חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

אבל כבד ירד על עולם התורה בדקות אלו מגיע הידיעה הקשה והמרה על פטירתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היום יום ד' כ"ח תמוז תשע"ב...


ההלויה תצא הערב בשעה 10:00 מביתו בשכונת מאה שערים לכיון הר המנוחות.

דבריהם אלו זכרונם פורסם בעלון מסביב לשולחן

בשכר מה זכה יהושע בן נון להנהיג את ישראל

מרן הגרי"ש אלשיב זצ"ל

 

יהושע זכה לקבל את הנשיאות מפני דאגתו לרבים. כאשר משה רבנו ביקש שישו בניו כבודו אמר לו הקב"ה : בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית הוועד שלך הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות, הואיל והוא שרתך בכל כוחו כדי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו "וקח לך את יהושע בן נון", לקיים מה שנאמר "נוצר תאנה יאכל פריה" (במד"ר כא, יד).

 

ודאי שהיו בני משה רבנו גדולים בתורה, שאם לא כן, לא היה מבקש בשבילם את הנשיאות. אלא שישבו להם ולא עסקו בתורה עם הבאים, ורק יהושע העמיד ספסלים – גדולה הכנסת אורחים תחת כנפי השכינה מקבלת פני שכינה בשביל עצמו [דבר זה  נלמד מאברהם אבינו ע"ה].

 

ועל שאול אמרו חז"ל "אמר רבי שמעון בן לקיש, שאול לא זכה למלוכה אלא שהיה זקנו (סבו) מדליק נרות לרבים, אמרו מבואות אפילות היו מביתו לבית המדרש והיה מדליק נרות להאיר בהם לרבים (ויק"ר ט, ב).

 

מבית האדם לבית האלוקים לא תמיד "נרות דולקים", על פי רוב מבואות אפילו ישנם שם, ולפעמים אף מחיצה גדולה בין הבית לבית המדרש, וצריכים להדליק נרות להאיר את האפילה. ובזכות שהאיר זקנו של שאול את אותם "מבואות האפלים", לרבים, דאג שימצאו את הדרך לבית המדרש ולא יכשלו באפילה – זכה בן בנו למלוכה.

 

ואנו רואים עוד יותר מזה, גם מי שכבר זה לשרת בקודש, אם אינו דואג לרבים נוטלים ממנו את כהונתו. שנאמר בנבואת איש האלוקים (ש"א ב, ל) אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפי עד עולם, ועתה נאם ה' חלילה לי כי מכבד אכבד ובוזי יקלו. וכתב רש"י "אמור אמרתי ביתך ובית אביך וגו', מתחלה נתתי כהונה גדולה לאלעזר הכהן... ובימי פילגש שפקרו ישראל ברוב המצוות, ומי גרם להם פנחס וכיוצא בו, שהיה להם לסבב מעיר אל עיר ולהוכיחם, נטלתי הכהונה גדולה מהם ונתתיה לך, שמבני איתמר אתה ואמרתי יהתלכו לפני עד עולם, שכשפוסקין לו גדולה לאדם פוסקין לו ולדורותיו עד עולם". אולם מה קרה כאשר נינתה הכהונה גדולה לעלי ובניו – הם ביזו את קודשי שמים ונחרב משכן  שילה. ואילו היתה הכהונה גדולה נשארת אצל בני אלעזר, אולי לא היה נחרב. ומי גרם לכל זה – "שהיה להם לסבב מעיר לעיר ולהוכיחם" – חסרון האיחוד והדאגה  למצב הרוחני של כל עם ה', וכתוצאה מזה בא החורבן משבט לוי על משכן שילה, שהיה בחלקו של יוסף.

 

הרי שבני אלעזר, אפילו אחרי שזכו כבר לכהונה גדולה, אלא שלא סבבו מעיר לעיר ולא דאגו בשביל אחיהם, אבדו את כהונתם. ומפני זה פרצה מלחמת אחים בפילגש בגבעה, ומפני זה חרב משכן שילה.

 

מאת הרה"ג אלון ארביב שליט"א


תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. ישראל קרמר (30/07/2018 14:10:40)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד