חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אייר

א. רבי מסעוד הכהן מח"ס פרחי כהונ, קבור באוהרן אלג'יר
א. רבי מנחם מנדל מויטבסק, תקמ"ח
א. רבי צבי הירש אשכנזי בר יעקב החכם צבי, מח"ס שו"ת חכם צבי, תע"ח
א. רבי משה שלום מגדולי רבני טוניס, מח"ס ישמח משה
א. רבי יצחק חזן חבר ביה"ד העליון, ראב"ד חיפה, מח"ס יחוה דעת, תש"ן
א. רבי יששכר חכמון הדיין, תשכ"א
א. רבי אבא שאול מחכמי התלמוד, קבור בביריה ליד צפת
א. רבי יוסף הלוי ב"ר מאיר מיגאש רבו של הרמב"ם, ד' תתק"א
א. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם, תרצ"ג
ר' עקיבא יוסף שלזינגר.
ר' משה שמואל שפירא ראש ישיבת באר יעקב.
ר' יוסף יוסקה.
ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ האדמו"ר מניקלשבורג, צ'כיה.
ב. רבי נחמן הילמן המכונה ר' נחמן שותק
ב. רבי צבי הירש זאקס נכד החפץ חיים, תשנ"א
ב. רבי משה זקן מאזוז ראב"ד ג'רבא, מח"ס סבר פנים, תרע"ה
ב. רבי שמואל שמלקא מניקלשבורג בר צבי הירש, תקל"ח
ב. רבי פרג'אללה דבוש ראב"ד טריפולי
ר' שלום דרמר רבה של קרית גת.
ר' ישראל המגיד הקדוש מבוהפול, אוקראינה.
ר' יעקב יוסף.
ר' יעקב יוסף ראש ישיבת חזון יעקב.
ג. חוני המעגל, טמון בחצור הגלילית
ג. רבי אריה ליב המהרא"ל צינץ מסלוצק המקובל, מח"ס גרש ירחים, תקצ"ג
ג. רבי יצחק ב"ר שלמה פרחי מחסידי וחכמי ירושלים, מח"ס מתוק לנפש מתוק מדבש
ג. רבי יוסף בר נסים כהן ראב"ד בג'רבא, תרי"ח
ר' ישעיה שטיינר האדמו"ר מקרעסטיר, הונגריה.
ר' דוד סגל מוהילבך.
ד. רבי יוסף בר מאיר תאומים, מח"ס פרי מגדים, תקנ"ב
ר' יעקב בר מאיר ששפורטש מאמסטרדם, ראב"ד.
ר' שמואל אליהו טאוב האדמו"ר ממודז'יץ.
ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, פולין.
ה. רבי אפרים ב"ר יונה נבון
ר' ישעיה ברלין.
ר' יצחק הלוי הורוויץ מהמבורג, גרמניה.
ר' אליעזר חיים רבינוביץ האדמו"ר מיאמפלא, ארה"ב.
ר' ישעיה פיק ברלין, הונגריה.
ו. רבי יוסף מאיר בר שמואל צבי מספינקא האמרי ברוך מספינקא, תרס"ט
ו. רבי אברהם ב"ר דוד פארדו חתן החיד"א מחכמי ירושלים.
ו. רבי אליעזר ב"ר שם טוב פאפו, מח"ס דמשק אליעזר
ו. רבי מרדכי ישראל שירזילי מחכמי ירושלים
ו. רבי לוי ב"ר גרשום הרלב"ג
ו. רבי אברהם פרג'ון מחכמי טבריה, תרס"ד
ו. רבי חיים סתהון מגאוני צפת, מח"ס ארץ חיים, תרע"ו
ו. רבי בן ציון הכהן מחכמי ג'רבא בארץ ישראל, מח"ס שפתי כהן, תשנ"ו
ו. רבי ישועה אלמליח, דיין בתונס, מח"ס תנובות שדי, תשי"ח
ר' עזרא חלאק מחכמי אר"ץ.
ר' יעקב חיים פרלוב האדמו"ר מסטולין דטרויט, ארה"ב.
ר' מנחם מענדל הלברשטאם האדמו"ר מסטרפקוב ויליאמסבורג.
ז. רבי שלמה אפרים לינטשץ, מח"ס כלי יקר, שע"ט
ז. רבי ציון ואטורי הדייין, מח"ס באר לחי, תרמ"ה
ר' שלמה אפרים לינטשיץ.
ר' עזרא מלכי, יוון.
ח. רבי ישעיה פיק מחבר מסורת הש"ס
ח. רבי דוד מלינובסקי ראש ישיבת אור התורה, תדש"ם
ח. רבי דוד חזקיה חדאד מחכמי טוניס, מח"ס קרן דוד, תשי"ג
ח. רבי שאול הכהן ראב"ד בג'רבא, תר"ח
ח. רבי גרשון אריאלי, מח"ס תורת מלך
ר' יצחק קובו השלישי מחכמי ודייני שאלוניקי.
ר' פריזה זוארץ מרבני לוב.
ר' חיים טננבוים האדמו"ר מוורשא נדראזין, פולין.
ט. רבי יששכר בר חיים אבולעפיה, ראב"ד סופיה.
ט. רבי משה גר משאץ
ט. רבי אביגדור בר יצחק קרא בעל ספר הקנה
ט. רבי עוזי קלכהיים משגיח ישיבת אריאל, תשנ"ד
ר' ישראל אריה ליב הלפרין האדמו"ר מסקליווקא, ארה"ב.
ר' חיים פרידלנדר, הונגריה.
י. עלי הכהן וחופני ופנחס בנו, ב' תת"ע
י. רבי יצחק בר יעקב אלפסי הרי"ף, ד' אלפים תתס"ד, קבור במרוקו
י. רבי מאיר מרגליות תלמיד הבעש"ט, מח"ס מאיר נתיבים
י. רבי שלום משאש, מח"ס דברי שלום
י. רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמרנא, מח"ס זוהר חי, תרל"ד
י. רבי מיכאל יעקב ישראל רבה של רודוס, מח"ס שו"ת שנות ימין
ר' דוד בן בוארון ראב"ד טוניס.
ר' דוד טוורסקי האדמו"ר מטולנא, אוקראינה.
ר' הלל ליכטנשטיין מקולומיאה, אוקראינה.
ר' יוסף תאומים, גרמניה.
ר' שמואל מרבינו האדמו"ר מקמינקא, רוסיה.
יא. רבי אברהם מסלונים, מח"ס בית אברהם
יא. רבי נפתלי צבי הורביץ האדמו"ר מרופשיץ, ה' תקפ"ז
יא. רבי יהודה צבי מסטרטין תלמידו של השרף מסטרליסק, תר"ה
יא. רבי אהרון פפויפר, מח"ס קיצוש"ע בהלכות בשר וחלב, תשנ"ג
יא. רבי יעקב יואל גוטמן זצ"ל, משגיח ומנהל רוחני בישיבות "בית דוד" ו"חזון נחום" לצעירים. תשס"ג (הר הזיתים)
ר' אליהו שמאע הלוי אב"ד אר"ץ.
ר' שלום אלבז ראב"ד חדרה.
יב. רבי יוסף סוסו הכהן, מרבני גאבס וחכמי טוניס, חבר בד"צ העדה החרדית בארץ ישראל, תש"מ
יב. רבי מסעוד אביחצירא אבי הבבא סאלי ובנו בכורו של אביר יעקב, קבור בריסאני במרוקו
יב. רבי משה זרח אידליץ, מח"ס אור לישרים, תקט"ו
יג. רבי שמשון לנגבורט מולוז'ין
יג. רבי יעקב מאיר שכטר, מח"ס זמרת ישע, תש"מ
יג. רבי יעקב ב"ר יוסף דוד אבולעפיה חבר ביה"ד בטבריה
ר' יעקב בסיס.
ר' דוד מצאפי ממקובלי וחכמי בבל.
יד. רבי אליהו חיים מייזל זצוק"ל, רבה של העיר לודז', תרע"ב.
יד. רבי יהודה בר אלעאי, קבור בעין זיתים
יד. רבי מאיר בעל הנס ג' אלפים תתפ"א, טבריה (יום מפטירתו לא ידוע בדיוק)
ר' ישראל פרומקין עורך החבצלת.
ר' משה פינקל ראש ישיבת מיר בירושלים.
ט"ו אייר תשמ"ח ר' זכריה ב"ר נסים תעיזי  זלה"ה, רב קהילה בשרעב
טו. רבי אלעזר בן ערך, קבור בעלמה
טו. רבי אברהם משה המבורגר, תשמ"ב
טו. רבי נתנאל ווייל בר ידידיה טיאה, מח"ס קרבן נתנאל
טו. רבי דוד יהודיוף רב"מ בית דוד ושלמה, תשנ"ב חתן הבבא סאלי
ר' זכריה מנדל בר אריה לייב, אב"ד בעלז.
ר' רחמים די לה רוזה מחכמי אר"ץ.
ר' יהושוע ורטהיימר מסקעלהיד.
ר' אריה ליב, פולין.
ר' חיים מאיר יחיאל שפירא האדמו"ר השרף ממוגלניצא, פולין.
טז. רבי רפאל אליהו עבו מייסד אוצר התורה, אב"ד תל אביב, תשמ"ג
טז. רבי מאיר ב"ר משה רוזנטל, מח"ס גשמי הטל
טז. רבי חיים דב לשינסקי, מח"ס שושנת יעקב, תשנ"א
טז. רבי מאיר בר גדליה המהר"ם אב"ד לובלבין, ה' שע"ו
טז. רבי צבי הירש בן ניסן חיים רוזנבויים מקרעטשניף - האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, תשס"ו
ר' יצחק חי טייב המקובל, טוניסיה.
יז. רבי שבתאי בוחבוט אב"ד בירות
יז. רבי יחזקאל סג"ל בר יהודה לנדא, מח"ס נודע ביהודה, תקנ"ג
יז. רבי מרדכי מרחמסטריוקא
יז. רבי משה חיים אפרים מסלדיקוב בר יחיאל מיכל, מח"ס דגל מחנה אפרים, תק"ס
יז. רבי משה יחזקאל ד'נגור ראש ישיבת מנחת יהודה
יז. רבי שלמה חיים אלתר פרלוב זצק"ל,האדמו"ר מקויידנוב,צאצא לשושלת קרלין סטולין ולבעש"ט.
ר' נסים לופס מגאוני אר"ץ.
י"ח אייר תרל"ב ר' שלמה ב"ר שלמה עמר  זלה"ה, מח"ס שת"ז אה"ע
יח. רבי משה בר ישראל איסרליש- הרמ"א בעל המפה, של"ב קבור סמוך לבכנ"ס שעל שמו בקראקוב פולין.
יח. התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי- הרשב"י, טמון במירון, ג' תתפ"ח (ספק יום פטירתו)
יח. רבי שלום בוזאגלו, מח"ס מקדש מלך
יח. רבי דוד הקשר, מראשי ישיבת קול תורה
ר' אליהו מימון.
ר' דוד נסים עובדיה המקובל ראש רבני ספרו מרוקו.
ר' אורי פייבל הלוי מבראדשיין.
ר' מרדכי יפה שלזינגר גאב"ד אייזנשטט.
ר' שלמה עמר.
ר' חנניה הכהן, מרוקו.
ר' דוד בוסידאן, מרוקו.
ר' דוד רוקח האדמו"ר מלובאטשוב, ארה"ב.
יט. רבי מנחם מנדל טארים מרימינוב בר יוסף, תקע"ה
יט. רבי שמואל בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד במרוקו
יט. רבי עזרא עטייה ראש ישיבת פורת יוסף, תש"ל
יט. רבי אברהם חיים פינסו מחכמי בית אל.
יט. רבי משה דבראשוילי רב יהודי גרוזיה, תלמיד החפץ חיים
יט. רבי יעקב משה מרדכי סולוויצ'יק מגדולי התורה בארה"ב, תשנ"ה
יט. רבי מאיר בן ברוך המהר"ם מרוטנבורג הי"ד, נ"ג
ר' יצחק ברוך בצלאלי אלישיוף ראש תפארת שלמה.
כ' אייר תשכ"ח ר' יחיא ב"ר יחיא עבאהל  זלה"ה, ר"י תורת משה
כ' אייר תשל"ב ר' זכריה ב"ר יוסף שרעבי  זלה"ה, רב מחנה יהודה
כ. רבי יוסף וולטוך מזלוטשוב ממקובלי ירושלים, תשמ"ג
כ. רבי חיים אברהם גאגין, הרשל"צ חכם באשי ןראש חסידי בית אל, מח"ס חוקי חיים
כ. רבי אליהו אלעג'מי ראב"ד לעדת המערבים בירושלים, ממקובלי ירושלים וראש ישיבת בית אל.
כ. רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, בעל מח"ס 'קנה בשם', תשס"ט
כ. רבי סעדיה מרג'וק מגדולי רבני וחכמי ירושלים
ר' מרדכי מצ'רנוביל בר מנחם נחום.
ר' אברהם בן אברהם גר הצדק מווילנא הי"ד.
ר' יוסף אירגאס בר עמנואל.
ר' מרדכי טוורסקי המגיד מטשרנוביל, אוקראינה.
ר' נחום אש, פולין.
כא. רבי משה דיין, מח"ס ליקוטי חמד, תשל"ט
כא. רבי מנחם הכהן ממקובלי ירושלים וסקוירא, תרצ"ז
ר' שלום צוקרמן האדמו"ר מראשקוב, ארה"ב.
כב. רבי שלמה אליעזר אלפנדרי- הסבא קדישא מגדולי רבני צפת, תר"ץ
כב. רבי שלמה זלמן מחב"ד, מח"ס מגן אבות
כב. רבי חיים דניאל שלמה פינסו תלמיד ר' דוד פארדו, ראש ישיבת בית אל ומגדולי רבני ירושלים, מח"ס שם חדש
כב. רבי שלמה זעפרני
כב. רבי משה בורג'ל, מחכמי תנוס, תר"י
ר' יעקב יוסף מיוחס.
ר' משה בורג'ל.
ר' משה זעפרני מגדולי דייני ירושלים.
ר' מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין, אוקראינה.
כג. רבי יוסף בבליקי אב"ד בירושלים, תשמ"ג
כג. רבי שמואל ירוחם הכהן מזקני חסידי צאנז, תשמ"ה
ר' שלום בר יוסף בשארי דיין ומו"צ בצנעא.
כד. רבי יחיא בן רבי אברהם אביחצירא, קבור בטבריה
כד. רבי דוד הכהן סקאלי, ראב"ד ווהראן, מח"ס קרית חנה דוד
כד. רבי יצחק אבן דנאן מגדולי רבני פאס מרוקו, מח"ס ליצחק ריח
כד. רבי חזקיה אהרן חיים פניקרלי מרבני איטליה
כד. רבי בנימין מנדלסון רבה של קוממיות, תשל"ט
כד. רבי אליעזר צבי סאפרין האדמו"ר מקאמרנא, תרנ"ח
כד. רבי יעקב מליסא בעל החוות דעת
ר' נתן הכהן שולאל, מצרים.
כה. ר' חיים בר מנחם מנדל מקאסוב בעל התורת חיים מקוסוב, תרי"ד
כה. רבי משה יצחקוף הכהן ר"מ מדרש שלמה בירושלים, תש"ג
כה. רבי חיים חורי ראב"ד גאבס טוניס ומחכמי ג'רבא, מח"ס מצא חיים, תשי"ז, קבור בב"ש
כה. רבי יששכר דב ליפשיץ אדמו"ר מסטראפקוב, תש"ד
כה. רבי שלמה אמסלם ראב"ד מידלט מרוקו, מח"ס בני שלמה
הרב פישר.
כ"ו אייר תקל"א ר' שלום ב"ר יוסף בשארי  זלה"ה, דיין ומו"צ בצנעא
כ"ו אייר תרס"ה ר' אברהם ב"ר צאלח צאלח  זלה"ה, דיין ומו"צ בצנעא
כו. רבי סעדיה גאון בר יוסף אלפיומי רס"ג, ד' אלפים תש"ב, קבור בבבל
כו. רבי משה חיים לוצאטו – הרמח"ל מגדולי המקובלים, תק"ז, קבור בטבריה
כו. רבי שלמה גולדמן בר מרדכי האדמו"ר מזוויעל, תש"ה
ר' נסים חיים משה מודעי ראב"ד איזמיר.
ר' עמרם אזולאי המתמיד אב"ד ת"א.
ר' אברהם בר צאלח דיין ומו"צ בצנעא.
כז. רבי חיים אבולעפיה
כז. רבי אהרון מאיר אויערבאך הי"ד, תשל"ח
כז. רבי אברהם שמואל בכרך, מח"ס שו"ת חוט השני
ר' יצחק בר יששכר אבולעפיה ראב"ד צפת טבריה.
ר' ירחמיאל יהודא מאיר קאליש האדמו"ר מאמשינוב.
כח. שמואל הנביא בן אלקנא וחנה, ב' אלפים תתפ"ב, טמון בירושלים
כח. רבי יצחק בר יוסף מקורביל בעל הסמ"ק, ה' אלפים י"א
ר' נסים חיים שבתאי לאגו מחכמי טבריה.
ר' יוסף יהודה ריינר, ר"מ קול תורה ירושלים.
ר' חיים טויטו.
ר' מכלוף שטרית המקובל באבא ילו ישועה.
כט. רבי בן ציון אטון מחו"ר פורת יוסף, תשל"ה
כט. רבי אברהם הכהן אב"ד בג'רבה, מח"ס וישב אברהם, תרל"ד
כט. רבי מאיר מפרמישלאן תלמיד החוזה מלובלין, ה' תר"י
כט. רבי משה כהן גדישא רב בהדיג'ת, מח"ס בני משה
כט. רבי שמואל שלמה ליינר מראדז'ין הי"ד
ר' דוד זכות ממודינה.
ר' משה סוויד ראב"ד אר"ץ.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד