חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הרה"צ רבי יוסף רצאבי זצ"ל

הרה"צ רבי יוסף רצאבי  נלב"ע ט"ז שבט ה'תשס"א מיסד "אגודת השומרים לשמירת הלשון" בבני ברק, הפיץ את תורת החפץ חיים בארץ ובעולם.

המוני בית ישראל ליוו בעש"ק פרשת בשלח את הרה"צ מורינו רבי יוסף רצאבי זצ"ל,לבית העלמין פונוביז'.

הרב זצ"ל נולד בשנת תש"ו לאביו רבי יחיא זצ"ל שהיה מרבני וחשובי העיר באר שבע, לאחר עלייתם ארצה נתייתם הרב זצ"ל מאביו בעודו רך בשנים, וכבר בימי עלומיו ניכרו בו סימני גדלות, וכל רואיו העידוהו שנועד לגדולות ונצורות,

למד בישיבת חדרה בראשות הרה"ג ר' אלחנן פרלמוטר זצ"ל ויבלח"א ר' יעקב גלינסקי שליט"א, לאחר מכן למד בישיבת בית הכרם בראשות הרה"ג ר' ישראל קליינר שליט"א, לאחר נישואיו לרבנית תליט"א, התגורר הרב זצ"ל בעיר חדרה, והיה פעיל מאד בעניינים הרוחניים בעיר, ובאותן שנים הקים את "אגודת השומרים לשמירת הלשון", לאחר מכן העתיק את מגוריו לעיר ב"ב , והיה מבכירי האברכים בכולל "תורה ושלום" , באותן שנים הקים כולל ערב ללימוד הלכות לשה"ר בעיון, ובשנת תש"ן הקים כולל ע"ש מרן "החפץ חיים" זיע"א, ואשר חלק מסידרי הכולל נועד ללימוד עיוני בהלכות לשה"ר ורכילות,

הרב זצ"ל הרבה  בלימוד תמידי בהרבה ספרי מוסר ע"מ לחזק את עצמו בטווית דרך ליישור המידות ובמיוחד בחיזוק האמונה בבורא עולם שאין עוד מלבדו, וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד, מעולם לא היה עושה מעשה גדול או קטן בלא התיעצות מקדימה אפילו עם אברכים פשוטים,

היה מרבה מאד בעשיית שלום בין בעל ואשתו והכל בהצנע לכת,

פתח גמ"ח כספים לאברכים קשי יום אשר נעזרו רבות מאותו גמ"ח, וכן גמ"ח כלים לאירועים,

הרב זצ"ל השיב רבים מעוון,והיה מקדים שלום לכל אדם, ומתעניין מה עם נער פלוני האם הוא מסודר בישיבה או בת"ת ? וכשראה שנער פלוני לא הסתדר בישיבה היה רץ ממקום למקום עד שהענין סודר, העיקר שהנער לא ישוטט ברחובות, היה עומד בפרץ כחומה בצורה אשר לא חת מאיש על משמרת חומת הדת והצניעות, והיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובמיוחד בעינייני שמירת שבת קודש, והנה כידוע שרחוב בירינבוים היה פתוח לנסיעת כלי רכב בשבת, והרב זצ"ל היה אומר היאך יתכן ששבת נרמסת ומחוללת בראש כל חוצות, והיה משנס מתניו בימי השבת ללכת לתחילת הרחוב ע"מ שלא לאפשר נסיעת  כלי רכב ,ועד כדי כך מסר נפשו לזאת , שהיו שולחין לו לשם מזון ג' סעודות,ואף איימו עליו בכלי נשק ,אך הרב זצ"ל לא חת מפניהם, גם המשטרה היתה מגיעה מידי פעם לעצור את הרב זצ"ל, והגיעו הדברים עד כדי קבלת צו מבית המשפט שאם ימשיך לסגור את הכביש בשבת ישלח לבית המעצר,אך הרב זצ"ל היה אומר כדאי לי ללכת לבית המעצר בשביל כבוד השבת,עד שבסופו של דבר הצליח שרחוב בירינבוים יסגר בשבת.

ובכן הרב זצ"ל ייסד והקים את "אגודת השומרים לשמירת הלשון" בתחילת נישואיו כפי מאמר מרן "החפץ חיים" זיע"א "להקים אגודות אגודות ללימוד שמירת הלשון" והעיד עליו הגאון ר' אלחנן פרלמוטר זצ"ל ,על מסירותו וזריזותו של הרב זצ"ל בעניני שמירת הלשון בין כותלי הישיבה, לקיים אגודות של בחורים בין הסדרים, למען שינון ולימוד ספרי "החפץ חיים".

היה נוהג לשאת בכיסו קלטת של דברי תורה כשהיה נוסע במונית ע"מ שלא לשמוע ח"ו מנהג המונית לשה"ר והיה מבקש מנהג המונית שיאפשר לו לשמוע את הקלטת.

כשביתו חלתה בדלקת קרום המוח והיתה במצב קשה  ושכבה מחוסרת הכרה  למעלה משבוע חלם הרב זצ"ל ביום השביעי את "החפץ חיים" זיע"א אשר הבטיח לו שביתו תבריא , באותו יום בהגיעו לבית החולים התעוררה ביתו באומרה  "אסור לדבר לשה"ר", אירוע זה גרם לרב זצ"ל להפיץ את רעיון שמירת הלשון ביתר שאת וביתר עוז בארץ ובעולם (ארה"ב, מקסיקו) .

הרב זצ"ל הוציא לאור חוברת עבודה "מאיר לישראל" בעניני לשה"ר ורכילות ותירגמו מאידיש לעברית, אנגלית, וספרדית .

היה מדפיס אימרות בעניני שמירת הלשון ע"ג מדבקות שנועדו להדביקן ע"ג טלפונים ומחברות,וכן הדפיס את האימרות הנ"ל ע"ג מכשירי כתיבה, מפיונים,סימניות,ועוד, העיקר שיוחדר ענין שמירת הלשון.

סיפר הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א , לפני שנים רבות בביקורי במקסיקו ראיתי בכל טלפון מדביקה שרשום עליה "זכור! גם בטלפון להשמר מלשון הרע אנא עורר גם את חברך",ושאלתי מי עשה את הדברים האלה? וענו לי ,זה הרב רצאבי משמירת הלשון.

הרב זצ"ל היה מקיים שיעורים בעניני שמירת הלשון בארץ ובעולם (ארה"ב ומקסיקו), והיה מייעץ ותומך כספית לאירגוני נשים למען שמירת הלשון,ובהפצת עלונים מידי חודש בחודשו בנושא שמירת הלשון.

ידוע הדבר שהרב זצ"ל היה דבוק בכל נימי נפשו להגאונים ר' יהודה ממנצ'סטר ולר' אלחנן פרלמוטר זצ"ל

בשנותיו האחרונות, הרב זצ"ל חלה במחלה הנוראה ל"ע, והתייסר במשך שנה וחצי בייסורים קשים ומרים, וקיבלם באהבה ובאמונה איתנה , והיה אומר שזה מגיע לי מהשמים, והיה משתדל בכל כוחו להסתיר את מכאוביו ויסוריו ע"מ שלא לצער את הסובבים אותו, ובסוף השבע ברכות של ביתו בעש"ק לסדר בשלח שבת שירה ניצחו האראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש,  ושבה נישמתו מתוך דברי תורה לבוראה , ונטמן אחר חצות היום.

תנצב"ה

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד