חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הגאון רבי יששכר דב רובין זצ"ל

תדהמה וזעזוע בקרב כל שכבות הציבור החרדי על פטירתו של הגאון רבי יששכר דב רובין זצ"ל.

רבי יששכר זצ"ל היה דמות ומופת לרבים, ונודע במידת טובו כאשר כל חולה ונדכא זכה להארת פנים מיוחדת ממנו. ביתו היה בית וועד לחכמים ולנזקקים כאחד כשהוא מנצח על מעשי החסד הרבים יחד עם נוו"ב הרבנית שתבדלחט"א.

חיבוריו הרבים  כ – 40 במספר, משמשים כספרי יסוד בעולם התורה, את ספרו הראשון "אורות הגר"א" החל לכתוב כשהי'ה בגיל 13 והוציאו לאור בגיל 24. ומיני אז היה כמעיין המתגבר ולא חלפה שנה שלא הוציא בה כמה וכמה ספרים. סדרת ספריו המפורסמת "טללי אורות" על התורה, מועדות, וביאורי תפילה. לא משו משולחנם של רבבות תופשי תורה בארץ ובעולם, ותורגמה לאחרונה לאנגלית וצרפתית כאשר מכל מהדורה נמכרים רבבות עותקים. כמו"כ ההדיר תורתם של גאוני קמאי, ספר "נפש החיים" במהדורה מחודש עליו עבד בצוותא עם יבדלחט"א הגאון הגדול רמ"צ ברגמן שליט"א, וספרי שפת אמת.

גם בימים אלו נמצאים על מכבש הדפוס שלושה ספרים נוספים מפרי יבולו, כאשר בכתובים הותיר חומר נוסף לעוד כ – 20 ספרים המצפים לצאתם לאור.

שיעוריו בארה"ק ובתפוצות היוו אבן שואבת לרבים שהתענגו על מוצא פיו, כך היה מוסר שיעורים בבתי המדרשות הגדולים בעיר "איצקוביץ" וביהכנ"ס הגדול. בהם השתתפו אברכים בני תורה לצד בעלי בתים העושים לפרנסתם. ובכשרונו הנדיר ידע להתחבב על כל אחד ואחד, ולשוחח עמו בשפתו ולפי הבנתו.

(רבים ציינו את העובדה כי חבר אמת כר' יששכר זצ"ל אין בנמצא, ועל התואר "החבר הטוב ביותר של ר' יששכר" מתחרים כ – 300 אברכים)

בתקופה האחרונה חלה ונזדכך ביסורים ובש"ק פר' קדושים השיב את נשמתו ליוצרה בביה"ח שיבא. בהלויתו שיצא"ה במוצש"ק מביתו ברח' יונה הנביא השתתפו אלפים רבים מסלתה ושמנה של העיר בני ברק, ביניהם מרביצי תורה ויושבי על מדין. כשבראש מסע ההלויה צועד מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א אליו היה מקורב ביותר, ומרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א. וכן הגה"צ רבי דב קוק שליט"א מטבריה שהנפטר זצ"ל הוציא לאור את ספריו, טרח למרות חולשתו והגיע להלויה ואף נשא דברי הספד נרגשים.

בימי השבעה עלו ובאו לנחם את בני המשפחה גדולי ישראל, מרן הגר"ש הלוי וואזנר, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגרמ"י ליפקוביץ, הגאב"ד הגר"מ גרוס, הגר"ש מרקוביץ', והגר"א דויטש, וכן מנחמים רבים שציינו את שברם.

בהוראתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ובחדרו בביה"ח שערי צדק בירושלים, הוקמה ע"י  "ועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק" "קרן למען משפחת הגאון רבי יששכר דב זצ"ל ", כשמרן שליט"א יורד לפרטי הפרטים ואף שאל למחרת את סובביו מדוע עדיין לא הופיעה מודעת הקרן בעיתון. הקרן בנשיאות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ועפ"י הוראותיו זכתה כבר בימיה הראשונים להתגייסות המונית מכל שדרות הציבור, שנרתם לסייע למשפחתו של רבי יששכר דב זצ"ל שהיה ראש וראשון לסיוע ועזרה לכל אחד ואחד.

גבאי "ועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק" מציינים כי עדיין רחוקה הדרך להשלמת הסכום המבוקש (מס' הקרן.2668).

עצרות מספד התקיימו בביהכנ"ס "אהל תמר" בבני ברק שם קבע מקום תפילתו, בהשתתפות אלפים רבים שגדשו את היכל בית הכנסת והרחבות הסמוכות ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ש אויערבאך ונשאו בה דברים הגאב"ד הגר"מ גרוס, הגר"א פילץ והגר"א טויסיג כמו"כ התקיימה עצרת מספד בביהכנ"ס הגדול שם נשאו דברים הגר"ח מישקובסקי ורבנים נוספים.   
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד