חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אדר

א' אדר תרצ"ב ר' אהרן ב"ר יוסף הכהן  זלה"ה, דיין ומו"צ בצנעא
א' אדר תשנ"א ר' דוד ב"ר עואץ חגבי  זלה"ה, רב העיר ראש העין
א. בנייהו בן יהוידע, קבור בביריה ליד צפת
א. רבי עזריה פיג'ו, מח"ס בינה לעתים
א. רבי יצחק אייזיק סאפרין אפשטיין מזידיטשוב, תק"ס
א. רבי ברוך רוזנברג, תשס''ד ראש ישיבת סלבודקה למעלה מיובל שנים
א. רבי עמנואל רפאל חי ריקי המקובל, מח"ס משנת חסידים
א. רבי צדקה חוצין השני מחכמי בבל בירושלים, מייסד בית הכנסת שמש צדקה, מח"ס מקיץ נרדמים, תשכ"א
א. רבי אברהם אבן עזרא, ד' אלפים תתקכ"ד, קבור בכפר כבול
א. רבי יחזקאל עזרא רחמים מחכמי בגדאד, מח"ס עצי היער
א. רבי כמוס חדאד ראב"ד מדנין מגדולי ג'רבא, מח"ס חכם לב ועוד, תרפ"ו
א. רבי חיים טראבלסי, מחכמי הדיג'ת, מח"ס ראה חיים, תשל"ד
א. רבי מנחם מאזוז הראשון מדייני וחכמי בג'רבא, תרכ"ח
א. רבי שבתאי בר מאיר הכהן כץ בעל הש"ך
א. רבי אברהם יחיאל למברגר, גאב"ד מאקווא, תשנ"ה
ר' אהרון בן יוסף הכהן רבי"ה שרעבי.
ר' יעקב יהודא ליב זאב, אוקראינה.
ר' יוסף צבי קאליש האדמו"ר מסקרנביץ.
ר' בן ציון נסים פרדס המקובל.
ב. רבי יום טוב חיים אלגזי מהרי"ט אלגזי, הרשל"צ, מח"ס שמחת יום טוב, תקס"ב
ב. רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק בן הגרי"ז מבריסק, תשמ"א
ב. רבי אלישע נסים דנגור חכם באשי בבבל
ב. רבי ישראל אלתר האדמו"ר מגור, תשל"ז
ב. רבי וידאל קואינקה מראשי ישיבת חסד אל
ב. רבי יצחק אלמליח, מח"ס ויזרע יצחק
ב. רבי מרדכי דוד לודמיר מייסד רשת שיעורי תורה בא"י, תשנ"ג
ב. רבי בן ציון רבין הכהן הרב הראשי ליהודי בוכרה, תשנ"ה
ר' משה סומך אחי ר' עבדאללה מפוסקי הגדד.
ר' יעקב יחזקיהו גרינוולד האדמו"ר מפאפא, הונגריה.
ר' מאיר כץ פאפירש.
ג. רבי נסים דוד עזראן מחכמי המערבים, מייסד וראש ישיבת בית שמואל, תדש"ם
ג. רבי אליעזר די אבילא, מח"ס מגן גבורים  
ג. רבי יעקב יוסף מונסה מחכמי המקובלים בירושלים ומראשי המכוונים, מייסד ישיבת אמת ושלום, תשי"ד
ג. רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים האדר"ת אב"ד בירושלים, תרס"ה
ג. רבי מרדכי יפה בעל הלבוש בן רבי אברהם, ה' שע"ב
ד. רבי אברהם אלחדיף
ד. רבי יהודה לייב שרה'ס, תקנ"א
ד. רב אחאי בר רב הונא מבבל, מראשי רבנן סבוראי, ד' תתי"ו
ד. רבי אחאי בר רב הונא מראשי רבנן סבוראי
ד.  רבי מרדכי לייב מן זצוק"ל ראש ישיבת בית הלל בני ברק, תשנ"ז
ד. רבי חיים יוסף גוטליב אב"ד סטראפקוב, תרכ"ז
ד. רבי יוסף בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בהר הזיתים
ר' אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז עת"ר.
ר' ישראל מלול.
ר' שרגא צבי טננבוים.
ה' אדר א' תשנ"ז ר' סעדיה ב"ר עואץ דוראני  זלה"ה, מח"ס טיפי שמן ועוד
ה. רבי חיים אברהם בכר דוד, מח"ס נשמת חיים
ה. רבי יוסף אבורביע סבו של בעל נתיבי עם
ה. רבי משה יהושע לנדא מגדולי תלמידי החזו"א, תש"מ
ה. רבי מרדכי שלמה פרידמן האדמו"ר מבויאן תשל"א
ה. רבי אברהם לנדא מטשכנוב, מח"ס זכותא דאברהם, תרל"ה
ה. רבי שושן הכהן מגדולי ג'רבא וחיבר כמה חיבורים, רב מושב איתן תשל"ו
ה. רבי יוסף בוכריס מחכמי ג'רבא, רב העיר זרזיס, מח"ס זכרון יוסף, תש"ט
ה. רבי רפאל אהרן יפה'ן ר"מ חברון, תשנ"ב
ר' סעדיה בן אור הסב"א.
ר' אליהו סבאג.
הגרח"פ שיינברג.
ר' יוסף דוד רובין האדמו"ר מסאסוב.
ר' זאב וואלף האדמו"ר מצ'רני אוסטראה.
ו. רבי אברהם ענתבי סקא ראב"ד אר"צ בירושלים
ו. רבי ישעיה אזולאי סבו של הרב חיד"א
ו. רבי אברהם אלקלאי, מח"ס זכור לאברהם
ו. רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד בפרשבורג, מח"ס מחנה דן
ה. רבי שלום בן רבי אהרון אביחצירא, קבור במרסל צרפת
ר' דוד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'.
ז' אדר תרכ"ז ר' יחיא ב"ר שלום הכהן  זלה"ה, מח"ס שו"ת חיי שלום ועוד
ז. משה רבינו ע"ה אבי הנביאים משבעה הרועים, ב' תפ"ח
ז. רבי יצחק איזיק טאוב האדמו"ר מקאליב, תקפ"א
ז. רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן חבר הביד"צ, תשכ"ט
ז. רבי שלום שמעוני, רבה של גבצ'ה, מח"ס גנזי שלום
ז. רבי אלתר יחזקאל אליהו הורוביץ מדזיקוב הי"ד, תש"ג
ר' חיים יעקב גולדויכט ראש ישיבת כרם ביבנה.
ר' מנחם מנדל קופרשטוך אב"ד ורב קרית חב"ד בחיפה.
ר' יהודה קולדצקי ראש ישיבת הישוב החדש.
ר' נסים בן עזרא עיני מגדולי מקובלי בגדד.
ר' יחיא בן שלום הכהן.
ר' אליהו בן אמוזג הראב"א המקובל, איטליה.
ר' אברהם הכהן המקובל.
ר' שלמה אפרים לונטשיץ, צ'כיה.
ח. רבי יוסף ידיד הלוי מחכמי אר"ץ, ראב"ד לעדת הבוכארים בירושלים. מח"ס ימי יוסף, תר"ץ
ח. רבי חדיר שלמה עטין
ח. רבי אליהו זלוטניק חבר הביד"צ, תשל"ה
ח. רבי עובדיה הלוי, מח"ס חזון עובדיה
ח. רבי מנחם מנדל ב"ר קלמן קלונים שרשבסקי מקוסובה, תרפ"ט
ר' אליהו בר שלמה אברהם הכהן מאיזמיר.
ר' יוסף יעבץ מגאוני ספרד. 
ר' משה אהרון שטרן משגיח ישיבת קמניץ.
ר' יהודה שמואל אשכנזי, איטליה.
ר' אריה ליב בעל פני אריה, גרמניה.
ר' משה פרישרמן האדמו"ר מטומשוב, ארה"ב.
ר' שלום רחמים.
ט' אדר ב' תשל"ט ר' יפת ב"ר רצון חוזה  זלה"ה, רב ומו"צ במחוז שרעב
ט. רבי יצחק בן וואליד, מח"ס ויאמר יצחק, תר"ל
ט. רבי אליעזר הלוי הורביץ
ט. רבי יהודה ב"ר חיים יוסף נחמד רב בטבריה
ט. רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק אחיו של ר' חיים מולוז'ין
ט. רבי חיים זייצ'יק, מח"ס פניני המוסר, תשמ"ט
ט. רבי יעקב דוויק הכהן מחו"ר פורת יוסף, תש"ן
ט. רבי דוד גניש ממקובלי לוב, תער"ב
ט. רבי יוסף דובער יפה, אב"ד ת"א, מח"ס רמת שמואל, תשנ"ה
ר' שמואל שמעלקא קליין אב"ד חוסט.
ר' יהודה זרחיה מרדכי לייב חייים הלוי סג"ל ורב קרית שמואל.
ר' יעקב דוויק הכהן מחו"ר פורת יוסף.
ר' דוד גניש ממקובלי לוב.
ר' יהודה החסיד, גרמניה.
ר' סעדיה אריבי.
ר' יצחק חדאד, טוניסיה.
ר' שמואל דוד הלוי אונגר מנייטרא, סלובקיה.
י. רבי יחיא אדהאן מתאפיללת נכד רבי יעקב אביחצירא מחכמי המערב(אדר ב')
י. רבי דוד שמואל אלקלעי מחכמי בית אל בירושלים
י. רבי אלכסנדר משה לפידות, מח"ס אבני זכרון
י. רבי אליהו רוט זקן חסידי זוויעל, תשנ"ב
י. אדר א' רבי דב (בערל) אייזנשטיין זצ"ל ראש ישיבות "חכמת שלמה" ו"קרית מלך". ה'תשס"ג (הר הזיתים).
ר' ישראל אנקאווה הי"ד.
ר' אברהם יוסף יוסקא גוטסמן האדמו"ר מיאסי, ארה"ב.
ר' נפתלי חיים האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.
יא. רבי אברהם אביחצירא בן אביר יעקב, קבור בטבריה
יא. רבי חיים יוסף דוד אזולאי- החיד"א, ה' תקס"ו
יא. רבי שמואל שטרשון מוילנא בעל הגהות הרש"ש
יא. רבי יהושע משה אורנשטיין, מח"ס ים התלמוד
יא. רבי אברהם בורנשטיין האדמו"ר מסוכטשוב, מח"ס אבני נזר, תע"ר
יא. רבי יוסף רוז'ין הרוגוצ'ובר, מח"ס צפנת פענח, תרצ"ו
י"ב אדר א' ת"ש ר' אברהם ב"ר חיים נדאף  זלה"ה, מח"ס שו"ת זכרוני אי"ש ועוד
יב. רבי יצחק צרור מחבר פירוש צרור המור לספר קול יעקב
יב. רבי משה פרדו מייסד ומנהל אור החיים בני ברק, תשנ"ו
ר' משה יהושע בזאשילינסקי הי"ד.
ר' שלמה הררי מגדולי רבני וחכמי דמשק.
ר' סעדיה ברזילי רב גני תקוה.
ר' חיים דוד הלוי ראב"ד ת"א.
ר' אברהם בן חיים נדאף.
ר' נפתלי צבי הלברשטאם האדמו"ר מבובוב.
ר' אברהם דנן, מרוקו.
ר' פנחס מבורשא.
י"ג אדר תרפ"ט ר' סעדיה ב"ר חיים נדאף  זלה"ה, מח"ס עץ החיים
י"ג אדר א' תשכ"ב ר' יחיא ב"ר נחום משאגדרה  זלה"ה, שד"ר ב"ד צנעא

יג. רבי משה פיינשטיין, מח"ס אגרות משה, תשמ"ו
יג. רבי מסעוד התשואל ראב"ד טבריה חיפה
יג. רבי יוסף בן יעקב מונסה, תשל"ז
יג. רבי חנוך זונדל גורסברג, מח"ס התרומה והמעשר, תשל"ז
יג. רבי משה מלכה, ראב"ד פתח תקוה ומח"ס מקוה המים.
ר' יהודה בר שמואל החסיד.
ר' יוחנן ג'ניאן צדיק נסתר.
ר' משה לנגנר האדמו"ר מסטרטין, קנדה.
ר' יחיאל לייפער האדמו"ר מנדבורנה אראד.
ר' נחמן מטשערין.
יד. רבי שם טוב בן רבי יצחק בן וולאיד
יד. רבי סעדיה אבן דנאן
יד. רבי משה דאנציג מוילנא בנו של הרב חיי אדם
יד. רבי הלל כהן ראש ישיבת כנסת בני הגולה
ר' משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב.
ר' שמואל אבן דנאן, מרוקו.
ר' יצחק מטולטשין.
טו. רבי יצחק אבולעפיה, ראב"ד דמשק, מח"ס שו"ת פני יצחק
טו. רבי צבי הירש קיידנובר, מח"ס קב הישר, תע"ב
טו. רבי דוד ברדע, מדייני וחכמי תונס, תש"ח
טו. רבי משה שמואל טויסיג ר"י תפארת אהרן מטרסדורף, תשנ"ב
ר' אברהם אבלי בר חיים הלוי אב"ד קאליש.
ר' חיים קמיל ראש ישיבת הנגב.
ר' יוסףלייפר האדמו"ר מפיטסבורג.
טז. רבי אפרים שלום אנקווה, תשכ"ה
טז. רבי שמעון סופר אב"ד בקראקא בן החת"ס, תרמ"ג
טז. רבי נסים ירחי מגדולי רבני תונס, תרפ"ח
טז. רבי אליעזר מנחם מנדל בידרמן האדמו"ר מללוב, תרמ"ג
טז. רבי פנחס מנחם אלתר האדמו"ר פני מנחם מגור, תשנ"ו
ר' יצחק ברכה מגדולי רבני וחכמי אר"ץ.
ר' מרדכי עזראן מחכמי ירושלים וישיבת פורת יוסף.
ר' פנחס יהודה ליברמן.
ר' מנחם כץ פרוסטיץ, אוסטריה.
ר' יחיאל אשכנזי האדמו"ר מאלסק, ארה"ב.
י"ז אדר תש"ו ר' שלום ב"ר יעקב מנחם  זלה"ה, ראב"ד עדן
י"ז אדר תש"ל ר' עואץ ב"ר מנצור נגר  זלה"ה, דיין בקפלה ומח"ס חימוד הגנים
מח"ס נופת צופים
יז. רבי יעקב חי בירדוגו מחכמי המערבים
יז. רבי ישראל זאב מניצברג ראב"ד לעדת החסידים י-ם, תשכ"ב
יז. רבי אורי ב"ר משה אורנשטיין
יז. רבי גרשון לפידות מופת השקדנים, תשט"ז
יז. רבי שלמה ב"ר יצחק שוסטר, תשכ"ז
ר' אברהם מנחם דנציגר האדמו"ר מאלכסנדר.
ר' אליהו סבאג רב ג'ורץ מרוקו.
ר' ברוך שמעון סלומון ראש ישיבת נחלת דוד.
ר' שלום בן יעקב מנחם אב"ד עדן.
ר' יצחק פרידמן האדמו"ר מבויאן, אוסטריה.
ר' מאיר שלמה יהודא ממעזריטש, פולין.
ר' שמעון סופר, פולין.
ר' יהודה קורייט, איטליה.
ר' מנשה בן ישראל, הולנד.
ר' נסים ירחי, טוניסיה.
יח. רבי שמעון ב"ר שמואל אביחצירא, מבקעה ירושלים
יח. רבי חיים אלפסי ממחברי משחא דרבותא
יח. רבי אלכסנדר זיסקינד, מח"ס יסוד ושורש העבודה, תקנ"ד
יח. רב יחזקאל ב"ר יהודה לוינשטיין משגיח ישי' פוניב'ז, תשל"ד
יח. רבי רפאל מניני חדאד מטוניס מחכמי ג'רבא, מח"ס פטר רחם, תשכ"א
ר' יחזקאל בר יהודה לוינשטיין משגיח ישיבת פוניבז'.
ר' אביגדור שפירא האדמו"ר מצ'נסטוחובה, ארה"ב.
יט. רבי שמואל ענגל אב"ד ראדומישלא, מח"ס שו"ת מהר"ש ענגל
יט. רבי אברהם חלאווה, מח"ס מנחת אברהם
יט. רבי אליעזר ירוחם אלישר אביו של הרב ישא ברכה
יט. רבי יוסף חיים זוננפלד גאב"ד ירושלים, תרצ"ב
יט. רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק האדמו"ר מאוסטרובצה, תרפ"ח
יט. רבי יצחק חדאד הראשון, ראש רבני מג'רבה, מח"ס תולדות יצחק, תקט"ו
יט. רבי דוד שפירא האדמו"ר מדינוב בר צבי אלימלך בעל הצמח דוד
ר' יחיא יוסף לגאמי מרבני תימן בארץ ישראל.
ר' אליעזר ירוחם אלישר אבי בעל הישא ברכה.
ר' ישראל משה דושינסקי גאב"ד העה"ח אד"ב.
ר' יצחק קאליש האדמו"ר מאמשינאו.
ר' ישכר בער האדמו"ר מנדבורנא.
כ. רבי יוסף הכהן כוג'הינוף מגדולי רבני בוכרה
כ. רבי יואל סירקיש מקראקא, מח"ס הבית חדש, ה' אלפי ת'
כ. רבי שמואל עלוש מחכמי ורבני טוניס, מח"ס ויאמר שמואל, תשי"ט
כ. רבי שמואל קלמן זיידל ב"ר מנחם מנדל שרשבסקי, תשי"ז
כ. רבי שלמה זלמן אוירבאך ראש ישיבת קול תורה, תשנ"ה - בשנה מעוברת
ר' אליהו משען מגדולי המקובלים באר"ץ.
ר' דוד מג'אר תלמיד הרש"ש.
ר' רפאל בלום האדמו"ר מקאשוי, ארה"ב.
כ"א אדר תשנ"ח ר' עואץ ב"ר סאלם נגר  זלה"ה, מרבני ראש העין
רבי שלמה יוסף זוין עורך האנציקלופדיה התלמודית, תשל"ח
כא. רבי רפאל דוד בירדוגו אב"ד מקנס
כא. רבי אברהם בן מוסא, מח"ס מנחת סוטה, תצ"ג
כא. רבי אלימלך ליפמאן מליז'נסק בעל נועם אלימלך, תקמ"ז
כא. רבי חנניה שאול, מח"ס מגן שאול
כא. רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא, מח"ס שו"ת באר יצחק, תרנ"ו
כ"ב אדר תקפ"ג ר' יהודה ב"ר מהרי"ץ צאלח  זלה"ה, מחכמי צנעא
כב. רבי יצחק אברהם שלמה מחכמי בבל
כב. רבי חיים אלחדיף, מח"ס טועמיה חיים
כב. רבי אלעזר הלוי בן טובו, מח"ס פקודת אלעזר, תרמ"ו
כב. רבי מאיר יונה, רב מגדל העמק, מח"ס בית מאיר, תשד"מ
כב. רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, מח"ס ערוך השולחן
כב. רבי אברהם מאיר יעקובוביץ רבה של נחלת יהודה, תשנ"ב
כב. רבי יעקב חורי, מח"ס בני יעקב לבושים, תרפ"ט
כב. רבי חיים ב"ר ישראל אביחצירא מפריז קבור בירושלים
ר' שמואל אברהם שלמה מג'לד ממקובלי וגאוני בבל.
ר' אברהם דובער שפירא.
ר' שלמה זעפרני מחכמי אר"ץ.
ר' ישעיה שמעונוביץ ראש ישיבת רבנו יעקב יוסף בארה"ב.
כג. רבי מנחם סירירו רבו של היעב"ץ
כג. רבי יצחק מאיר רוטנברג האדמו"ר אלתר בר ישראל החידושי הרי"מ מגור, תרכ"ו
כג. רבי יעקב רוקח מגדולי רבני טריפולי, מח"ס שלחן לחם הפנים, תרנ"א
כג. רבי אליעזר דוד ברנד אוצר הפוסקים, תשנ"ה
ר' יצחק יעקב רבינוביץ האדמו"ר מביאלה.
ר' ישראל גרוסמן ראש ישיבת פינסק קרלין.
ר' יאושיה פינטו.
ר' חיים חייקה מאמדור.
ר' יהודה משה טיברג דנציגר האדמו"ר אלכסנדר.
ר' דוד טייאר ראב"ד לוב.
ר' רפאל שפירא ראש ישיבת וולוז'ין.
ר' מסעוד נחמייאש, מרוקו.
ר' אהרן זילברפרב האדמו"ר מקוידינוב בוטושאן.
כד. רבי חיים אלגאזי מקושטא, מח"ס נתיבות המשפט
כד. רבי אליהו הכהן האיתמרי, מח"ס שבט מוסר
כד אדר ב'  הרב אליהו ברוך פינקל - תשס"ח.
ר' רפאל דוד  ברדוגו אב"ד מכנס מרוקו.
ר' אליעזר ידי הלוי ממקובלי ירושלים.
כה. רבי סלמאן חוגי עבודי אב"ד בירושלים, תשל"ג
כה. רבי אברהם גרשון מקיטוב גיסו של הבעש"ט, תקכ"ה
כה. רבי יצחק אביחצירא בבא חאקי רבה של רמלה לוד, תש"ל (אדר ב')
ר' אברהם חיים ברים ראש ישיבת משכן יוסף.
ר' ישראל יעקב פישר ראב"ד העדה החרדית.
ר' יוסף שאול הלוי נתנזון, אוקראינה.
ר' דוד בן ברוך הכהן אזוג באבא דודו, מרוקו.
ר' אהרן משה, הולנד.
ר' בצלאל יאיר דנציגר האדמו"ר מלודז, פולין.
כו. עובדיה הנביא, קבור בדובב
כו. רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי, מח"ס ולבש הכהן
כו. רבי משה מאיר מנשרווי מחסידי בית אל, תשי"ז
כו. רבי יעקב בר ציון הכהן השלישי מחכמי ג'רבא, אב"ד גפצה, תשכ"ז
כו. רבי עזרא ציון מלמד, מח"ס מילון עברי ארמי, תשנ"ד
ר' שמואל דוויק הכהן מגאוני אר"ץ.
ר' אליעזר ליפא מחמלניק, פולין.
כ"ז אדר תשל"ט ר' חיים ב"ר יחיא סינואני  זלה"ה, מח"ס מקום מקדש ועוד
כז. רבי רפאל משה בורלא, מח"ס גט מקושר
כז. רבי שלמה אלישוב המקובל בעל הלשם, תרפ"ו
כז. רבי חיים יחיא סינואני מגדולי מקובלי ורבני תימן בארץ ישראל, מח"ס מקום מקדש, תשל"ט
ר' יוסף שאול נאטנזון בר אריה לייביש.
ר' עזרא עלי הכהן טוייל ראב"ד אר"ץ.
ר' יהודה אריה די מודינה.
ר' אלישע נסים דנגור חכם באשי בבבל.
כח. רבי מרדכי חברוני ראש ור"מ ישיבת חברון ירושלים, תשמ"ו
כח. רבי אשר שולמן רב בטבריה
כח. רבי יום טוב גג' השני הי"ד, תרנ"א
כח. רבי שמואל הלוי קליין, מח"ס מחצית השקל, תקס"ז
כח. רבי אליעזר גולדשמידט חבר ביה"ד הרבני העליון, תשנ"ב
ר' אברהם פימינטיל.
האדמו"ר ר' שלמה שמואל טוורסקי, ארה"ב.
כ"ט אדר תר"ן ר' חיים ב"ר שלום נדאף  זלה"ה, מחכמי הישיבה הכללית
כ"ט אדר תשכ"ג ר' יצחק ב"ר משה יצחק הלוי  זלה"ה, רב שכונת נורדיה ת"איז. רבי פתחיה מדרכי בירדוגו, כא. כט. רבי אברהם שאג
כט. רבי יעקב קמינצקי ראש ישיבת תורה ודעת, תשמ"ו
כט. רבי יהודה ליאון כלפון ראב"ד טיטואן
כט. רבי מאיר ועקנין רבה של טבריה, מח"ס ויאמר מאיר, תשל"ה
כט. רבי חיים שמואל בירנבוים, מח"ס מעשה חושב על שער המלך
כט. רבי שלמה בר דוב צבי הכהן האדמו"ר מרדומסק בעל תפארת שלמה, תרכ"ו
כט. רבי אליהו רוטנמר מנהל ומייסד מוסדות אור יוסף צרפת
כט. רבי גרשון ליברמן ראש ישיבת אור יוסף נובהרדוק צרפת
ר' שלמה בר דוב צבי הכהן האדמו"ר מראדומסק.
ר' יעקב הררי מגדולי חכמי ורבני דמשק.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד