חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טבת

א' טבת תש"ל ר' יוסף ב"ר משולם מרועאש  זלה"ה, רב ראשי ברחובות
א. רבי נחמן בר וידאל אנג'ל ראש מקובלי וחסידי בית אל.
א. רבי רפאל מסעוד אלפסי מגדולי הרבנים והמקובלים, מח"ס שמחא דרבותא, תקל"ה
א. רבי משה יהודה פראנקו, ראש הרבנים ברודוס, ראשל"צ
א. רבי עמרם אלבאז, מח"ס חיי דעמרם
א. רבי עמור אבוטבול, מח"ס מנחת העומר
א. רבי אריה הלוי פינצי', מח"ס הגהות גור אריה
א. רבי יאיר בכרך, מח"ס חוות יאיר, תע"ד
ר' חזקיה חדד.
ר' יוסף המערבי מתלמידי האריז"ל ומרבני המערב.
ר' יעקב אבן צור יעב"ץ, מרוקו.
ר' שמעון יאיר חיים בכרך בעל חוות יאיר, גרמניה.
ר' יוסף משולם.
ב. יעקב אבן צור, מח"ס משפט וצדקה ביעקב
ב. רבי אברהם משה מפשיסחא, בן רבי שמחה בונים, תקפ"ט
ב. רבי עקיבא שרייבר מפאפא, נכד החתם סופר
ב. רבי רחמים ב"ר שלמה, מרבני וחסידי בבל וא"י
ב. רבי הלל קגן, משגיח ישיבת גרודנא אשדוד, תשמ"ח
ר' יעקב אבוקארה ראב"ד הפורטוגזים בטוניס.
ר' אברהם פורטליאנו, איטליה.
ר' יעקב כולי סלונים.
ג. רבי אביגדור עזריאל ראש בית אל, מח"ס זמרת הארץ
ג. רבי יחזקאל עזרא הלוי, מח"ס ערוגות הבושם
ג. רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר ירושלים, תשל"ט
ג. רבי יעקב בר אברהם הכהן גדישא, אב"ד בג'רבה, מח"ס מעיל יעקב
ג. רבי אהרן סלוטקי, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ז
ר' שבתאי אקשוטי מרבני וחכמי קושטא.
ר' שמואל בר דוויק הכהן מדייני אר"ץ.
ר' דוד בן ברוך הכהן אזוג.
ד. רבי חיים שאול דוויק הכהן המקובל, מח"ס איפה שלמה, תרצ"ג
ד. רבי חיים שניאור זלמן שניאורסהאן הרחש"ז.
ד. רבי גרשון העניך מראדז'ין, בעל התכלת, תרנ"א
ד. רבי משה ב"ר אליעזר, מח"ס מראות הצובאות
ד. רבי מצליח מימון, מח"ס ישיר משה ועוד
ד. רבי יעקב שאול קצין, ראש עדת אר"ץ ניו יורק, תשנ"ה
ר' יהושוע אברהם יהודה ראב"ד איזמיר.
ר' מאיר רחמים דיין מחכמי אר"ץ.
ר' יהושוע אייזיק שפירא חריף, בלארוס.
ה. רבי עמנואל ברודו מסלוניקי
ה. רבי בנימין מרדכי נבון ראב"ד, מגדולי רבני ירושלים., מח"ס בני בנימין
ה. רבי יהושע הלוי הורביץ, אביו של בעל ההפלאה
ה. רבי מרדכי פנחס טייץ, גאב"ד אליזבט ניו ג'רסי, תשנ"ו
ר' ידידיה בר שלמה סוזין מגדולי רבני ירושלים.
ר' שמשון אהרן הלפרין, אוקראינה.
ר' שלמה מולכו, איטליה.
ר' אברהם יעקב פרידמן השני האדמו"ר מסדיגורא.
ר' מרדכי דובער סלונים.
ו. רבי יוסף חיים בכור שרים, השד"ר מירושלים
ו. רבי ששון מרדכי שנדוך המקובל, מח"ס קול ששון
ו. רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווא, מח"ס דברי יחזקאל, תרנ"ט
ו. רבי יהושע עמרם, רב העדה האפגנית, תשמ"א
ו. רבי אברהם עלוש, אב"ד גאבס, מח"ס דברי הברית
ר' ירחמיאל צ.י. רבינוביץ האדמו"ר מביאלה פשיסחא.
השבות יעקב.
ז. רבי עמרם אוברביע רבה של פ"ת, מח"ס נתיבי עם, תשכ"ז
ז. רבי רפאל שלמה לניאדו רבה של אר"ץ, מח"ס בית דינו של שלמה
ז. רבי יעקב כהן זנגי, ר"מ בישיבת פורת יוסף, תשמ"ח
ז. רבי חיים יהודה מניצברג
ז. רבי צבי, בן רבי ישראל בעש"ט, ה' תק"מ
ז. רבי משה דוד וואלי, מתלמידי הרמח"ל, תקל"ז
ז. רבי מרדכי יוסף ליינער מאיז'ביצא האדמו"ר מראדזין, מח"ס מי שילוח, תרי"ד
ר' אהרון בן שמעון ראב"ד צפת.
ר' אריה לייב רוקח האדמו"ר מהורבצ'ב, ארה"ב.
ח. רבי מעתוק עתוגי כהן מחכמי ג'רבא, מח"ס יקר הערך, תרצ"ג
ר' דוד יוסץ שמאי ממקובלי בבל.
ר' משה דוויק הכהן מגדולי רבני אר"ץ.
ר' יצחק סבאג מגדולי רבני המערב.
ט. רבי יחזקאל עזרא אליה מבבל
ט. רבי ישועה בסיס, מח"ס אבני צדק, תר"כ
ט. רבי חזקיה הכהן רבין, הרב הראשי בבוכרה, תש"ה
ט.רבי אברהם חיים שור, מח"ס תורת חיים ,שצ"ב
ט. עזרא  הסופרבן שריה, ג' תמ"ב
ט. נחמיה בן חכליה, ג' תמ"ב
ר' יעקב בוקאעי מו"צ ופוסק בבירות.
ר' יהוסף הלוי בר שמואל הנגיד הי"ד.
ר' אדמון שעיו ממקובלי ירושלים.
ר' נפתלי צבי גליקמן האדמו"ר מסוסנוביץ קוידנוב.
י' טבת תר"ץ ר' מסעוד ב"ר מסעוד מכמיר  זלה"ה, רב בכמיר והאזור
י. רבי אליהו אמסלם, חמיו של הבבא סאלי
י. רבי משה בן רבי ברוך טולידאנו
י. רבי שבתאי יגל, ראש ישיבת סלונים רמת גן, תשי"ח
י. רבי מסעוד בן מסעוד אשרף, אב"ד תימן
י. רבי יצחק קארבליו, מח"ס ספר הזכרונות וחיי יצחק
י. רבי נתן שטרנהרץ בר נפתלי הירץ מוהרנ"ת, ה' תר"ה
י. מלאכי הנביא האחרון משרשרת נביאי האמת
י. זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא, ג"א תמ"ח
י. רבי אברהם אבא לייפר, האדמו"ר מפיטסבורג, תש"נ
ר' משה יחזקאל צאלח מגאוני ומקובלי בבל.
ר' עזרא יחזקאל מחכמי וגאוני בבל.
ר' רפאל וכסלבוים ראש ישיבת איתרי.
יא. רבי משה ברגמן, מח"ס עתיר פומבי, תשל"ז
יא. רבי יהושע שרבאני, מזקני המקובלים בירושלים, תשל"ג
יא. רבי שלמה בן רבי עקיבא איגר, מחבר גליון מהרש"א, תרי"ב
יא. רבי יעקב יוסף שלמה הלפרין, האדמו"ר מוואסלוי
יא. רבי יהושע הורוביץ מדז'יקוב, תרע"ג
יב. רבי אברהם חיון מגדולי רבני ירושלים, מח"ס תורת השלמים
יב. רבי אברהם בעלול, מחכמי ירושלים
יב. רבי משה מרגליות, מח"ס פני משה על הירושלמי
יב. רבי חיים חביב דוד סתהון ראב"ד טבריה, מח"ס תוקפו של נס
יב. רבי חיים מעלי טוויל הכהן ראב"ד באר"ץ, מח"ס מצא חיים
יב. רבי משה הלוי מפשוורסק, מח"ס אור פני משה
יב. רבי שמעון ברוך אוחיון, רבה של יפו, תשנ"א
יב. רבי מאיר הכהן קפלן, מח"ס דברי מאיר, תשנ"ד
יב. רבי מרדכי חיים מסלונים, תשי"ד
ר' אברהם גולדמן האדמו"ר מזוויהל.
יג. רבי משה טולידאנו, מח"ס מלאכת הקודש
יג. רבי עזרא בר ראובן דנגור, ראב"ד בגדד, חכם באשי בבבל
יג. רבי יצחק הכהן הוברמן הצדיק מרעננה, מח"ס ברכה משולשת, תשל"ז
יג. רבי משה, האדמו"ר מלעלוב, תרי"א
יג. רבי שלמה סובל, מח"ס שלמת חיים ושלמת יוסף, תש"ל
יג. רבי מנחם אליעזר לוי ממינסק, מח"ס יעיר קינו
יג. רבי יחיאל מרדכי גורדון, ר"י לומז'א, מח"ס נתיבי ים, תשכ"ה
יג. רבי יקותיאל עזריאלי, רבה של זכרון יעקב
ר' שמואל בן קיקי ראב"ד טבריה.
ר' מנחם מנדיל האגר האדמו"ר מווישווא ויז'ניץ.
יד. רבי בנימין אלקוצר
יד. רבי רפאל מאיר פאניז'ל המרפ"א הרשל"צ, מח"ס לב מרפא
יד. רבי פנחס כליפא הכהן אזוג, הצדיק ממרקש
יד. רבי אליהו יהושע עובדיה מבבל, ראב"ד בגדד.
יד. רבי שלמה ב"ר אליעזר טולידאנו
יד. רבי משה אלגז, רב בנאבל, תרע"ד
טו. רבי שמריהו נח מחב"ד
טו. רבי חיים מרדכי רוזנבוים מנדבורנא בני-ברק, תשל"ח
טו. רבי יעקב חי גג' הראשון, דיין ומו"צ בנאבל
טו. האמורא הונא מארי בר מר זוטרא מבבל הי"ד, ד' תשפ"א
טו. האמורא משרשיא בר פקוד מבבל הי"ד, ד' תשפ"א
ר' יצחק עראמה הי"ד.
ט"ז טבת תשל"א ר' סעיד ב"ר אהרן שריאן  זלה"ה, דיין בבד"ץ ירושלים ורב ביה"נ נחום
טז. רבי מרדכי קארסינטי
טז. רבי סעדיה שיריאן, מחכמי תימן בירושלים, תשל"א
טז. רבי אברהם הלוי שר, מראשי ועד הישיבות, תשנ"ו
ר' יצחק עייאש מאלג'יר.
ר' חיים קרויזורט, אב"ד אונטרפען.
ר' אלעזר רובין האדמו"ר מסאסוב, ארה"ב.
יז. רבי משה בנבנישתי מסאלוניקי, ראב"ד ומגדולי ירושלים.
יז. רבי סלמאן מוצפי, מגדולי המכוונים, תשל"ה
יז. רבי אברהם משה הלל, חכם באשי בבבל וראב"ד.
יז. רבי פנחס עפשטיין, ראב"ד י-ם, מח"ס מנחה חריבה, תש"ל
יז. רבי יעקב קראנץ, המגיד מדובנא בעל המשלים
יז. רבי  אריה לייב ליפשיץ האריה דבי עילאי מבריגל פולי - תר"ו
ר' אליהו עובדיה ממקובלי וגאוני בבל.
ר' אריה לייבוש הלברשטאם האדמו"ר מזימגרד.
ר' פנחס רוזובסקי, ליטא.
ר' אפרים פישל האדמו"ר מסטריקוב, פולין.
יח. רבי צבי אלימלך שפירא, מח"ס בני יששכר, תר"א
יח. רבי מנחם מנדל גפנר, תשמ"ח
יח. רבי משה כלפון הכהן, ראב"ד בג'רבא, תש"י
ר' שבתאי גבריאל מגדולי רבני ירושלים.
ר' ברוך שפירא המקובל.
יט. רבי רפאל אשר קובו, אב"ד שלוניקי, מח"ס שער אשר
יט.רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, תרל"ב
יט. רבי מנחם מנדל יוסף זקס, חתנו של החפץ חיים, תשל"ד
יט. רבי אריה לייב הכהן הלר, מח"ס קצות החושן, תקע"ג
ר' משה יחזקאל תלמיד ר' יעקב חיים ראש ישיבת יוסף חיים.
ר' דוד פרץ מגאוני מרוקו.
ר' ישועה בסיס מגדולי רבני טוניס.
ר' סעייד חדד מחכמי ג'רבא.
ר' חכמים רפאל אשר קובו רבה של סאלוניקי.
הבני יששכר.
ר' אברהם יעקב פרידמן השלישי האדמו"ר מסדיגורא.
כ' טבת  ד' תתקס"ה ר' משה ב"ר מימון הרמב"ם  זלה"ה, מח"ס יד החזקה ועוד
כ. רבי יעקב אביחצירא-אביר יעקב, תרם, קבור בדמנהור במצרים
כ. רבי משה בן מימון- הרמב"ם, ד' אלפים תתקס"ה, קבור בטבריה
כ. רבי אליהו אליעזר מישקובסקי, ר"י כפר חסידים, תשמ"א
כ. רבי רפאל יונה, מח"ס מרפא לשון
כ. רבי אברהם מגוץ הכהן מחכמי טוניס, מח"ס בית אברהם, תרצ"א
כ. רבי משה ב"ר אריה לייב טובולסקי מסקידל, תר"ע
ר' אליהו הכהן מחכמי ג'רבא.
כא. רבי אריה יהודה חיימוף, רב העדה הבוכרית, תשל"ג
כא. רבי חיים כריר מצליח מאזוז הי"ד, מגדולי רבני ג'רבא בדור האחרון, מח"ס איש מצליח, ור"י כסא רחמים, תשל"א
כא. רבי ישראל דב בער ב"ר יוסף - המגיד מווילעדניק
כא. רבי יוסף אליהו רביע, ראש ישיבת מנחת יהודה
כא. רבי יצחק ב"ר אבא אביחצירא זיע"א, קבור בחיפה
ר' יהודה אריה לייב המוכיח מפולנאה, אוקראינה.
כב. רבי לוי יצחק מסירטונא מחב"ד
כב. רבי יעקב הכהן טראב מסלתון דיין ומו"צ בבירות, מח"ס שארית יעקב
כב. רבי שמואל הלר רבה של צפת, תרמ"ד
ר' מאיר זגורי מו"צ נתיבות.
ר' שלום מוסקוויטש האדמו"ר משאץ.
כג. רבי אברהם פלאג'י מטורקיה, מח"ס ויען אברהם
כג. רבי וידאל בר אבנר הצרפתי ראב"ד פאס
כג. רבי אליהו חי חואתי דמרי
כג. רבי שאול מטלוב עבאדי, מח"ס מגן בעדי
כג. רבי יונה משה נבון
כג. רבי כמוס בוכריס, מח"ס רכב בחור, תרע"ח
כג. רבי רחמים בוכריס מרבני ג'רבא, מח"ס בגדי שש
כג. רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי אביו של החיד"א מרבני ודייני ירושלים, תקכ"ה
ר' חיים ישראל רפאל סגרי מחכמי ומקובלי ירושלים, שליח ארץ ישראל.
ר' רפאל מנחם מערבי מחכמי ורבני דמשק.
ר' שלום שלום רו"כ יד יוסף ב"ב.
ר' צרדכי גיפטר ראש ישיבת טעלז קליבלנד.
כד. רבי דוד הכהן גישה מרבני ג'רבא, מח"ס שלום דוד, תרע"ג
כד. רבי שניאור זלמן ברוכאוויטש מלאדי האדמו"ר הזקן בעל התניא, ה' תקע"ג, קבור ברוסיה
כד. רבי משה מרדכי בידרמן האדמו"ר מלעלוב, תשמ"ז
כד. רבי נפתלי כץ הכהן בעל סמיכת חכמים
ר' שמואל בר אברהם בורשטיין מסוכצ'וב.
ר' רחמים שרים.
ר' שלום עראקי מחכמי תימן וראב"ד לעדת התימנים בירושלים.
ר' נסים זרחיה אזולאי.
ר' אליהו פרץ.
ר' אשר מסעוד סאסי המקובל מהרצליה.
כ"ה טבת תשכ"ד ר' יחיא ב"ר אברהם רדאעי  זלה"ה, מח"ס יד אבשלום
כה. רבי משה טיקוצ'ינסקי משגיח בישיבת סלבודקה
כה. נולד ונפטר רבי אליהו מאיר פייבלזון בעל מחבר הספר "נצח ישראל" תרכ"ז - תרפ"ח
כה. רבי נסים לופס
כה. רבי יעקב הלוי מחסידי בית אל, ממקובלי בית אל בירושלים.
כה. רבי משולם פיש שטערן דיין בקראקא
כה. רבי אליהו אליעזר דסלר, מח"ס מכתב מאליהו, תשי"ד
ר' מרדכי האדמו"ר מבישטינא.
כ"ו טבת תשל"ח ר' יחיא ב"ר יחיא בשארי  זלה"ה, הצדיק מבִּשַׁאר
כו. רבי שלמה מזוז, מח"ס כרם שלמה, תשמ"ב
כו. רבי מרדכי בן ג'ו ראב"ד טנג'יר
כו. רבי שלום יצחק מזרחי אב"ד, מח"ס דובר שלום, תשנ"ה
ר' שאול קצין מחכמי ומקובלי אר"ץ.
ר' משה תידי פיג'וטו מגדולי רבני אר"ץ.
ר' יעקב משה עייאש הרשל"צ.
ר' יששכר בער מפרימישלאן.
ר' יוסף איסקאפה, טורקיה.
כ"ז טבת תשל"ח ר' שלום ב"ר אברהם בשארי  זלה"ה, רב הקהילה ברחובות
כז. רבי אברהם חיים מזלוטשוב, מח"ס אורח לחיים, תר"ח
כז. רבי מימון בן עטר מאלכסנדריה, מח"ס טעמי המקרא
כז. רבי שמשון רפאל הירש מפרנקפורט
כז. רבי יצחק מקראקא, מח"ס שיח יצחק
כז. רבי אברהם שמחה הכהן קפלן ראב"ד צפת והסביבה, תשמ"ט
ר' דוב זאב קוז'ווניקוב הרד"ז, אוקראינה.
ר' מנחם מענדיל רובין האדמו"ר מיארוסלב, ארה"ב.
כ"ח טבת תש"ל ר' סעיד ב"ר עואץ שרעבי  זלה"ה, מרבני ראש העין
כח. רבי מרדכי זילברמן ראב"ד בצפת
כח. רבי חננאל ניפי, מח"ס לוית חן
כח. רבי יששכר בער רוזנבוים אדמו"ר מסטרוזניץ, תשמ"א נטמן בהר הזתים 
כח. רבי יעקב הכהן טראב רבה של שכונת התקוה
ר' משה תורג'מן הבבא סי רבו של הבבא סאלי.
ר' אברהם ענתבי אב"ד אר"ץ.
ר' דוד בר שלמה ריינה ממקובלי טבריה.
ר' דוד ניטו.
ר' יהודה חיים הכהן טראב מסלתון, מצרים.
כט. רבי נתן מרקוס הכהן אדלר, מח"ס נתינה לגר
כט. רבי אליהו משה ישראל פאניז'ל ראשל"צ
כט. רבי משה  יהושע ליב דיסקין הרב מבריסק, תרנ"ח
כט. רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר האדמו"ר מאלכסנדר-ישמח ישראל מהרי"ל דיסקין, תר"ע
כט. רבי מאיר חדש משגיח דישיבת חברון, תשמ"ט
כט. רבי משה אסרוסי ראב"ד טריפולי, מח"ס וישב משה, תרע"ט
כט. רבי כמוס אגרבי אב"ד לוב, תרע"ג
ר' משה שלמה דוד שמש מגאוני וחכמי בבל.
ר' יצחק כדורי תלמיד הבן איש חי, זקן המקובלים.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד