מרז'וק, מגדולי רבני אר"ץ וירושלים, מח"ס קרבן אליצור
ג. רבי מרדכי עבאדי, רבה של אר"ץ ומגדולי המקובלים, מח"ס דברי מרדכי מעין גנים
ר' עובדיה ירא מברטנורא מפרש המשניות טמון בהר הזיתים
ר' יצחק חיים הכהן רבין, ראב"ד קהילת בוכארה.
ר' יעקב שמשון משפיטובקה.
ר' מנחם חשאי אב"ד חיפה.
ד. רבי יוסף אברהם וולף
ר' יצחק מכמלי מגאוני ומקובלי בבל, בעל לוח העיבור.
ר' צבי הכהן טורנהיים האדמו"ר מלוקווע ולברוז.
ר' חיים רייצס מלבוב, אוקראינה.
ר' יהושוע רייצס מלבוב, אוקראינה.
ר' שלמה די אוליוורה, הולנד.
ה. רבי אברהם אמארליאו, מח"ס ברית אברהם
ה. רבי גרשון אשכנזי בר יהודה, אב"ד קאלמיי, מח"ס עבודת הגרשוני
ה. רבי חיים יעקב סאפרין האדמו"ר מקאמרנא י-ם, תשכ"ט
ר' זאב וולף מזיטומיר תלמיד המגיד ממעזריטש.
ר' יעקב יגן מהמקובלים והמכוונים.
ר' יהושוע שלמה ארדיט אב"ד איזמיר.
ו. דוד המלך בן ישי, ב' אלפים תתקכ"ד, טמון בהר ציון בירושלים
ו. רבי מרדכי אמייס הכהן, מג'רבה, רבה הראשי של טוניס, מח"ס גדולת מרדכי, תשל"ד
ו. רבי אברהם עזריאל מחסידי בית אל, חבר ביה"ד. (לבדוק קשר לר' דוד פארדו)
ו. רבי אברהם מרדכי רוטנברג אלתר מגור בעל אמרי אמת בר אריה יהודה לייב, תש"J
ר' יהודה סגל רוזנר הי"ד.
ר' יוסף זליכה רבה של פרדס כץ.
ז. הושע בן בארי הנביא, מנביאי האמת הראשון מתרי עשר, טמון בצפת
ז. רבי ישראל בעל שם טוב ב"ר אליעזר, תק"כ, קבור ברוסיה
ז. רבי חיים יעקב אבולעפיה
ז. רבי זעליג ראובן בנגיס ראב"ד ירושלים, לפלגות ראובן, תשי"ג
ז. רבי סלימאן דוד ששון מחכמי בבל וממחזיקי התורה, תשמ"ה
ז. רבי אליהו ראם ראב"ד ירושלים, תשנ"ג
ז. רבי דוד דראע הלוי, מצדיקי מרוקו
ר' חיים אברהם ישראל, איטליה.
ח. רבי משה חיים סבו של הבן איש חי
ח. רבי משה לוי, תש"ו
ח. רבי משה נחמיה כהנוב ראש ישיבת עץ חיים בירושלים
ח. רבי יששכר דב גולדשטיין ראש כולל שומרי החומות, תשמ"ח
ר' יהושוע מונסוניגו מחכמי פאס.
ר' עזרא חוצני מחכמי וגאוני פורת יוסף ירושלים.
ר' מנחם מאניש סאפרין האדמו"ר מקאמארנא.
ט. רבי אהרון עזריאל קונווארטי המקובל,  ראש ישיבת בית אל, ראב"ד לעדת הספרדים, מח"ס כפי אהרון
ט. רבי יעקב מאיר הראשון לציון ירושלים, ראב"ד סאלוניקי, תרצ"ט
ט. רבי ישראל אשכנזי משקלוב בר שמואל, מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט
ט. רבי משה רבקה ש' בר נפתלי הירש, מח"ס באר הגולה, תמ"ד
ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב.
ר' יעקב יוסף חיים סופר.
ר' מרדכי אסיאו מחכמי וגדולי סאלוניקי.
י' סיון תשנ"ח ר' ישעיה ב"ר שלום משורר  זלה"ה, אב"ד פתח תקוה
י. רבי כמוס מימס מאמו מחכמי ג'רבה, מח"ס מעט מים, תש"ז
י. רבי ישמעאל הכהן, ראב"ד מודינה, מח"ס זרע אמת
י. רבי עזרא הררי רפול מחכמי אר"צ המקובלים, תרצ"ו
י. רבי אלעזר רקח אב"ד אמסטרדם, מח"ס מעשה רקח
ר' ישעיהו משורר אב"ד תימן וביה"ד הגדול.
ר' אליעזר פלטיאל רויטבלאט משעניצא, ארה"ב.
ר' משה מנחם מענדל סילבר האדמו"ר מסלונים, ארה"ב.
י"א סיון תרצ"ב ר' יחיא ב"ר משה יצחק הלוי  זלה"ה, ראב"ד תימן
יא. רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף, מח"ס באר שמואל
יא. רבי שלמה זלמן ערנרייך הי"ד ב"ר אליעזר בלוך, תלמיד החפץ חיים, תשל"ו
יא. רבי יצחק יעקב וויס ראב"ד ירושלים, מח"ס מנחת יצחק, תשמ"ט
יא. רבי יהודה הורוויץ מדז'יקוב, תשמ"ט
ר' יהודה בנימין סירירו מחכמי פאס מרוקו.
ר' יחיא בן משה יצחק הלוי ראב"ד תימן.
ר' נסים רביבו.
יב. רבי דוד חיים פארדו מחותן הרב החיד"א, מח"ס שושנים לדוד
יב. רבי מאיר קליינמאן מבעלי המוסר
יב. רבי אברהם וינברג האדמו"ר מסלונים ירושלים, תשמ"א
יב. רבי כמוס עגיב רבה של אור יהודה, מח"ס כמוס עמדי
ר' יעקב בעל הטורים, יוון ספרד.
ר' יצחק זאב יאדלר גולדברג.
ר' יצחק כץ מהר"י הכהן.
י"ג סיון תשט"ז ר' שלום ב"ר משה תנעמי  זלה"ה, מח"ס מורה צדק
יג. רבי אליהו בן הרוש, מח"ס כוס אליהו
יג. רבי יעקב מוצפי ראב"ד העדה החרדית הספרדית י-ם, תשמ"ג
יג. רבי אברהם יצחקי בר דוד מגאוני ירושלים, מח"ס זרע אברהם
יג. רבי אפרים כץ הכהן מוילנא, מח"ס שער אפרים
יג. רב ימרדכי יונה, מח"ס פי' על ספר המצוות להרמב"ם, תשמ"א
יג. רבי רפאל יונה טיקוצ'ינסקי ראש ישיבת ירוחם תשמ"ט
ר' יצחק אייזיק וייס מספינקא בעל החקל יצחק הי"ד.
ר' שמואל שניאורסהאן אדמו"ר המהר"ש, רוסיה.
יד. רבי חיים דוד עמר תלמיד האור החיים הקדוש
יד. רבי חיים מולווז'ין תלמיד הגר"א, מח"ס נפש החיים, תקפ"א
יד. רבי אברהם רפפורט ראש כולל עטרת יוסף ת"א
יד. רבי יוסף כהן יהונתן, מח"ס לספר בציון, תשט"ז
ר' נסים יצחק ארדיט מגאוני איזמיר.
ר' נסים יגן ראש ישיבת קהילת יעקב.
האדמו"ר ר' שמואל אברהם אבא טוורסקי, קנדה.
האדמו"ר ר' נפתלי צבי הורוויץ.
טו. יהודה בן יעקב אבינו ע"ה, משבטי י-ה, טמון במרכז יהוד, ב' שי"ך
טו. רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה היר"א מגדולי המקובלים וראש חסידי בית אל, מח"ס דרך ושלום
טו. הרב שלום ב"ר עזרא שמאע שקאלו מחסידי וחכמי ארם צובא
הרב יעקב אליאסף.
ר' שלמה משיח המקובל.
טז. רבי יהודה שמואל פרימו, מח"ס אמרי שפר
טז. רבי יעקב בר רחמים חדאד מחכמי גאוני ומקובלי ג'רבא, מח"ס גאולי חי, תש"ט
טז. רבי שלום אליעזר הלברשטאם בן רבי חיים מצאנז, תש"ד
טז. רבי ששון לוי מחכמי המקובלים בירושלים, תשנ"ב
ר' דוד לייפר מבאניה הי"ד.
ר' מנחם מנדל מוורקי בן ר' יצחק.
ר' נסים טרבלסי מחכמי ג'רבא בארץ ישראל, רב מושב תלמים.
ר' ברוך יוסף ז'ק האדמו"ר מקאברין, ארה"ב.
יז. רבי משה לייב שפירא, מח"ס טבעות החשון, תשל"ב
ר' אהרון השני מקרלין האדמו"ר בעל בית אהרן, אוקראינה.
ר' אלעזר פלעקלש, צ'כיה.
יח. רבי ישראל בר אהרון נכד ר' יעקב אביחצירא, קבור בקולמבשר
יח. רבי אהרון כהן ראש ישיבת חברון, מח"ס בית אהרן, תשכ"א
יח. רבי ירוחם ליבוביץ משגיח ישיבת מיר תרצ"ו
יח. רבי אברהם הכהן רפפורט, מח"ס איתן האזרחי
ר' יששכר דב בארון האדמו"ר הסבא קדישא מרדושיץ, פולין.
יט. רבי שאול סתהון דבח, מח"ס דבר שאול
יט. רבי שלמה חכים, מח"ס כסא שלמה
יט. רבי יהודה בן עטר ר' אלכביר, ראב"ד פאס, מגדולי רבני המערב, מח"ס מנחת יהודה
יט. רבי שמואל הומינר, מח"ס עבד המלך, תשל"ז
יט. רבי שאול ישראלי, אב"ד, מח"ס ארץ חמדה, תשנ"ה
ר' מנחם נחום טוורסקי האדמו"ר מסקווירא, ארה"ב.
ר' שמואל מוהליבר.
כ. רבי חיים מרדכי לובטון, רבה של אר"ץ, מח"ס נכח השלחן
כ. רבי חיים בלעייש ראש הרבנים בתוניס ומחכמיה.
כ. רבי יוסף אירגאס המקובל, מח"ס שומר אמונים, ת"ץ
כ. רבי שלמה סיאני איש החסד, תשנ"א
כ. רבי יהודה גג' ראב"ד נאבל, תר"נ
ר' יוסף גבריאל ממקובלי וגאוני בבל.
ר' ישראל דן טאוב האדמו"ר ממודז'יץ.
ר' רפאל ביטון רבה של הוד השרון.
ר' שרגא פייוויש שנעבאלג, אנגליה.
כא. רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מח"ס שו"ת חבצלת השרון
כא. רבי רפאל חיים נחמיאס
ר' שלמה רחמים אבולעפיה חכם באשי וראב"ד טבריה.
ר' שמעון סופר בן הכתב סופר.
ר' מנחם נחום פרידמן מאיטצקאן שטפנשט.
כב. רבי אליהו בכור חזן, רבה הראשי של אלכסנדריה, מח"ס תעלומות לב, תרס"ח
כב. רבי אפרים ב"ר יהודה נבון, מח"ס בית מושב
כב. רבי איתמר רוזנבוים האדמו"ר מנדברונא, תשל"ג
ר' משה זגורי אב"ד תלואת מרוקו.
ר' יצחק שלמה אונגר גאב"ד חוג חתם סופר.
ר' ישראל מרדכי טברסקי האדמו"ר מאחמסטריווקה ירושלים.
ר' אפרים בר יהודה נבון.
ר' רפאל שלמה ארדיט מגדולי רבני איזמיר.
ר' יהודה ליב מרגליות, גרמניה.
כג. רבי חיים דמרי מחכמי תונס
כג. הרב חכם רפאל אלשוילי זצ"ל רבה הראשי של יהדות גרוזיה - התשס"ה
כג. רבי יצחק בידהב, מח"ס כי ביצחק
כג. רבי יהודה אסאד המהר"י אסאד, מח"ס שו"ת מהרי"א, תרכ"ו
כג. רבי שמאול צבי קובלסקי ראש כולל סוכטשוב, תשנ"ג
ר' יהושוע הלר.
ר' שמואל ירוחם חיים הכהן מזקני חסידי צאנז.
ר' חיים משה אמריליו.
ר' רפאל צמח בן שמעון מגדולי חכמי ירושלים, ראש ישיבת חסד לאברהם.
כד. רבי מסעוד הכהן אלחדד, מגדולי המקובלים, ראש חסידי בית אל, מח"ס שמחת כהן, תרפ"ז
כד. רבי אברהם סאלם מחכמי אר"צ ומקובלי ירושלים
ר' אברהם הלוי מינץ, איטליה.
ר' יהושוע בירדוגו, מרוקו.
כה. התנא רבן שמעון בן גמליאל הי"ד, טמון בכהר כנה מעשרה הרוגי מלכות, ג' תתע"ה
כה. רבי ישמעאל כהן גדול הי"ד, טמון בכפר שזור מעשרה הרוגי מלכות, ג' תתע"ה
כה. רבי חנינא סגן הכהנים הי"ד, טמון בכפר כנה מעשרה הרוגי מלכות, ג' תת"ל
כה. רבי אברהם בראזני המקובל, תשל"ד
כה. רבי ראובן פיין ר"י תורה ודעת, מח"ס בין המשפתים, תשנ"ג
ר' חיים סופר.
ר' מרדכי צמח אליהו הרשל"צ הפסקן והמקובל מצאצאי הבן איש חי.
כו. סיון תש''ב רבימרדכי זאב מצאנז הי''ד ב''ר ארי' ליבוש
כו. התנא יונתן בן עוזיאל, טמון בעמוקה
כו. התנא רבי יוסי בן קיסמא
כו. רבי אליעזר משה מאג'אר מחכמי ירושלים
כו. רבי שמעון אשריקי ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, תרפ"ז
כו. רבי רפאל יוסף בן רובי, מח"ס דרך המלך על הרמב"ם
כו. רבי אברהם סמאג'ה מרבני טוניס, תשל"ח
כו. רבי אהרן זליג ב"ר קלמן קלונימוס שרשבסקי, תרנ"ה
ר' שמחה קסלר רבה של קרית ספר.
ר' משה יצחק דויטש.
ר' ברוך שמעון שניאורסון גאב"ד מטשעבין.
ר' מיכל יהודה ליפקוביץ ראש ישיבת פוניב"ז'.
כ"ז סיון תרמ"ב ר' יחיא ב"ר יוסף קארה  זלה"ה, מו"צ בצנעא
כז. רבי חנינא בן תרדיון הי"ד, מעשר הרוגי מלכות, טמון ליד ציפורי, ג' תת"ל
כז. רבי מאיר בר יצחק איזנשטט, בעל הפנים מאירות, מח"ס אור הגנוז כתנור אור, תק"ץ
כז. רבי מרדכי סאויצקי מבוסטון, מח"ס ביכורי מרדכי, תשנ"א
ר' שלמה אשכנזי מחלמא, יוון.
כח. רבי שמשון אהרן פולנסקי הרב מטעפליק, תש"ו
כח. רבי ישראל זאב גוטסמן ראש ישבת נצח ישראל, תשנ"א
כח. רבי אברהם חיים אדאדי אב"ד טריפולי, מח"ס ויקרא אברהם, תרל"ד
ר' משולם פייש לאווי האדמו"ר מטאהש, הונגריה.
ר' אהרן צבי בריסק.
כ"ט סיון תרח"ץ ר' אברהם ב"ר יוסף שחב  זלה"ה, דיין בבד"ץ ירושלים
כט. רבי שלמה דאנה, מגאוני טוניס, מח"ס שלמי תודה, תרע"ג
כט. רבי יעקב ישראל דיהאן הי"ד, שליח גדולי ישראל, תרפ"ד
כט. רבי יהושע פיטוסי ראב"ד צפת, תשל"א
ר' מכלוף חיים לעסרי המקובל חבר לבבא סאלי.
ל. רבי יום טוב ידיד הלוי מגדולי המקובלים בארם צובא, תרפ"ג
ל. רבי אהרון בן ציון חכם ברוך מעולם, מח"ס תולדות אהרן ומשה
ל. רבי יוסף שלוש מרבני העדה המערבית בירושלים  תש"ך
ל. רבי שלמה קלוגר מבראד בר יהודה נבון, מח"ס האלף לך שלמה
ל. רבי חנניא בן עקשיא, קבור בכפר חנניא
ל. רבי בנימין מקיקץ דידי, מח"ס יד בנימין, תשכ"ט
ר' משה בר לוי נג'ארה אבי ר' ישראל מגורי האריז"ל. מגדולי רבני צפת, מח"ס לקח טוב, שמ"א
ר' שמואל זנוויל כהנא ראש ישיבת התפוצות הר ציון ירושלים.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד