חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל

הספדי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א במסע הלווית הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל

 

אלפים מבני היהדות החרדית בראשות מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ומרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, ליוו את מיטתו של הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל ראש ישיבת בית מדרש עליון.

 

מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א השמיע הוא מילים קצרות מרכבו ואמר כי "בוודאי זכות שתי הישיבות שהקים ראש הישיבה זצ"ל, הישיבה שבארץ הקודש והישיבה שבחוץ לארץ, זכות גדולה היא אשר תעמוד לברכות וישועות וסייעתא דשמיא בכל העניינים".

 

מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הספיד מרורות את מחותנו, ידידו ורעו הגאון הגדול זצ"ל ואמר:

"קשה להספיד כהלכה אדם גדול כזה, גדלותו ידועה, גדול בתורה, גדול במידות טובות, ביראת שמים, במעשים טובים, מעשים, גדול במעשים, כמה גדולים מעשיו, הרבצת תורה כל החיים, באמריקה, בארץ ישראל, עם מסירות נפש, ממש מסירות נפש עד כלות הכוחות, עם כל החולשה שלו, המצב הבריאותי שלו, לא הפסיק אף רגע מלעשות הרבצת תורה, להשפיע, לחזק, ללמד, זה הפסד גדול, אבידה גדולה מאד לכל מקומות התורה שהיה מרביץ תורה שם, וגם הפסד גדול לדור, לכל הדור, הייתה לו השפעה, השפעה של תורה, של מידות טובות, של יראת שמים, השפעה גדולה מאד הייתה לו, ההשפעה חסרה עכשיו.
כמובן עיקר ההפסד הגדול שבעיקר הוא פה בישיבה, הישיבה שהוא יסד אותה והשפיע עליה כל הזמן, ניהל אותה, במסירות נפש, כל צרכי הישיבה היו מוטלים עליו, והצליח בסייעתא דשמיא הצלחה שרואים סייעתא דשמיא, זה רק בזכות הזכויות הגדולות שלו הצליח להעמיד את הישיבה הזאת בצורה כזאת שהיא דוגמא מה זה ישיבה, מה זה ישיבה אמיתית, תורת אמת, הנהגה של ישיבה אמיתית, בני תורה מחונכים כמו שצריך להיות בשלמות, העמדת תלמידים הרבה, קידוש השם ממש, וזה חסר, חושבים שחסר רק פה? חסר בכל העולם, ההשפעה חסרה בכל העולם.
זה דבר מפורש, ורדפו מכם חמישה מאה וחמישה מכם רבבה ירדפו, חמישה רודפים רק מאה, ומאה רודפים רבבה, פי עשרים, למה? זה לא מתאים, אומר רש"י, זה מדרשים, אינו דומה מרובים העושים את התורה למועטים העושים את התורה, מועטים אז זה רק חמישה מאה, מרובים אז רבבה, כל אחד מאה, מה זאת אומרת? כשיש מאה אז החמישה, כל חמישה מהם הם אחרים לגמרי, ההשפעה של מרובים היא על כל אחד ואחד מהמרובים, יותר ממה שהיה בלי זה, אחד מגדולי הדור שחסר חסר השפעה על כל אחד ואחד, אחד שהוא שקול כנגד - אי אפשר לדעת כמה - אחד מגדולי הדור, כתוב בגמרא (סנהדרין מד, א) יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין, שקול כמו הרבה-הרבה, והוא חסר לנו, אז זה חיסרון, הפסד במדרגה של כל אחד ואחד, לכל אחד ואחד מקטנם ועד גדולם חסר להם הדרגה שהיה להם קודם, עכשיו הדרגה חסרה.
אנחנו רק מקווים, מבקשים ממנו שיהיה מליץ יושר, בזכויותיו המרובות הוא ישפיע מלמעלה שפע של השפעה למטה על הישיבה הקדושה שתמשיך להתעלות ולהתעלות, ועל המשפחה שימשיכו הלאה, לחזק אותם, ועל כל כלל ישראל שיעלו, שהמדרגה שלהם תעלה בחזרה כמו שהייתה, בכל הפרטים, כמו שהייתה בחייו, שיהיה מליץ יושר ובלע המוות לנצח".
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד