חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ניסן

א' ניסן תרמ"ח ר' יחיא ב"ר משה קאפח  זלה"ה, ראב"ד דמאר
א' ניסן תרע"ז ר' יחיא ב"ר יוסף צארום  זלה"ה, מו"צ בירושלים
א. רבי חיים דוד אלקלעי מחכמי המקובלים בירושלים
א. רבי שמריה קטריבס מגאוני טוניס, מח"ס זכר צדיק
א. רבי שלמה סאלם מחו"ר אר"ץ, תשל"ח
א. רבי אלימלך מגראדזיסק, מח"ס אמרי אלימלך, תרנ"ב
א. נדב ואביהוא בני אהרון הכהן בהקריבם אש זרה, ב"א תמ"ט
א. רבי דוסא בן הרכינס מהתנאים, חכמי התלמוד
ר' ישעיהו באסאן רב הרמח"ל.
ר' משה יוסף הופמן.
ר' מסעוד בכור בן שמעון מגאוני צפת וראש ישיבת מרן הבית יוסף.
ר' אליהו שווי ראש ישיבת פילדלפיה.
ר' שלמה בן פתחיה הלוי מרבני חברון מחכמי וסופרי ירושלים.
ר' יחיה בן יוסף צארום מו"צ ירושלים.
ר' יהודה אריה ממודינה, איטליה.
ר' דוד חנניה ויטרבי, איטליה.
ר' שמואל הלוי קולין, צ'כיה.
ב. רבי שלום דוב בער האדמו"ר מהרש"ב מחב"ד, תר"פ
ב. רבי יעקב יוסף טוורסקי האדמו"ר מסקוירא ניו יורק, תשכ"ח
ב. רבי ברוך אביו של המהר"ם מורטנבורג
ב. רבי אליהו דוד מאזוז, מח"ס בן יכבד אב
ר' משה דיין מגדולי רבני אר"ץ.
ג. רבי יחיאל מיכל המגיד הקדוש מזלוטשוב
ג. רבי אריה לייב גרוסנס, מח"ס לב אריה, תשנ"ו
ג. רבי אליהו מאיר פינקל נשיא, ישיבת מיר
ר' לוי יצחק סלונים.
ר' חיים יצחק אייזיק יוסטמן, פולין.
ד. רבי יוחנן האדמו"ר מרוחמסטריוקה, תרנ"ה
ד. רבי רחמים נסים פלאג'י רב באיזמיר, מח"ס נפש היפה
ד. רבי שלום יעקב שמחה רוטמן, מח"ס אבני שיש, תשכ"יט
ר' יהודה עטייה אצלן מחכמי ומקובלי אר"ץ.
ר' אלעזר צדוק טורצ'ין ראש ישיבת שפתי צדיק.
ר' מסעוד שבת.
ה. רבי שניאור זלמן פרדקין בעל התורת חסד מלובלין, תרס"ב
ה. רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא האדמו"ר בעל האוהב ישראל, תקפ"ה
ה. רבי צבי אלימלך מבלוז'וב בר דוד מדינוב, בעל צבי לצדיק
ר' ראובן יוסף גרשונוביץ ראש קהילות היראים בנגב.
ר' אברהם בעל הנס, מרוקו.
ו. רבי חיים בר יעקב אבולעפיה השני, אב"ד טבריה, רבה של איזמיר, מח"ס עץ חיים, תק"ב
ו. רבי אהרן ראטה משומרי אמונים, מח"ס טהרת הקודש, תש"ז
ו. רבי מאיר דן פלוצקי, מח"ס כלי חמדה, תרפ"ח
ו. רבי ראובן גרשנוביץ מראשי ישיבת הנגב, תשנ"ה
ו. רבי ישועה צפג'
ר' שלום מרדכי הדאיה ראש מקובלי בית אל.
המהר"ם שיף.
ר' שמואל יודא קצנלבוגן מהרשי"ק, איטליה.
ז. רבי יוסף הכהן פלשניצקי זצוק"ל ראש כולל ראדומוסק בב"ב
ז. רבי שאול צדקה מיסד ביכנ"ס שאול צדקה, תש"ח
ר' חיים מועלם מחכמי וגאוני ומקובלי בבל.
ר' ששון עבדול עזיז מזרחי.
ר' משה ואלך מייסד בי"ח שערי צדק.
ח. רבי אברהם לבטון
ח. רבי יעקב מרדכי הלוי מחכמי ירושלים
ח. רבי משה הכהן חכם באשי בארם צובא
ח. רבי שלמה מוסיוף מיסד בתי כנסיות מוסיוף י-ם, תרפ"ב
ח. רבי רפאל מיכאל אבולעפיה מחכמי קושטא בטבריה.
ח. רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי, מח"ס גשר החיים, תשט"ו
ח. רבי אליהו שפירא בר בנימין וואלף, מח"ס אליה רבה
ר' מרדכי מנסכיז תלמיד המגיד מזלוטשוב.
ר' יהודה רפאל עוזיאל מחכמי וגאוני ירושלים.
ר' אליהו הקדוש מיורק, אנגליה.
ט. רבי חיים מאיר האגר בעל האמרי חיים האדמו"ר מויז'ניץ, תשל"ב
ט. רבי אריה לייב לוין רב האסירים, תשכ"ט
ט. רבי יעקב צבי יאלעס, מח"ס מלוא הרועים על הש"ס, תקפ"ה
ר' ציון דוכן, צרפת.
י. מרים הנביאה ע"ה, בארה של מרים בטבריה, אחות משה ואהרון, ב'" פת"ז
י. רבי שרגא פיבל שטינברג ראש ישיבת תפארת ציון, תשל"ח
י. רבי בצלאל הכהן מוילנא, מח"ס מראה כהן
י. רבי משה הכהן דריהם מחכמי ג'רבא, מח"ס והשיב משה, תשכ"ו
ר' שלום משאש ראב"ד ירושלים.
ר' מאיר בר יצחק עראמה בנו של בעל העקידה.
ר' חי הכהן מחכמי ג'רבא.
יא. רבי משה ב"ר נחמן-הרמב"ן, ה' אלפים ל"ט, קבור בירושלים
יא. רבי ישעיה הלוי הורביץ בעל השל"ה הקדוש, שנת ה' ש"צ
יא. רבי אליהו פרדס רב ואב"ד ירושלים, תשל"ב
ר' אשר ישעיהו פרנקל האדמו"ר מפדהייץ, ארה"ב.
ר' שלמה זלמן ליפשיץ, פולין.
ר' מאיר לייפער האדמו"ר מקליבלנד, ארה"ב.
ר' ראובן הכהן מחכמי ג'רבא.
י"ב ניסן תשכ"א ר' יוסף ב"ר שלום שמן  זלה"ה, רב העיר הרצליה
י"ב ניסן תשמ"ג ר' שלום ב"ר שלום אבהר  זלה"ה, רב באשקלון
יב. רבי אריה ליב אב"ד סלוצק, מח"ס קול יהודה
יב. רבי יהודה ב"ר אליעזר פאפו מגדולי מקובלי בית-אל וחכמי ירושלים.
יב. רבי שימשון דוד פינקוס זצ"ל מזכה הרבים מאופקים.
ר' מנחם מנדל שאהן, סלובקיה.
י"ג ניסן של"ה ר' יוסף ב"ר אפרים קארו  זלה"ה, מח"ס ב"י ש"ע וכס"מ
יג. רבי יוסף קארו מרן הבית יוסף, ה' של"ה, קבור בצפת
יג. רבי יצחק קארו דוד מרן הבית יוסף, מח"ס תולדות יצחק
יג. רבי משה אלשיך, מח"ס תורת משה, ש"ס קבור בצפת
יג. ר' מנחם מנדל שניאורסהאן בר שלום שכנא בעל הצמח צדק מחב"ד, תרכ"ו
יג. רבי מרדכי יודלביץ, תשמ"ג
יג. רבי יוסף רפאל עוזיאל ראב"ד בירושלים ומראשי השו"ב.
יג. רבי דוד ב"ר שלמה אלטארס, מח"ס כללי הדקדוק
יג. רבי יוסף שרבאני מחו"ר ישיבת פורת יוסף, תשל"ט
יג. רבי פראג'י הדמרי מחכמי גאבס וגאוני טוניס, מח"ס ראש פנה ועוד, תרס"ו
יג. רבי אברהם חביב ראב"ד לוב טריפולי, תרפ"ג
ר' שמואל מרציאנו הרש"מ מרבני עיר הכהנים דבדו ומגדולי מרביצי התורה.
ר' יצחק אריאלי.
ר' חיים שבתאי מהרח"ש מגדולי חכמי טורקיה.
ר' מארקו מורטרה, איטליה.
יד. רבי עזרא הדאייה, מח"ס שו"ת נחלת עזרא, תש"מ
יד. רבי אברהם יפה'ן ראש ישיבות נובהרדוק, תש"ל
ר' משה אביגדול עמיאל ראש ישיבת הרב עמיאל בת"א.
ר' יהודה, אוקראינה.
ר' דוב יהודה ליב זילברשטיין, הונגריה.
ר' שלמה כהן רב קהילת בבל רמת גן.
ט"ו ניסן [תרפ"ב] ר' אברהם   גראפי  זלה"ה, מחכמי ודעה
ט"ו ניסן תשל"ח ר' יוסף ב"ר עואץ מידעי  זלה"ה, רב העיר כוחלאן
טו. יצחק אבינו ע"ה, מערת המכפלה, ב' רכ"ח
ר' ישועה אלמליח.
ר' לוי בר יעקב הרופא קיקנס מחכמי פולין הראשונים.
ר' יעיש בן יוסף מגארי.
ר' שמשון מורפורגו, איטליה.
ר' רחמים חיים יאודה ישראל, יוון.
ר' יונה תאומים פרנקל, צרפת.
ר' שמואל הלוי וואזנר אב"ד זיכרון מאיר.
ט"ז ניסן תשל"א ר' שלום ב"ר יצחק מעטוף  זלה"ה, רב בברקת
טז. רבי נהוראי ג'רמון מגדולי חכמי תוניס, ראב"ד ג'רבא, מח"ס יתר הבז, תקמ"ג
טז. רבי ברוך ברוידא, מח"ס בית יעקב מקור ברוך
טז. רבי משה חדאד בורתא ר"י המקובלים טריפולי, תר"ס
טז. רבי נתן אורדמן ראש ישיבת עץ חיים לונדון, תשנ"ו
לוי בן יעקב אבינו משבטי י-ה, ב' של"ה
טז. רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ברוידא זצ"ל ראש ישיבת "חברון - כנסת ישראל" מח"ס "שם דרך". ה'תש"ס (הר הזיתים)
ר' שלמה וזאן ראב"ד סוסא טוניס.
ר' יוסף חדיף ראב"ד לוב.
ר' שמואל יאודה פרימו ראב"ד אדריאנופול מופת דורו.
יז. רבי מאיר שלום בר ישראל אביחצירא-בבא מאיר, תשמ"ג קבור בהר הזיתים
יז. רבי ישראל נח מחב"ד
יז. רבי יהודה ב"ר שמואל ביבס מחכמי חברון, מרבני קורפו
יז. רבי ראובן הכהן מפראג, מח"ס ילקוט הראובני, תל"ג
יז. רבי יוסף דב הלוי סאלויצ'יק מבריסק-בוסטון
ר' שלמה וולבה זקן המשגיחים.
ר' יצחק טוורסקי מסקווירא, אוקראינה.
ר' ישראל נח האדמו"ר המהרי"ן, אוקראינה.
ר' חיים הלברשטאם האדמו"ר מצ'כוב, ארה"ב.
ר' אברהם ראובן כ"ץ סופר המקובל, צ'כיה.
י"ח ניסן תשל"ג ר' שלום ב"ר יחיא חִבשוש  זלה"ה, מח"ס שושנת המלך ועוד
יח. רבי ישראל בן רבי אהרון אביחצירא קבור בקולובמבשר
יח. רבי ששון ב"ר משה פירסיאדו ראש ישיבת בית אל מגדולי המקובלים.
יח. רבי שמואל טרוביץ ראש ישיבת כנסת מאיר ראשון לציון, תשנ"ו
יח. רבי דוד דנינו 'בבא יידאן' ממקובלי מרוקו. נפטר בתרצ"ט
יח. רבי מאיר הלוי אבולעפיה מגדולי הראשונים, ה' ד' 1244
ר' מאיר בר טודרוס הלוי הרמ"ה.
ר' יהודה שפירא רו"כ חזון איש.
ר' מכלוף הלוי המקובל.
יט. רבי אהרן הגדול מקרלין בר יעקב, ה' תקל"ב
יט. רבי מנחם זמבה הי"ד, תש"ג
יט. רבי יהושע פולק כ"ץ בעל הסמ"ע בר אלעזר הכהן, שע"ד
ר' שמואל אלכסנדר אונסדרפר, חסידות צאנז פ"ת.
ר' יעקב יוסף וייס האדמו"ר מספינקא.
כ. רבי שלמה דוייטש, מעמודי החסד בירושלים
כ. רבי יצחק דוב מחב"ד
כ. רב האי ב"ר שרירא גאון ראש ישיבת פומבדיתא, קבור בבבל, ד"א תשצ"ח
כ. רבי יצחק חדאד, מחכמי ג'רבה, טוניס, תרמ"ג
כ. רבי יצחק חורי מדייני וחכמי בג'רבא, תרכ"ח
כ. רבי יחזקאל פאנט, מח"ס מראה יחזקאל, תר"ה
כ. ניסן תרפ"ד יארצייט הרה"ק מראדומסק רבי יעקב דוד זצוק"ל מחבר ספר "נאוה תהלה"
ר' רפאל אלחנן פרטלמוטר ראש ישיבת חדרה.
ר' מסעוד חי בן שמעון ראב"ד מצרים.
ר' יהודה אריה אוזימו, איטליה.
ר' לוי יצחק לנדמאן האדמו"ר מטרנופול ברוקלין, ארה"ב.
ר' בוגיד חנינא סעדון.
ר' יעקב ליפמן ממוגלניץ, פולין.
כא. רבי דוד לייקעס תלמיד הבעש"ט, ה' תקנ"ט
כא. רבי שמואל שפירא מזקני חסידי ברסלב, תשמ"ט
כא. רבי שלום טייאר ראב"ד כומס
ר' יוסף ארבץ מחכמי המערב.
ר' יחיא צארום מצנעא בר יוסף מחכמי תימן וראב"ד לעדת התימנים בירושלים.
כב. רבי שאול אבן דנאן ראב"ד וראש רבני מרוקו
כב. רבי יהודה רוזאניס בר שמואל בעל המשנה למלך
כב. רבי דוד פאפו, מח"ס פני דוד חכם באשי בבבל
כב. רבי נסים רפאל ב"ר רחמים יוסף פרנקו חבר ביה"ד בחברון
כב. רבי יהושע שוע, תשל"ו
כב. רבי יצחק לומברזו השני מחכמי וגאוני תוניס, תקנ"ט
כב. רבי ראובן קרישבסקי מנקיי הדעת בירושלים, תשנ"ו
ר' ישראל יצחק מוורקי בר שמעון קאליש.
ר' שמעון שליזגל קפטן, ליטא.
ר' חיים גריינימן.
כ"ג ניסן תש"ג ר' ישראל ב"ר שלום עוזירי  זלה"ה, ראב"ד בית עדאקה
כג. רבי משה בר יוסף די טראני המבי"ט מגדולי רבני צפת, ראב"ד אחרי הבית יוסף, שמ"ה
כג. רבי כמוס עמוס ימין ראב"ד וממקובלי לוב, תר"ץ
כג. רבי אליהו פרץ הצדיק ממושב גדיש תענך, תשנ"ז
ר' ישראל עוזרי, תימן.
כד. רבי מנחם מאזוז השני, מחכמי ג'רבה, תשי"ג
כד. רבי אברהם יהושע העשיל וינברג האדמו"ר מסלונים, תשל"ח
כד. רבי חיים יצחק חייקין ר"י חכמי רצפת אקס-לה-בן, תשנ"ג
כד. רבי אברהם הכהן רב תלפיות, ראב"ד ספאקס, מח"ס מלל לאברהם, תשנ"ד
כה. רבי חיים ליבוש הלברשטאם האדמו"ר מצאנז בעל הדברי חיים, תרל"ו
כו. רבי משה בן ר' חיים צבי טייטלבוים, אדמו"ר מסאטמאר, תשס"ו.
כו. יהושע בן נון, קבור ליד שכם בכפר חרס, ב"א תקט"ז
כו. רבי אפרים ב"ר אהרון נבון מגדולי רבני קושטא, מח"ס מחנה אפרים
כו. רבי שמואל מרציאנו, מח"ס ויען שמואל
כו. רבי אפרים ב"ר שמואל העקשר, מח"ס לוית חן ושו"ת אדני פז
כו. רבי משה שמעון הכהן ויטנרוב ראשי ישיבת מקור חיים, תשנ"ד
ר' יהושוע הוטנר ראש האנציקלופדיה התלמודית.
ר' יהושוע העשיל רבינוביץ האדמו"ר ממונסטריץ, ארה"ב.
כ"ז ניסן תש"מ ר' זכריה ב"ר אבוסעיד שרעבי  זלה"ה, מח"ס יבא שילה ועוד
כז. רבי יעקב חנניה קובו השמיני רבה של סלוניקי
כז. רבי אשר זליג מרגליות, מח"ס קומי רוני, תשכ"ט
כז. רבי יצחק בר ישעיה אלפייה ממקובלי וחסידי בית אל, ראש השוחטים באר"ץ.
כז. רבי יהודה כהנא, מח"ס קונטרס הספקות, תקע"ט
כז. רבי אברהם הלל גולדברג, מח"ס הארץ ומצוותיה, תשנ"ד
כז. רבי בנימין רב מגדולי המחנכים, תשנ"ה
ר' יחזקאל בר ישראל טויסיג.
ר' משה לחמיש מחכמי לוב ורבני טריפולי.
ר' יהודה דוויק הכהן מגדולי וחכמי אר"ץ.
ר' אביגדור מילר ראש ישיבת מרכז התורה בי"ש.
ר' שושן בוכריץ, לוב.
ר' אריה יהודא ליב הלוי.
כ"ח ניסן תקס"ה ר' יחיא ב"ר יוסף מהרי"ץ  זלה"ה, מח"ס שו"ת פעול"צ, עץ חיים ועוד
כח. רבי מאיר ראגולר, מח"ס דרך אבות על פרקי אבות
כח. רבי שבתי הורביץ בן השל"ה, מח"ס ווי העמודים, ה' ת"ך
כח. רבי יחיא בר יוסף צאלח-מהרי"ץ, מח"ס פעולת צדיק, תקס"ה
ר' יהושוע מאוסטרובה.
ר' משה הלברשטאם ראב"ד העדה החרדית.
ר' יעקב אבטאן מגדולי רבני מרקש מרוקו.
ר' אריה שפירא ראש ישיבת וולוז'ין.
ר' אהרון הכהן רוזנפלד האדמו"ר מפינסק קרלין.
ר' ישראל אליזרע ראב"ד אשדוד.
ר' חיים דב רבינוביץ.
כ"ט ניסן תש"ל ר' יהודה ב"ר חיים כמרי  זלה"ה, רב ומו"צ שתולים והאזור
כט. רבי משה מקוברין בר ישראל, מח"ס דבש השדה, תרי"ח
כט. רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורא, כנסת מרדכי, תשל"ט
ר' ישועה הלוי.
ר' מרדכי אקלר מגדולי רבני משהד.
ל. רבי אברהם ברודא אב"ד פראג, מיץ ופפד"מ בעל מחבר "אשל אברהם" על הש"ס ועוד, נלב"ע ה'תע"ז (פפד"מ).
ל. רבי חיים ויטאל-המהרח"ו, מח"ס עץ חיים, ש"פ קבור בסוריה, ה' ש"פ
ל. רבי יעקב בר משה בירב מצפת, מח"ס שו"ת מהר"י בירב, ש"ו, קבור בצפת
ל. רבי יעקב ישראל אשכנזי בר צבי עמדין היעב"ץ, מח"ס מור וקציעה, תקל"ו
ל. רבי משה הרשלר מעורכי האנציקלופדיה התלמודית, תשנ"א
ר' יעקב נתנאל ווייל בעל קרבן נתנאל.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד