חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תשרי

א. שרה אמנו ע"ה, מערת המכפלה בחברון, ב' אלפים ע"ה
א. רבי מאיר לייבוש, המלבי"ם, תר"ם
א.הרבי יהודה עייאש, מח"ס בית יהודה
א. רבי אמנון ממגנצא, בעל ונתנה תוקף,ד' תשע"ב
א. ר' רפאל יעקב דוד ווילובסקי הרידב"ז מצפת, מפרש הירושלמי
א. ר' יצחק בר משה הכהן מחכמי ג'רבא.
א. ר' אליהו חווי, ראב"ד ומרבני ומקובלי אר"ץ.
א. ר' שלמה בר דוד מגדולי ראנגון.
א. ר' חיים עוזיאל, מרוקו.
א. ר' יוסף סרירו, מרוקו.
א. ר' יצחק מאיר העשיל האדמו"ר מקופיטשניץ, אוסטריה.
א. האדמו"ר ר' יעקב יצחק אונגר, ארה"ב.
א. ר' שלמה אמריליו, יוון.
ב. רבי משה גאגין, אביו של הרב אג"ן
ב. רבי סלימאן אליהו המקובל, מח"ס כרם שלמה, תש"א
ב. רבי יוסף צבי וייס מערלוי
ב. רבי שמעון הורביץ לידר, ר"י שער השמים, מח"ס קול מבשר
ב. רבי משה בר שאול הכהן מרבני ומקובלי ג'רבא, מח"ס זכות משה, תרכ"ג
ב. רבי שמריה גריינימאן, תשנ"ב
ר' שמריהו גריינימאן.
ר' משה גאגין אביו של הרב אג"ן.
ר' ישראל פרלוב האדמו"ר מסטולין הינוקא, גרמניה.
ג. רבי גדליה אייזמן, זקן המשגיחים, תשע"ב
ג. רבי יוסף בכור ויטאל, מראש/י מקובלי וחסידי בית אל
ג. רבי אפרים זילכה הכהן, מראשי המקובלים בירושלים, תשי"ז
ג. רבי ישראל ליפשיץ, מח"ס תפארת ישראל על המשניות
ג. רבי שמעון נתן נטע בידרמן הראשון, האדמו"ר מלעלוב, תר"ץ
ג. הרב נפתלי צבי בן משה טראפ בעל חידושי הגרנ"ט וראש ישיבת ראדין
גדליה בן אחיקם, ה' יקום דמו, ג' של"ט
ר' יצחק אריה וורמסר 'הבעל שם' ממיכלשטאדט, גרמניה.
ר' אברהם אבלי הלוי גומבינר מקאליש 'המגן אברהם', פולין.
ד. רבי יוסף דוייטש, בעל החסדי יוסף בירושלים
ד. רבי אברהם דאנציג, מח"ס חיי אדם, תקפ"ו
ד. רבי ישראל יעקב בורלא, מח"ס מקור ישראל
ד. רבי צבי הירש אשכנזי, מח"ס כוס הישועות
ד. רבי יעקב חי גג' השני, תער"ב
ר' יהודה שמואל אלקלעי מרבני סאראייבו, מנחת יהודה.
ר' נתן מרכוס מחכמי ורבני אר"ץ.
ר' ברוך רפאל יהושוע הלוי סולוביצ'יק.
ר' שמואל אברהם רבינוביץ האדמו"ר מבראונסוויל, ארה"ב.
ה' תשרי [תש"ד] ר' יחיא ב"ר סלימאן אכלופי  זלה"ה, שו"ב ומו"צ אלחַיְמֵה
ה. נפתלי בן יעקב אבינו, קבור בקדש נפתלי, ב' שכ"ז
ה. רבי נפלתי כ"ץ מלובלין.
ר' ברוך שלום הלוי אשל"ג.
ר' אהרון ווינשטיין ראש ישיבת נובהרדוק במזריטש.
ר' יחיא בן סלימאן אכלופי, מו"צ חימה.
ר' יחיא בן סעיד גרידי, ראב"ד דמאר.
ר' מאיר רוקח האדמו"ר מקאזלאו, ארה"ב.
ו' תשרי תר"ץ ר' יחיא ב"ר סעיד גרידי  זלה"ה, ראב"ד דמאר
ו. רבי יעקב יוסף הרופא, מח"ס שמן הטוב
ו. רבי שמואל אברהם צדקה חוצין
ו. ר' אריה לייב הסבא משפולי, תקע"ב
ו. רבי ישראל טויסיג, תשכ"ח
ו. רבי בנימין גרג'י, תשל"ה
ו. רבי צבי הירש קופשיץ, תשל"ו
ו. רבי אברהם כלפון, ראב"ד טריפולי, מח"ס חיי אברהם, תק"פ
ר' חנוך משה אנג'ל ראש ישיבת המקובלים בית אל ומחכמי ירושלים.
ר' צדקה חוצין הראשון, עירק.
ז. רבי יעקב ענתבי המקדש שם שמיים, רבה של דמשק.
ז. זבולון בן יעקב אבינו, קבור בלבנון, ב' שי"א
ז. רבי יוסף ברבי, דיין בג'רבא, מח"ס בן פורת יוסף, תרע"ט
ז. רבי מרדכי ב"ר דוד מטאלנא
ר' דוד אופנהיים הרד"א, צ'כיה.
ח. רבי אבנר ישראל בר וידאל הצרפתי, הראב"ד פאס
ח. רבי שלמה בכור חוצ'ין מגאוני בבל.
ח. רבי אליעזר ניסן טייטלבוים מאוהל
ח. רבי נח מלבוביץ, תקצ"ג
ר' משה רוקח האדמו"ר מקאזלאוו, ארה"ב.
ר' אשר מרדכי רוזנבאום האדמו"ר מסטרוזניץ, ארה"ב.
ט' תשרי  ר' סעדיה ב"ר דוד קאפח  זלה"ה, מחכמי הישיבה הכללית
ט. רבי אברהם אבלי הלוי, המגן אברהם
ט. ר' יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק הגרי"ז מבריסק, תש"ך
ר' אברהם סבע מגולי ספרד.
ר' שלום הכהן יהונתן מחכמי ג'רבא בדור האחרון.
ר' ששון עזרא סחייק מגאוני וחכמי בבל. 
ר' שמואל דוד לוצאטו (שד"ל).
ר' סעדיה בר דוד קפאח זלה"ה מחכמי הישיבה הכללית בצנעה.
י' תשרי תר"ן ר' אברהם ב"ר יוסף קארה  זלה"ה, מו"צ בצנעא
י. זכריה כהן גדול, קבור בירושלים, נרגם, דמו תסס 252 שנה, ג' פ"ז
י. התנא רבי עקיבא בן יוסף הי"ד, ג' תתפ"ג, קבור בטבריה,
י. הגאון רבי אחאי בריה דרבה בר אבוהו, ד"א רע"א
י. הגאון רב אחאי בר חנינא מבבל, ד' תתכ"ב 
י. רבי יהודה הלוי אשלג, בעל פירוש הסולם לזוהר, תשט"ו
י. רבי משה יצחק גבירמצמן, תשל"ז
י. רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא, תשמ"ח
י. רבי דוד נג'אר, דיין בתונס, תקל"ג
י. רבי ברוך צג'ייר כהן מחכמי ג'רבא, מח"ס זרע ברוך
י. רבי דוד כנאפו, אב"ד מוגאדור אסוירא
י. רבי מכלוף נסים דידי, מחכמי תוניס
ר' דוד צאבח מחכמי מארקש.
ר' שמעון נתן נטע בידרמן השני האדמו"ר מלעלוב.
ר' שלמה שמשון קרליץ, אב"ד פ"ת.
י"א תשרי תרנ"ב ר' יוסף ב"ר אהרן הכהן  זלה"ה, מח"ס לקט הכסף
יא. רבי משה הלוי, רבו של רבי יצחק בן ואליד
יא. רבי שלמה בוחבוט, מיחידי ק"ק בית אל
יא. רבי אברהם אביש, מח"ס ברכת אברהם
יא. אבי שמואל חי בלעיש, בן הרה"ר לתוניסיה, תשכ"ז
יא. רבי מקיקץ ישראל חדאד מחכמי ג'רבא, מח"ס שאגת אריה, תש"מ
יא. רבי משה חבוש
יא. האמורא רב טביומי, דהוא מר בר רב אשי מבבל, ד"א רכ"ה
יא. רב הונא בריה דמר זוטרא, ד"א רכ"ז
ר' משה ימיני.
ר' יצחק הצרפתי, מרוקו.
ר' חיים אורי פייביש.
ר' אשר פריינד.
יב. רבי ישראל יעקב צרפתי מדייני פאס.
יב. רבי יחיאל מיכל מזוויעאל, תרט"ז
יב. רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ, תקל"ז
ר' חיים ואתורי מחכמי לוב.
ר' חיים ברלין בן הנצי"ב.
ר' אברהם פרידמן המלאך, אוקראינה.
יג. רבי שמואל מהר"ש מחב"ד
יג. רבי עקיבא איגר, תקצ"ח
יג. רבי שאול אדאדי, ראש ישיבה בטריפולי
ר' שלום סאפרין האדמו"ר מקומרנא ירושלים.
ר' משה יוסף מרדכי מיוחס הרשל"צ והראב"ד.
י"ד תשרי תשי"ג ר' עמרם ב"ר יחיא קורח  זלה"ה, מח"ס סערת תימן ועוד
יד. רבי ישראל בר שבתאי הופשטיין המגיד מקוז'ניץ, תקמ"ה
יד. רבי יוסף צבי דושינסקי, ראש ישיבת בית יוסף צבי, גאב"ד י"ם, תש"ט
יד. רבי בן ציון ברוק, ראש ישיבת נובהרדוק י"ם, תשמ"ו
יד. רבי חנוך העניך ב"ר שמואל טובולסקי, תשי"ז
ר' יהודה לייב הכהן מאניפולי האור הגנוז.
ר' ציון ברכה ממקובלי ירושלים.
ר' מנשה קשאני מחכמי המקובלים.
ר' אהרון דיין מחכמי רבני ודייני אר"ץ.
ר' מרדכי גולדמן הראשון מזוועהיל, אוקראינה.
ר' עמרם קורח.
טו. יעקב אבינו, מערת המכפלה בחברון, בן 147 ב"א רנ"ה
טו. רבי יעקב שמעון מטלון, ראב"ד הספרדים בירושלים
טו. רבי יהודה הכהן רבין זצ"ל - הרב הראשי ליהדות בוכארה- תשס"ב
טו. רבי מרדכי לייפער, האדמו"ר מנדבורנא, תרנ"ו
טו. רבי יעקב משה קרמר, הצדיק מכפר גדעון, תשנ"ב
ר' חיים אשכנזי מרבני אר"ץ.
ר' אפרים ארדיטי מחכמי ורבני איזמיר. 
ר' מאיר אריק.
ר' אברהם אלקנה כהנא שפירא ראש ישיבת מרכז הרב.
ר' אברהם חיון.
ר' אברהם בר יחיאל מרבני פורטוגל.
ר' חיים פרידלנדר האדמו"ר מליסקה, ארה"ב.
ט"ז תשרי תרמ"ח ר' יחיא ב"ר שכר בדיחי  זלה"ה, מח"ס שו"ת חן טוב ועוד
טז. רבי משה זכות הרמז, מח"ס שרשי השמות, תנ"ח
טז. רבי צבי הירש שפירא, מח"ס באר לחי רואי, תרע"ו
טז. רבי שמעון מיארוסלאב, תלמיד החוזה מלובלין
ר' יצחק בר יוסף שרים מרבני וחכמי אר"ץ.
ר' נחמן כהנא האדמו"ר מספינקא ב"ב.
ר' יחיא בן סעיד בדיחי.
ר' משה אמזלג, מרוקו.
י"ז תשרי תשי"ח ר' רפאל ב"ר שלום אלשיך  זלה"ה, רב ק"ק תימן בתל אביב
יז. רבי משה חזן, מח"ס נזר הקדש
יז. רבי מנחם זאב שטרן, אב"ד גבעת שאל, תשל"ה
יז. רבי אהרן כהן טנוג'י, דיין בתוניס
ר' יהודה קובו השלישי מחכמי סאלוניקי.
ר' דוד מרדכי טוורסקי האדמו"ר מטולונא, ארה"ב.
ר' ידידיה טיאה ווייל, גרמניה.
י"ח תשרי תקס"ט ר' אברהם ב"ר מהרי"ץ צאלח  זלה"ה, ראב"ד צנעא
י"ח תשרי תרצ"ו ר' עודד ב"ר יפת מבעדאן  זלה"ה, מח"ס תורת הזבח
יח. רבי נחמן מברסלב, תקע"א, קבור באומן ברוסיה
יח. רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב
יח. בצלאל רגנשבורג, בעל הגהות הר"ב
יח. רבי שלום הכהן מחכמי ג'רבא, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו
ר' יוסף בר יעקב דאנון, ראב"ד סאראייבו.
ר' שמואל בר שלמה טיטאצ'ק מרבני סאלוניקי.
ר' עודד בן יפת, אב"ד עדאן.
י"ט תשרי תשל"ו ר' חיים ב"ר משה יצחק הלוי  זלה"ה, מייסד ישיבת ימין משה

יט. רבי אליהו בר שלמה זלמן הגר"א מוילנא, ה תקנ"ח, קבור בליטא
יט. רבי יעקב בן שבת, מח"ס רוח יעקב
יט. רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחה, תקע"ד
יט. רבי אהרן בר ישראל, האדמו"ר מסדיגורא
יט. רבי אלטר מאזוז מטוניס, מח"ס אם הבנים שמחה, תשמ"ח
יט. רבי יוסף משה עדס בר יעקב, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג
ר' בונים יואל טויסיג האדמו"ר ממטרסדורף.
ר' ישכר דוב בעריש הורוביץ האדמו"ר מספינקא, ארה"ב.
ר' יהושע אשר רבינוביץ האדמו"ר מפוריסוב, פולין.
כ. רבי אליעזר יחזקאל ב"ר יצחק פאפו, מח"ס פלא יועץ, תקפ"ד
כ. רבי יחיאל, אביו של הרא"ש, ה' אלפים כ"ד
ר' אברהם יששכר אנגלרד האדמו"ר מראדזין.
ר' נפתלי אריה שפיגל האדמו"ר מאסטרוב קלושין, ארה"ב.
כא. רבי אברהם שמואל בנימין סופר,  הדעת סופר
כא. רבי שמעון מונטיליה, מחכמי טבריה
כא. רבי ישועה חויתה סופר, מחכמי ג'רבא, מח"ס ישועה ורחמים, תשי"ז
ר' יהודה בורלא מחכמי ודייני ירושלים.
ר' שמואל גדליה ניימן.
ר' רפאל ברדוגו.
ר' משה מדולינה תלמיד הבעש"ט.
ר' דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב, אוקראינה.
ר' אליעזר צבי ציגלמן.
ר' מנחם מעדיל מפארימשלאן.
כ"ב תשרי תשל"א ר' יחיא ב"ר שלום קרני  זלה"ה, רב גולה
כב. רבי שלום עמאר, חמיו של רבי רפאל ברוך טלידאנו
כב. רבי אהרן הלוי הורבי"ץ, מח"ס עבודת הלוי
כב. רבי משה יעקב ב"ר יוסף הכהן רביקוב, "הסנדלר", תשכ"ז
ר' חנוך בן רבינו משה מקורדובה מד' השבויים, ד' תשע"ה.
ר' שלום עמאר חמיו של ר' רפאל ברוך טולידאנו.
ר' שלמה ברבי יעקב מסקאהל.
ר' יוסף לייפער האדמו"ר מנדבורנא טעמשוואר.
כג. רבי דוד הלוי יונגרייז, מח"ס אור דוד, ראב"ד ירושלים, תשל"ב
כג. רבי בנימין חדאד, מחכמי ג'רבא, מח"ס אמרות טהורות, תרפ"ה
כג. רבי ראובן ב"ר משה ליב מלמד, תשמ"ו
כג. רבי חיים מנחם דוד הורביץ מדז'יקוב, תש"ה
האדמו"ר ר' בן ציון חיים שלמה משולם זושא טוורסקי, ארה"ב.
כד. רבי יעקב משה טולדיאנו, מח"ס הים הגדול
כד. רבי יוסף חסון, מח"ס בית המלך
כד. רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ, תרל"ה
כד. רבי אלחנן סורוצקין, מח"ס למען אחי ורעי, תשנ"ד
כד. רבי חיים זאנוויל אברמוביץ, האדמו"ר מריביניץ, תשנ"ו
כד. רבי יעקב יוסף הכהן כץ מפולנאה אוסטראה, בעל התולדות, תקנ"א
ר' יהודה הכהן שוורץ.
ר' יוסף סירסו מרבני פאס.
ר' יהודה מועלם.
ר' אברהם יהודה לייב הכהן שוורץ, הונגריה.
כה. רבי שמואל ישראל, ראב"ד טיטואן
כה. רבי יעקב בן נאים מחכמי פאס, מח"ס זרע יעקב
כה. רבי לוי יצחק דרברימדיגר מברדיטשוב, סניגורם של ישראל, ה' תק"ע
כה. רבי צבי הלר הירש חריף מסאמושטש, מח"ס טיב גיטין
כה. רבי שמואל לנדא מפראג, מח"ס שיבת ציון
כה. רבי פנחס ב"ר דוד כהן טנוג'י, תר"ס
כה. רבי משה סופר, בעל החתם סופר, ת"ר
ר' בנימין מזאלוז'יץ.
ר' דוד מתתיה רבינוביץ האדמו"ר מביאלה ב"ב.
ר' שמריה ברזילי ראש ישיבת משכן שמעון.
כו. רבי אהרן בר מרדכי מזיטומיר, בעל תולדות אהרן
כו. רבי אשר מסטולין, בן ר' אהרן הגדול מקרלין, תקפ"ב
כו. רבי משה הכהן שאולי, מחבר סדרת הבושם, תשנ"ה
כו. רבי אליהו בן רבי אהרון אביחצירא, קבור בארפוד שבמרוקו
ר' יעקב שטרית – באבא איגו.
ר' אפרים יצחק.
ר' יהודה יודל רוזנברג, קנדה.
כז. רבי דוד חי מאיר נסים, מייסד שושנים לדוד
כז. רבי שאול ענתבי מירושלים, תשל"ה
כז. רבי יצחק הזקן בן רבנו שמואל- ר"י מבעלי התוס' ה' אלפים
ר' שמואל שרגא שניצלר ממקובלי ירושלים, אב"ד טשאבא.
ר' נתן צבי קעניג ראש כולל ברסלב ב"ב.
ר' אליעזר בר שמואל רקח מאמסטרצא.
כ"ח תשרי תקצ"ט ר' דוד ב"ר אברהם צאלח  זלה"ה, דיין ומו"צ בצנעא
כח. רבי אברהם אביכזר, ראב"ד אלכסנדריה
כח. רבי מאיר מלין, ראש מוסדות כנסת יהודה, תשנ"ה
כח. רבי אפרים זלמן שור, מח"ס תבואות שור, תשצ"ד
ר' אברהם אייגר האדמו"ר מלובלין.
ר' אםרים זלמן שור, פולין.
כ"ט תשרי תשי"ז ר' שלום ב"ר סעיד סיבהי  זלה"ה, רב בכולאן
כט. שמעון הצדיק בן חוניו, משיירי כנה"ג, קבור בירושלים, ג' אלפים תמ"ח
כט. רבי אברהם דוד וואהרמן מבוצ'אטש, מח"ס אשל אברהם, תר"א
ר' שמואל צבי דנציגר האדמו"ר מאלכסנדר.
ר' מנחם מענדיל האגר מוויז'ניץ האדמו"ר 'הצמח צדיק'.
ל' תשרי תש"מ ר' שלום ב"ר שלום קלאזן  זלה"ה, ר"י סוכת שלוםכב. רבי דוד דיין, רבה של צפת, תשמ"ח
ל. רבי צבי הירש חיות, המהר"ץ חיות
ל. רבי יצחק מאיר הזנפרץ, מח"ס אור יקר על אור החיים
ר' מנשה לוי מבעלי התפילה והסליחות סניגורם של ישראל.
ר' כליפא גג' מאלג'יר מחסידי בית אל.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד