חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כסלו

א. רבי עמרם בן שמעון מח"ס אשמח, קבור בטבריה
א. רבי יוסף כנאפו, מח"ס זך ונקי ועוד, קבור במוגדור שבמרוקו
א. רבי אברהם עידאן, תרע"ז
א. רבי יצחק למפרונטי, מח"ס פחד יצחק
א. רבי אברהם חלאווה
א. רבי משה חפץ, מח"ס מלאכת מחשבת
א. רבי אפרים אלנקוואה הרופא, מח"ס שער כבוד ה', קבור במרוקו
א. רבי משה הגר מראדוביץ, מח"ס ויקח משה
א. רבי משה הורביץ, מח"ס עמק השידים
א. רבי דוד עידאן מחכמי ג'רבא, מח"ס משכיל לדוד, תשט"ו
ר' יצחק בר חלפון לבטון מרבני ודייני אר"ץ.
ר' דוד עידאן מחכמי טוניס.
ר' יחיאל וילנסקי אב"ד ת"א.
ר' אבא סרירו, מרוקו.
ר' שלום שכנא, פולין.
ר' ישראל בר שלום שכנא, פולין.
ב. רבי יצחק דיין, רב קהילת ארם צובא באר"י
ב. רבי עקיבא סופר, מח"ס דעת סופר מפרשבורג, תש"ך
ב. רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד עץ חיים י"ם, תשכ"ג
ב. רבי רפאל סוזין
ב. רבי אברהם הכהן מסלוניקי, מח"ס טהרת המים
ר' אברהם ועקנין רב שכונת נחלאות.
ר' מכלוף אלדאודי רבה של עכו.
ג. רבי אליעזר סופינו, מרבותיו של הרב חיד"א
ג. רבי יחזקאל כהן, רבה של רחובות, תשל"ד
ג. רבי מאיר כ"ץ, אביו של הש"ך
ג. רבי שילה רפאל, אב"ד ירושלים, תשנ"ה
ג. רבי חיים גמליאל, משרתם של גדולי ירושלים, תשנ"ו
ר' צלאח בר עבדאללה סומך ר"מ ישיבת בגדד.
ר' יוסף דוד, יוון.
ד. רבי אריה פרנקל, חבר בי"ד בפתח תקוה, תשמ"ה
ד. רבי אליהו קובו, אב"ד בסאלוניקי, מח"ס שו"ת אדרת אליהו
ד. רבי יעקב דוד דוב קאליש האדמו"ר מאמשינוב בר ישראל יצחק מוורקי, תרל"ז
ד. רבי רפאל כדיר צבאן, הרב הראשי לנתיבות, תשנ"ה
ד. רבי יהודה שטרית, הרב הראשי לעפולה, תשנ"ה
ר' ברוך אברהם טולדנו אב"ד מקנאס.
ר' נתן מאיר ווכטפויגל זקן משגיחי ליקווד.
ר' חיים יוסף דוד אזולאי בר יהודה מצאצאי החיד"א.
ר' ברוך בער.
ר' יעב יהודה טננבוים האדמו"ר מנאדרזין, פולין.
ה' כסלו תשנ"ו ר' אהרן ב"ר אפרים קפרי  זלה"ה, רב ישוב עזריאל
ה. מרן רבי ברוך בער מקמניץ, ת"ש
ה. רבי רפאל חקק, מח"ס ליקוטי רפאל
ה. רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס, המהרש"א, ה' שצ"ב
ה. רבי אפרים פיג'ו, מגדולי רבני איטליה
ר' ר"י קמניץ.
ר' ברוך דב לייבוביץ, ליטא.
ו. רבי יוסף גרג'י, מח"ס עדות ביהוסף, תרצ"ו
ו. רבי שלמה עבו מערבי מייסד אוצר התורה בעולם, תש"ן
ו. רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטט, האדמו"ר מסטראפקוב, תשנ"ה
ר' חיים שמואל לופיאן.
ז. רבי יחזקאל משה הלוי, ראב"ד בבבל
ז. רבי שלמה בנימין הלוי אשלג
ז. רבי יעקב משה חרל"פ, תשי"ב
ר' רפאל דוד סאבאן רבה של טורקיה.
ר' אהרן הלוי אפשטיין, פולין.
ר' יוסף דוד זינדהיים, צרפת.
ח' כסלו ת"ש ר' סעדיה ב"ר משה שאול  זלה"ה, מו"צ במשכנות ישראל
ח' כסלו תרל"ט ר' שלום   קאפח  זלה"ה, צדיק מחכמי רוצ'א
ח. רבי אברהם הכהן יצחקי מרבני ודייני טוניס, מח"ס משמרות כהונה, תרכ"ה
ח. רבי יצחק נבון, בן הרב קרית מלך
ח. רבי מרדכי צהלון, מח"ס מציץ ומליץ
ח. רבי דוד הלוי קאראסו מחכמי ודייני סאלוניקי, מח"ס ידי דוד
ח. רבי אברהם לומברזו השני, תקמ"ג
ח. רבי אהרן בן רבי מרדכי מצ'רנבויל, תרל"ב
ר' דוד אשכנזי מחכמי אר"ץ.
ר' אהרן בר מרדכי האדמו"ר מטשרנוביל.
ר' סעדיה בר משה שאול מו"צ משכנות ישראל.
ר' יעקב טוורסקי האדמו"ר מצ'רנוביל, ארה"ב.
ט. רבי דובער שניאורי זלמן האדמו"ר האמצעי מחב"ד, תקפ"ח
ט. רבי משה שפירא מסאלויטא, בן רבי פנחס מקוריץ, תקצ"ח
ט. רבי מאיר חיים אויערבאך
ט. רבי נתן סאלם, מחו"ר ישיבת פורת יוסף ירושלים, תשל"ו
י. רבי אברהם רוזאניס, אחיו של המשנה למלך
י. רבי איסר זמן מלצר, ר"י עץ חיים, מח"ס אבן האזל, תשי"ד
י. רבי אברהם אבוקארה הג', אב"ד פורטוגיזס, מח"ס בן אברהם, תר"מ
י. רבי רפאל דבוש, ראב"ד טריפולי אב"ד לוב, תרפ"ז
ר' אברהם אלמושנינו מספרד הי"ד ראש קהל אוסקה.
ר' אברהם לייפר האדמו"ר מפיטסבורג.
ר' פנחס מנחם אלעזר יוסטמן האדמו"ר מפילץ, פולין.
יא. רבי יחיאל הלר, מח"ס עמודי אור
ר' משה בר יצחק הררי הדיין מגדולי אר"ץ.
ר' יחיא קפח, תימן.
ר' יעקב חגיז, מרוקו.
ר' אברהם אליעזר הלוי, איטליה.
יב. רבי אברהם דב בער מאוריץ, מח"ס בת עין, תר"א
יב. רבי שלמה לוריא המהרש"ל, מח"ס ים של שלמה, ה' של"ד
יב. רבי יהושע משה אהרונסון, מח"ס ישועות משה, תשנ"ד
ר' יצחק חזקיה לאמפרונטי בר שמואל.
ר' אברהם גולדמן האדמו"ר מזוויהל.
ר' אברהם דוב אוירבויך מאוורוטש.
ר' נסים אוחיון, מלטה.
יג. רבי דוד שלוש, ראש ישיבה במרקש, תרנ"ג
יג. רבי שלום הדאיה ממקובלי בית אל, מח"ס ודובר שלום, תש"ה
יג. רבי דוד אמאדו, מח"ס תהילה לדוד
יג. רבי משה שתרוג, ראב"ד תונס, ומח"ס ישיב משה, תרפ"ח
יג. רבי רחמים מאזוז מחכמי טוניס, מח"ס כסא רחמים, תרס"ט
יג. רבי חיים מלול, תשמ"ה
ר' ישראל טאוב האדמו"ר ממודז'יץ.
ר' ישראל פרידמן האדמו"ר מצ'ורטקוב.
יד. רבי דוד אביחצירא בבא דו הי"ד, מח"ס פתח האוהל ועוד, תר"פ קבור בריסאני במרוקו
יד. ראובן בן יעקב אבינו, קבור בעבר הירדן, משבטי י-ה, ב"א שי"ח
יד. רבי מתתיהו גרגי' רבה הראשי של אפגניסטן, מח"ס עונג שבת, תרע"ח
ר' ששון משה דנגור מגאוני ומקובלי בבל.
ר' ברוך עמדי רב העדה הכורדית.
ר' אברהם בר שלמה סתהון ראב"ד אר"ץ.
ר' מרדכי טוורסקי מלויעוו האדמו"ר מטשרנוביל.
ר' נפתלי הירש.
ר' מנחם נחום פרידמן האדמו"ר משטפנשט, רומניה.
טו. רבי יהודה הנשיאבן רבן שמעון, ג' אלפים תתקנ"ג, בית שערים בציפורי
טו. רבי רפאל אבן צור, אב"ד פאס
טו. רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג, מח"ס שערי שמחה
טו. רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד, תשנ"א
טו. רבי אליהו לביא, אב"ד בנגזי לוב, מח"ס מנוחה לחיים, תר"ח
ר' יוסף אנקונה, איטליה.
טז. רבי יעקב בוסקילה, רב בקזבלנקה קבור בירושלים
טז. רבי יוסף בירדוגו, מח"ס דברי יוסף
טז. רבי יצחק בר יהודה קוריאט רב בטיטואן, מח"ס מעשה רוקם
טז. רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב, האדמו"ר ממודז'יץ, תש"J
טז. רבי יעקב מרדכי ברייש, מח"ס שו"ת חלקת יעקב, תשל"ז
ר' שלמה קאליהארי הרופא הספרדי מגדולי קראקוב.
ר' נתן נטע אלבסקי, רוסיה.
יז. רבי יעקב לופס, מגדולי המקובלים, תרצ"ז
יז. רבי נח מלודמיר, מח"ס ביאורים למהר"ם שיף
יז. רבי יוסף יוזל הורביץ. הסבא מנובהרדוק, תר"פ
יז. רבי אברהם יוחנן בלומנטל, מיסד בית ציון בלומנטל, תשכ"ז
ר' שלום תיתו מחכמי לוב.
יח. רבי אברהם בן הרמב"ם, מח"ס המספיק לעובדי ה', ד' תתקצ"ז
יח. רבי חלפון לבטון מחכמי אר"ץ.
יח. רבי דוד בן שמעון הראב"ד לעדת המערבים בירושלים, מח"ס שער החצר, תר"ם
יח. רבי מכלוף עידאן מטוניס מחכמי ג'רבא, מח"ס מלוא העומר, תש"ז
יח. רבי יוסף יצחק שניאורסהאן האדמו"ר מאוורוטש.
יח. רבי ברוך ממזיבוז', נכד הבעש"ט, ה' תקע"ב
יח. רבי זאב פראנק, מח"ס תולדות זאב, תשל"ג
יח. רבי מעתוק חטאב, מח"ס אורה ושמחה, תרפ"ו
יח. רבי חיים אגאיוף, מייסד ומנהל ישיבת הרמב"ם, תשנ"ו
ר' לוי יצחק הורוביץ האדמו"ר מבוסטון.
ר' משה דוויק הכהן קצאב מגדולי אר"ץ.
ר' שלמה טנג'י מצדיקי מרוקו.
ר' אליעזר זאב רוזנבוים האדמו"ר מראחוב.
ר' אריה לייבוש הלברשטאם האדמו"ר מזימגרד.
ר' מרדכי אלייסברג, לטביה.
ר' יוסף יאודה חכים.
ר' חיים צבי ארנרייך, הונגריה.
יט. רבי שאול מקיקץ השלישי מחכמי ג'רבא, מח"ס כרמי שלי ומדרשו של שם, תש"ל
יט. רבי דוב בער, המגיד ממזריטש, ה' תקל"ג
יט. רבי חי טייב, מרבני טוניס, מח"ס חלב חטים, תקצ"ו, קבור בתוניס
יט. רבי פראג'י עלוש, מח"ס אהב משפט, רב ראשי בגאבס, תרפ"א
יט. רבי משה וויס, מח"ס ויקהל משה, תש"ן
ר' יום טוב פוליטי החסיד ממחזיקי התורה ונדיביה.
ר' אברהם זיאת ראש כולל מגן אברהם.
ר' דוד קטורזה ראש רבני טוניס.
כ. ר' ברוך בר מנחם מנדל האדמו"ר אמרי ברוך מויז'ניץ, תרנ"ג
כ. רבי דוב בער מאושפיצין, תלמיד החוזה מלובלין, תקצ"ח
כ. רבי יצחק הוטנר, ראש ישיבת רבנו חיים ברלין, תשמ"א
כ. רבי ברוך זוזות, מרבני מרוקו
כ. רבי יוחנן טברסקי, האדמו"ר מרחמסטריוקא, תשמ"ב
כ. רבי בנימין זאב וולף
ר' משולם פייבוש הלר מז'ברז'.
ר' משה דאנון.
ר' עזרא עדס מגדולי וחכמי פורת יוסף.
ר' מסעוד בנימין, מצרים.
כא. רבי צבי פסח פראנק, רבה של י-ם, מח"ס הר צבי, תשכ"א
כא. רבי יוחנן פערלוב, האדמו"ר מקרלין סטולין, תשט"ז
ר' גבריאל אבוקארה.
ר' דוד בר משה הכהן מחכמי ג'רבא.
ר' יוסף ארואץ ראב"ד לעדת המערבים בירושלים.
ר' דוד בר יעקב מגדולי ראנגון.
כ"ב כסלו תשנ"ח ר' חיים ב"ר שמואל כסאר  זלה"ה, מח"ס שם טוב ועוד
כב. רבי אברהם בן רבי יצחק אביחצירא, בבא הנה קבור ברמלה
כב. רבי ששון סמוחה, חכם באשי בבבל
כב. רבי יוסף בן יעיש, רבה של שלוניקי
כב. רבי יחזקאל פאנעט, אב"ד דעש
ר' ששון בר אליהו הלוי מדייני בגדד.
ר' חיים כסאר זקן רבני תימן.
ר' שלום מרדכי הכהן שבדרון המגיד הירושלמי.
ר' אהרון דוויק הכהן מחכמי דמשק.
כ"ג כסלו תשכ"ג ר' דוד ב"ר ישראל צאירי  זלה"ה, דיין מכלף
כג. רבי דוד טבלי שיף, מח"ס לשון זהב
כג. רבי דוד סוקלובסקי, מיסד מזהירי שבת י-ם
כג. רבי בן ציון אלפס, מח"ס מעשה אלפס
ר' שמואל דרזי מזקני המקובלים.
ר' שבתאי בנימין יודלביץ.
ר' יהודה אוחנה מגדולי רבני מקנאס.
ר' יהודה בר רפאל נבון מגדולי הרבנים ורשל"צ.
ר' כמוס כמייס מאזוז מחכמי ג'רבא.
ר' יוסף ממן המוגרבי, אוזבקיסטן.
ר' אברהם אלימלך שפירא האדמו"ר מגרודזיסק.
כ"ד כסלו תק"ט ר' צאלח ב"ר יחיא מהר"ץ  זלה"ה, מח"ס פרי צדיק ועוד
כד. רבי אברהם חי אמוזג משד"רי טבריה, מח"ס קנה אברהם
כד. רבי חיים חזקיהו מדיני, מח"ס שדי חמד, תרס"ה
כד. רבי מסעוד שטרית בבא סידי
כד. רבי זכריה מנדל מפודהייץ, מח"ס מנורת זכריה
כד. רבי כמוס סופר, ראב"ד לוב, תשל"ד
כד. שמעון בן יעקב אבינו ע"ה, קבור ליד כפר טייבה, משבטי י-ה, ב"א שי"ד
ר' כמוס סופר ראב"ד לוב.
ר' יצחק בראשי רב העדה הכורדית.
ר' צאלח בן יחיא מהרי"ץ פרי צדיק.
ר' דוד אשכנזי קונפורטי, מצרים.
ר' גדליה הלוי גוטליב האדמו"ר מסמבור, ארה"ב.
ר' משה פאנעט, רומניה.
כ"ה כסלו תקפ"ז ר' אברהם רפאל שלום ב"ר חזקיהו יצחק שרעבי  זלה"ה, מח"ס שו"ת דברי שלום ועוד
כה. רבי רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי הרא"ש מראשי חסידי בית אל, מח"ס דברי שלום
כה. רבי שלמה זלמן מוילנא, אביו של הגר"א, ה' תקי"ט
כה. רבי יעקב עטלינגר, מח"ס ערוך לנר, תרל"ז
כה. רבי אברהם מרדכי נסים הררי רפול, מחכמי וזקן רבני אר"ץ, תשנ"ב
ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מטולונא.
ר' חיים אגאיוף מייסד ישיבת הרמב"ם.
ר' עוזיאל מייזליש, אוקראינה.
ר' משולם זוסיא ויסבלום.
כו. רבי שאול קצין, מח"ס כלילת שאול
כו. רבי יהושע זליג דיסקין,, רבה של פרדס חנה, תשל"א
כו. רבי אברהם בן דוד, הראב"ד בעל ההשגות, קבור בצרפת, ד' תתקנ"ט
ר' אליהו אבא שאול.
ר' חנניה שרגא.
כז. רבי אברהם יצחק בן רבי אהרן דוד הכהן זצ"ל אדמו"ר תולדות אהרן, תשנ"ז
כז. רבי חיים טורר מטשארנאוויץ, מח"ס באר מים חיים, תקע"ג
כז. רבי רפאל שלמה צרור, מרבני אלג'יר, מח"ס שו"ת פרי צדיק
כז. רבי אליהו חי בורג'יל השני מגדולי רבני טוניס.
כז. רבי חיים בר כלפה כהן, מחכמי הדיג'ת, טוניס, תשל"ה
כז. רבי מאיר הכהן ורג'אני מחכמי ג'רבא, מח"ס מאור עינים, תשי"ג
ר' חיים שלמה הורוויץ האדמו"ר מסטריזוב.
כח. רבי חזקיהו די סילוא, מח"ס פרי חדש, תנ"ח
כח. רבי משה תורג'מן, רבו של הבבא סאלי
כח. רבי נתנאל חיים פאפא
כח. רבי עזרא חמויי, ראב"ד ארם צובא
כח. רבי אברהם בר דוד מאג'אר, ראש חסידי ומקובלי בית אל העמיד תלמידים רבים.
כח. רבי שלמה משה סוזין, הראשון לציון
כח. רבי יצחק ארדיטי, מח"ס יקר ערך
כח. רבי ברוך טוערסקי מהורנסטופל
כח. רבי שלמה דוד כהנא, אבי העגונות
ר' יוסף כנאפו מרבני מוגאדור.
ר' עוזיאל מייזליש.
ר' עזרא חמווי ראב"ד באר"ץ וממרביצי התורה.
ר' שלמה ארדיט מחכמי ומקובלי איזמיר.
הראב"ד פס.
ר' יעקב טננבוים, הונגריה.
כ"ט כסלו תשנ"ח ר' עזרי ב"ר שלמה שרעבי  זלה"ה, רב ביה"כ בית יהודה
כט. רבי אברהם בר שמואל מיוחס מרבני ומקובלי ירושלים, מח"ס שדה הארץ
כט. רבי חואתי סרוסי, מרבני אלחאממה תוניס
כט. רבי יהושע משה מבגדד תלמיד הבן איש חי, רבה של גבעתיים
כט. רבי שלמה הכהן מוילנא, בעל החשק שלמה, תרס"ו
כט. רבי יעקב חזן
כט. רבי ישראל פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין, תש"ט
כט. רבי יוסף עבאדי שעיו, ממקובלי ירושלים, תשל"ז
ר' אברהם בר נחמן מטולטשין.
ר' חזקיה די סילוא מגדולי הפוסקים.
ר' אברהם רוויגו המקובל, איטליה.
ל' כסלו תשכ"ד ר' שלום ב"ר חיים הכהן  זלה"ה, מלמד
ל. רבי דוד אופנהיים, אב"ד דרענזיץ
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד