חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שבט

א' שבט תשל"ב ר' שלום ב"ר נסים מקעטבה  זלה"ה, אב"ד קעטבה
א. רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין האדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, מח"ס באר משה, תשל"א
א. ר' משה שיק בר יוסף המהר"ם שיק, תרל"ט
ר' אברהם רביץ מראשי המחזירים בתשובה.
ר' מרדכי שפירא האדמו"ר מקמינקא קוריץ, ארה"ב.
ב. ר' מנצור בן שמעון מזקני המקובלים בירושלים מחו"ר פורת יוסף התשנ"ח
ב. אשר בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי
ב. רבי יוסף משאש, רבה של חיפה מח"ס מים חיים
ב. רבי עבודי יחיא משה, מח"ס מגן בעדי ודורש בעדי
ב. רבי שמחה בונם קאליש מוורקי, תרס"ז
ב. רבי משולם זוסיא ליפמן מאניפולי, ה' תק"ס
ג. רבי משה יהודה ליב זילברברג אב"ד קוטנא מח"ס תפארת י-ם
ג. רבי שמואל דוד הכהן מונק, מח"ס שו"ת פאת שדך, תשמ"א
ג. רבי צבי משוקוביץ עורך אוצרות ירושלים, תשמ"ב
ג. רבי יוסף האדמו"ר מאמשינוב
ר' ציון יחזקאל הכהן.
ר' אהרון בצלאל.
ר' מרדכי יוסף ליינר האדמו"ר מראדזין ניו יורק, ארה"ב.
ר' יוסף קאליש האדמו"ר מאמשינוב, פולין.
ד' שבט תש"ך ר' עואץ ב"ר מעודה אַלְווּבּ  זלה"ה, רב בצ'אהרה
ד. רבי חיים משה אלישר, רב חמ"א, ראב"ד לעדת הספרדים והרשל"צ, מח"ס משה האיש
ד. רבי עזרא עבאדי שעיו מחכמי אר"צ המקובלים
ד. רבי ישראל אביחצירא בבא סאלי, תדש"ם, קבור בנתיבות
ד. רבי משה יהודה לייב מסאסוב, תקס"ז
ד. רבי רחמים מלמד הכהן מחכמי פרס, רבה של שיראז, מח"ס כסא רחמים
ד. רבי אברהם כץ האדמו"ר מקאליסק, תק"ע
ד. רבי יצחק שמעון אפרייאט מרבני ספרו, תשכ"ה
ד. רבי ישראל חריף מסטנוב בעל תפארת ישראל
ר' רפאל חיים משה בן נאים הרחמ"ן, רבה של ג'יברלטר, אב"ד מרוקו.
ר' יחיאל יעקב ויינברג.
ר' שאול דוויק הכהן מאר"ץ מח"ס אמת מארץ, ה' תרל"ד
ה. רבי שלמה הכהן, מח"ס לך שלמה
ה. רבי חיים דוד חזן, רבה של איזמיר והראשון לציון, מח"ס נדיב לב
ה. רבי מאיר ישראל ראב"ד פאס
ה. רבי יעקב הכהן השני בר יצחק, מרבני ג'רבה בדור האחרון, מח"ס בכור יעקב, תשי"ט
ה. רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור בעל השפת אמת, תרס"ה
ה. רבי יצחק איזיק וייס בן האדמו"ר מספינקא, תדש"ם
ה. רבי יעקב יום טוב ברקוביץ, מח"ס שמחת יעקב, תדש"ם
ה. רבי חיים ישעיה הכהן, מח"ס מסגרת השלחן, תרע"ג
ר' אליקים גטניו.
ר' שלום בוחבוט מחכמי המערבים וממקובלי בית אל.
ר' יעקב דדון.
ר' שאול סירירו, מרוקו.
ו' שבט תשנ"ב ר' יחיא ב"ר יצחק גברא  זלה"ה, רב בסַוְדּ ובראשל"צ
ו. רבי שמואל עזראן ראב"ד העדה המערבית בירושלים ומחכמי פורת יוסף, תשט"ז
ו. רבי חיים צבי טיטלבוים מסיגט, מח"ס עצי חיים מסיגעט
ו. רבי דוד חיים נכד הבן איש חי, תשמ"ג
ר' יעקב סוכרי.
ר' חיים צאנז מברודי, אוקראינה.
ז. רבי מאיר רפאל, מח"ס ליקוטי שושנים, תשל"ב
ז. רבי דוד בידרמן האדמו"ר מלעלוב, תקע"ד
ז. הרב מרדכי דוד לוין, מישיבת עץ חיים - תשכ"ז.
ז. רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיה מחכמי טבריה
ז. רבי אברהם חיים בורג'ל השני, מגדולי דייני טוניס, מח"ס חוקי חיים
ז. רבי יחזקאל פרצוביץ משגיח ישיבת תפארת צבי, תשל"ב
ז. רבי מרדכי דוד לוין, מח"ס דרכי דוד על הש"ס, תשכ"ז
ז. רבי נחמני סעדיה לוי ממקובלי ירושלים, תשנ"ה
ר' חיים עשאל מחכמי סאלוניקי.
ר' חיים רפאל דמרי מחכמי ג'רבא.
ר' משה ויזגאן דיין במוגאדור ומרביץ תורה בתלמידים.
ר' משה שרגא מולא אג'בבא, איראן.
ר' משה אבן צור, מרוקו.
ר' ישראל יעקב קאפויה, יוון.
ח. רבי יוסף נסים בן דהאן, מח"ס מעשה בראשית
ח. רבי מכלוף בן רבי אליהו אביחצירא, תש"מ, קבור בהר הזיתים
ח. רבי יוסף מאיר כהנא האדמו"ר מספינקא ירושלים, תשל"ח
ח. רבי חיים וואלקו מגדולי רבני מצרים
ח. רבי עקיבא אביטבול
ח. רבי יוסף ג'יעאן אב"ד ורבה של בנגזי, תש"ך
ר' יצחק גוואטה.
ר' שמואל משינווה.
ר' יצחק טייב, טוניסיה.
ר' יעקב יושע העשל באומינגר.
ר' אהרן צבי לנדא, ארה"ב.
ט' שבט תע"ט ר' שלום ב"ר יוסף שבזי  זלה"ה, מח"ס חמדת ימים ועוד

ט. רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א
ט. רבי אברהם אשכנזי ראב"ד והראשון לציון
ט. רבי אליהו בר משה ישראל, רבה של אלכסנדריה, מח"ס קול אליהו
ט. רבי יהוסף שוארץ ,מח"ס תבואות שמש תבואות ארץ
ט. רבי אברהם אמינוף תלמודי ראב"ד לעדת הבוכרים בארץ ישראל.
ט. רבי יעקב קטינא, מח"ס רחמי האב
ר' נסים מגרונדי.
ר' נתנאל חבובא ראב"ד דמשק.
ר' שרגא פייבל שלום דמבינסקי האדמו"ר מאלכסנדר, ארה"ב.
ר' יעקב ריישר בקופן, צרפת.
י' שבט תקל"ז ר' שלום ב"ר יצחק שרעבי  זלה"ה, מח"ס נהר שלום ועוד
י. רבי רחמים חי חויתה הכהן מטוניס מחכמי ג'רבא, מח"ס שמחת כהן, תשי"ט
י. רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי הרש"ש השני, תקל"ז קבור בירושלים
י. רבי יוסף יצחק שניאורסהאן האדמו"ר מהרי"ץ מחב"ד, תש"י
י. מרן הגאון ר' אייזיק (ב''ר יוסף חיים) שר זצ"ל  (תשי"ב)
י. רבי אליהו עבוד מחכמי אר"צ המקובלים
י. רבי יוסף צבי סלנט, מח"ס באר יוסף, תשמ"א
ר' שלום שבזי בר יוסף מצדיקי תימן.
ר' שמעון חכם מו"צ בעדה הבוכארית.
ר' שלמה מלוצק תלמיד המגיד.
ר' שמעון חכם מתרגם התנ"ך רב עדת בוכארה.
ר' שלמה פלאם לוצקר המגיד מסוקאל, אוקראינה.
ר' מאיר קצנלנבוגן המהר"ם מפדובה, ה' שכ"ה
י"א שבט תשל"ז ר' רצון ב"ר עמרם מנגמי  זלה"ה, ראב"ד מכלף שרעב
כ"ח שבט תשמ"ו ר' יחיא ב"ר יחיא עומיסי  זלה"ה, מח"ס גנזי מלכים ועוד
יא. רבי חיים טולידאנו הרביעי
יא. רבי עזרא כהן זנגי, מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ו
ר' נח וינגבר ראש ישבת אש התורה.
ר' יוסף כהן אב"ד ירושלים.
ר' יהודה נבון.
י"ב שבט תשל"ו ר' שלמה ב"ר שלום עונה  זלה"ה, מחכמי דמאר
יב. רבי חיים כפוסי בעל הנס תלמיד האריז"ל, רבה של מצרים, מח"ס באור החיים
יב. רבי חנון נבון מרבני ירושלים
יב. רבי מנחם בכר, מח"ס דברי מנחם
יב. רבי שמשון פירסט, מח"ס שם משמעון
ר' שבתי אטון ראש ישבת ראשית חכמה.
ר' ישועה חדד.
ר' יעקב דוד ברוך קאליש האדמו"ר מווארקא.
ר' אברהם יעקב האדמו"ר מגלץ.
ר' דוד מלול רבה של ירוחם.
י"ג שבט תרפ"ט ר' יחיא ב"ר חיים קורח  זלה"ה, מח"ס יברך הזבח ועוד
יג. רבי יחזקאל הכהן
יג. רבי יעקב שמשון שפירא בנו של ר' פנחס מקוריץ
יג. רבי מרדכי מלכביץ מגדולי החסידות, תק"ע
ר' אליהו מאיר בלוך ראש ישבת טעלז.
ר' מאיר שאול כדורי ראש ישבת יוסף חיים.
ר' יחיא בן חיים קורח.
ר' אברהם יוסף הלוי.
יד. רבי יצחק אביחצירא, בן אביר יעקב קבור בגורמא במרוקו
יד. רבי בן ציון שפירא מחכמי ישיבת בית אל
יד. רבי דניאל פריש זצוק"ל בעל ה"מתוק מדבש"
יד. רבי יעקב יהושע פאלק, אב"ד פפד"מ, מח"ס פני יהושע, תקט"ז
יד. רבי אהרן לייפער מנדבורנא, מח"ס יד אהרן
יד. רבי דוד שפירא, מח"ס שו"ת בני ציון, תשל"א
ר' יחיאל דנציגר האדמו"ר הזקן מאלכסנדר.
ט"ו שבט תש"ן ר' אברהם ב"ר יוסף אריה  זלה"ה, מחכמי מחוית
טו. רבי נסים נחום מטריפולי, ממקובלי ירושלים ומייסדי ישיבת פורת יוסף
טו. רבי רפאל שלמה לניאדו ראש ישיבת פורת יוסף, תרפ"ה
טו. רבי יוסף דוד בר ישכר אבולעפיה מחכמי דמשק ורבה הראשי של טבריה.
טו. רבי יהודה אלבאז, מח"ס שבות יהודה
טו. רבי חיים מרדכי מרגליות, מח"ס שערי תשובה, תקפ"ג
טו. רבי דוד סויסה, הצדיק ממבשרת ציון, קבור בהר המנוחות
ר' גדליה אהרן רבינוביץ מליניץ, רומניה.
ר' שלום אזולאי מדייני צפרו מרוקו.
ר' נסים הררי רפול ממקובלי אר"ץ.
ר' נסים יהודה דאנון רבה של רודוס וצפת, הרשל"צ.
ט"ז שבט תשנ"ה ר' מאיר ב"ר ישראל צובירי  זלה"ה, רב העיר גדרה
טז. רבי ברוך שלום מחב"ד
טז. רבי יונה נבון רב החיד"א מגדולי הפוסקים, מח"ס נחפה בכסף, תק"כ
טז. רבי אלישע אפריאט מרבני צפרו מרוקו
טז. רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון המהרש"ם, מח"ס שו"ת מהרש"ם, תרע"א
טז. רבי משה זאב פרידמן רבה של יפו, מח"ס קרבן משה, תשמ"ח
טז. רבי יצחק אוחנא רבה של קרית שמונה, תשנ"ב
ר' אברהם שלמה בידרמן האדמו"ר מלעלוב.
ר' אשר צבי מאוסטראה.
ר' יוסף רצאבי.
ר' אברהם כהן דה הירירה, הולנד.
י"ז שבט תשנ"ח ר' סעדיה ב"ר יפת חוזה  זלה"ה, מח"ס תולדות הרששב"ז
יז. רבי בנימין הכהן ויטאלה המקובל, מח"ס אבות העולם
יז. רבי יוסף בן נאים, מח"ס מלכי רבנן
יז. רבי דוד ועקנין, ראב"ד טבריה, מח"ס וידבר דוד
יז. רבי חיים פלאג'י, חיבר כשמונים ספרים, תרכ"ח, קבור בטורקיה
יז. רבי יחזקאל טאוב מקוזמיר אבי שושלת מודזי'ץ, תרט"ז
יז. רבי שלמה הכהן סקלי הדיין
יז. רבי משה מקיטוב תלמיד הבעל שם טוב
יח. רבי יוסף לאצאטו מפרשבורג
יח. רבי אברהם מימון מחכמי גאבס, תער"ב
יח. רבי בנימין בינוש פינקל ראש ישיבת מיר, תש"ן
ר' יעקב גינדי דנקיש הכהן מרביץ תורה ומגדולי הדרשנים באר"ץ.
ר' יחזקאל זלוף מחכמי ומקובלי בבל.
ר' דוד צבאח ראב"ד ראבט מרוקו.
ר' יצחק חזיזה ראב"ד ראבט מרוקו.
ר' אברהם משה ווינטרוב האדמו"ר ממרקישוב, פולין.
י"ט שבט תשל"ג ר' משה ב"ר שלמה דמארי  זלה"ה, ראב"ד דמאר
יט. רבי שמעון גרינפלד מסמיהאלי המהרש"ג, מח"ס שו"ת מהרש"ג
יט. רבי שמואל ווינברג האדמו"ר מסלונים, תרע"ו
ר' שמואל קרליבך מגדולי המחנכים.
ר' שלום בן יוסף שבזי הרש"ש הראשון.
כ. רבי עובדיה הדאיה, מח"ס ישכיל עבדי, תשכ"ט
כ. רבי יעקב וידענפלד אב"ד הרימלוב, תרנ"ד
כ. אשר בן יעקב אבינו, משבטי י-ה, בש"כ
ר' שמואל בן הרוש רב כפר שלם.
ר' חיים דוד פרופסור דר. ברנהרד מפיטרקוב, פולין.
כא. רבי יהודה אריה נבון בן המחנה אפרים ראב"ד ירושלים.
כא. רבי משה גאלאנטי- המג"ן מהר"ם גאלאנטי, מח"ס זבח שלמים, תמ"ט
כא. רבי יצחק בר יוסף שרים השני ממקובלי ירושלים ומגדולי המכוונים.
כא. רבי רפאל משה גאליקו
כא. רבי יחיאל יהושע רבינוביץ האדמו"ר מביאלה, תשמ"ב
כא. רבי יהודה זאב סגל ראש ישיבת מנצ'סטר
ר' יחיאל מאיר ליפשיץ האדמו"ר מגוסטינין.
ר' יצחק בר מרדכי מנסכיז בעל תולדות יצחק.
ר' מנשה בצלאלי אלישיוף מנהיג קהילת משהד.
ר' יחיאל מיכל דולדשלאק, פולין.
כ"ב שבט תשל"ז ר' יחיא ב"ר יחיא בסיס  זלה"ה, דיין ומו"צ ברדאע
כב. רבי מנחם מנדל הלפרין מורגנשטרן השרף מקוצק, תרי"ט
כב. רבי שלמה ב"ר רפאל בורלא, מח"ס לחם שלמה
כב. רבי יהודה לייב מלובלין בעל תורת אמת
כב. רבי יעקב מנחם מנדל דייטש, מח"ס חמדה גנוזה
ר' יחיא בן יחיא בסיס דיין ומו"צ רדאעי.
ר' שמעון אופנהיים, הונגריה.
כג. רבי יעקב חיים ישראל רפאל אלפייה מחכמי אר"ץ, מח"ס רי"ח ליצחק
כג. רבי נפתלי צבי פרוש מיסד שערי חסד, תשי"ב
כג. רבי רפאל ג'אמי מגדולי המקובלים בתונס בדור האחרון.
כג. רבי יצחק חי בוכבזה ראב"ד טריפולי וגאבס, מח"ס  לחם לפי הטף, תר"ץ
כג. רבי יהושע רוקח בן השר שלום האדמו"ר מבעלזא, תרנ"ד
ר' חזקיה קטנוף.
ר' יעקב פינסו ראב"ד בוקארשט.
ר' משה קלירעס ראב"ד טבריה.
ר' מרדכי דוד האדמו"ר מטריסק.
כד. רבי משה בן ממן
כד. רבי שאול הלוי מורטירה אב"ד באעמסטרדם, מח"ס גבעת שאול
כד. רבי איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי לישראל, מח"ס שבט מיהודה, תשל"ו
ר' שאול הלוי מורטירה מאמסטרדם.
כה. רבי שאול שרבאני מחכמי המקובלים בירושלים, תשל"ט
כה. רבי ישראל ליפקין מסלנט מיסד תנועת המוסר, תרמ"ג
כה. רבי יהודה ישראל קוראל אב"ד בירושלים
כה. רבי שבתאי כורך ספרים אבי המגיד מקוז'ניץ
כה. רבי מרדכי פרוגמנסקי, העילוי מטלז, תש"י
כה. רבי חיים חייקל זאב ב"ר ראובן מילצקי, תשכ"ד
ר' דוד אמסלם הצדיק מדימונה.
ר' יעקב הכהן קוראל ראב"ד ירושלים והרשל"צ.
הבית מאיר.
כו. רבי אברהם אבינון ראב"ד בטרבינק ומרבני סאראייבו.
כו. רבי יצחק בוחניק, מח"ס ויאמר יצחק, תשל"ה
כו. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס שופריה דיוסף
כו. רבי דוד הלוי הט"ז, בעל טורי זהב, תכ"ז
כו. רבי יעקב לנדא רב ואב"ד בני ברק, תשמ"ו
כו. רבי יעקב שניידמן, ראש ומייסד ישיבת תפארת ציון, תשנ"ה
כו. רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר האדמו"ר מראדזין, תרפ"ט
ר' שלום מרדכי אזולאי ראב"ד העדה המערבית בירושלים.
ר' שאול בראקל, סלובקיה.
כז. רבי חיים ב"ר אברהם בירדוגו
כז. רבי שלום מרדכי אזולאי, מחו"ר פורת יוסף, ראב"ד העדה החרדית בירושלים, תשכ"א
כז. רבי שלמה ציון ב"ר רחמים שנהרג עקד"ה בבבל
כז. רבי מרדכי זאב שולמן ר"י סלבודקה ב"ב, תשמ"ב
ר' בנימין ואתורי ראב"ד לוב.
ר' נתן פיטוסי מחכמי טוניס.
ר' רחמים בוכריס.
ר' אלכסנדר סענדר שור, בעל תבואות שור, ה' תצ"ז
כ"ח שבט תשי"ט ר' שלום ב"ר יחיא זכריה  זלה"ה, דיין ומו"צ בידה
כח. רבי חיים נסים אבולעפיה הראשון לציון
כח. רבי אפרים עזרא לניאדו מחכמי ודייני אר"ץ, מח"ס דגל מחנה אפרים
כח. רבי בנימין חמויי, מח"ס אמתחת בנימין
כח. רבי וידאל אנג'ל ראש ישיבת בית אל, ראב"ד הספרדים בירושלים
כח. רבי דוד זינדהיים מח"ס יד דוד
כח. רבי מרדכי גולדמן השני האדמו"ר מזוויעל ירושלים, תשל"ט
כח. רבי אליהו גג' דיין בתונס תלמידו של הרב שלמי תודה, תשכ"ו
כח. רבי דוד סויסה, מח"ס מתוק מדב"ש, תשנ"ג
כח. רבי שלום זליג שטיינמץ מזקני חסידי ויזניץ, תשנ"ה
ר' סעדיה בן אור המקובל.
ר' שלום בר יחיא זכריה דיין ומו"צ ביצ"א.
ר' אליהו אלגז מחכמי ודייני טוניס.
ר' שמעון מימון.
ר' נסים פרץ המקובל.
ר' יוזפא האדמו"ר מליסקא.
כט. רבי אליהו רחמים חזן מגדולי איזמיר, חמ"ס אורח משפט
כט. רבי משה חיים שמאש חכם באשי וראב"ד דבבל
כט. רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה, תרפ"ז
כט. רבי יצחק ירוחם דיסקין תרפ"ה
כט. רבי חנניה יו"ט ליפא מסיגט האדמו"ר טיטלבוים, מח"ס קדושת יום טוב, תרס"ד
כט. רבי ציון סופר מחכמי ג'רבא, מח"ס נוה ציון
ר' אליהו רחמים חזן מגדולי איזמיר.
ר' חיים נסים אבולעפיה רב חנ"א החכם באשי והרשל"צ.
ל. רבי מנחם מנדל פרוש משקלוב תלמיד הגר"א
ר' כמוס חדאד מחכמי ג'רבא.
ר' אליהו הלוי אשכנזי המקובל, איטליה.
ר' מאיר המהר"ם מפאדובה, ה' שכ"ה
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד