חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כנס היובל הגדול של ישיבת "בית מאיר"יוסף שלו' אלישיב

ירושלים

 

בס"ד, כ"ד אדר ב' תשס"ח

 

הנני לצרף ברכתי לתלמידי ובוגרי הישבה"ק בית מאיר, באר חפרוה שרים  זצ"ל בראשות ידידי הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א, המתכנסים בצוותא לרגל חגיגת יובל להקמת הישיבה.

 

אשריהם של המתכנסים לחזק איש את רעהו ולשאוב מבאר מים חיים של הישבה"ק, יה"ר שיקויים בהם ילכו מחיל אל חיל לעלות מעלה במעלות התורה והיראה.

 

בברכת התורה

 

 

אלפים רבים מבוגרי, תלמידי וידידי ישיבת "בית מאיר" בבני ברק, התכנסו ביום שני השבוע למעמד היובל של הישיבה, מראשוני הישיבות בבני ברק, לכינוס אדיר ומרומם בראשות ובברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, אשר בירכו את הישיבה, רבניה ותלמידיה, לרגל יום חגה של הישיבה במלאות יובל שנים להיווסדה.

המעמד האדיר נפתח בהיכל ישיבת "בית מאיר" בתפילת מנחה ברוב עם, ולאחר מכן התכנסו המוני הבוגרים, התלמידים והאורחים, במרכז האירועים "ארמונות חן" בבני ברק, על כל אולמותיו. בפתיחת המעמד קיבלו המוני הבוגרים את ספר היובל "בהיכלו" שחובר על-ידי צוות תלמידי חכמים מבוגרי הישיבה ויצא לאור לכבוד המעמד הגדול, המתאר את פרקי ימיה של הישיבה מאז היווסדה ופרקים מרכזיים מקורות חייו של ראש הישיבה ומייסדה הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצ"ל.

האולם הענק התמלא מפה לפה בהמוני הבוגרים מכל מחזורי הלימוד בישיבה, מבוגרים וצעירים, תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, רבנים ואברכים, אשר הביעו את התרגשותם הרבה לרגל מעמד היובל לישיבתם.

הרב גבריאל קוסובר שליט"א, מבוגרי הישיבה ומנהל ת"ת "דרך תבונה" בירושלים,  פתח את המעמד בדברי ברכה והזמין את בוגר הישיבה ומראשוני תלמידיה, הרב אברהם יוסף לייזרזון שליט"א,  ומראשי החינוך העצמאי לשאת דברי פתיחה ולנהל את המעמד. לאחר דברי ברכה קצרים, נאמרו פרקי תהילים בהתרגשות רבה, פסוק בפסוק, על-ידי הרב הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, מבוגרי הישיבה.

 לאחר מכן פתח הרב אברהם יוסף לייזרזון שליט"א, בסקירה מתומצתת על יסוד הישיבה הגדולה 'בית מאיר', "ממבצרי התורה הגדולים בדורנו, אשר נושאת את שמו הנערץ של הגאון רבי מאיר קרליץ זצ"ל, אחיו של מרן החזו"א זצוק"ל והיא הוקמה על אדמה בלתי זרועה בשיכון חזו"א בב"ב על-ידי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצ"ל, שקירותיה של הישיבה ספוגים ורווים בדם ליבו הטהור". לאחר שנשא דברים תמציתיים אודות ההיסטוריה של הישיבה, עמד בדבריו על משמעות שנת החמישים לייסוד הישיבה החשובה.

לאחר מכן הזמין את הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, לשאת דברים. בדבריו אמר הגאון הגדול שליט"א, כי ההשתדלות של אדם בהקמת ובייסוד דבר ניכרת בתוצאות. "לפני חמישים שנה כשהקימו את הישיבה, רבי זלמן ורבי ראובן פתחו ישיבה. אחרי חמישים שנה רואים את התוצאות המיוחדות". בתום דבריו בירך שהישיבה תמשיך לגדול ולהפיץ תורה בישראל.

כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, אמר במשאו, כי אם על סיום מסכת עושים יומא טובא לרבנן, הרי שעל אחת כמה וכמה אם עורכים סיום על תקופה כ"כ ארוכה של הרבצת תורה ולימוד תורה בשקידה. כן הזכיר את הגאון הגדול ר"ז רוטברג זצ"ל, אשר היה ממעתיקי השמועה וקיבל תורה מרבותינו ראשי הישיבות שהיו לפני השואה. את משאו חתם בברכה לישיבה והעומד בראשה, הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א, שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

בשלב זה של המעמד קיבל הקהל הגדול את פני ראש הישיבה הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א, בשירה אדירה של "ימים על ימי מלך תוסיף", בסיומה הכריז הרב לייזרזון, כי לרגל מעמד כנס היובל קבלו על עצמם תלמידי הישיבה להוסיף שעות לימוד במסכת גיטין שנלמדה בעיון ובבקיאות בזמן החורף ולהספיק לסיימה בחגיגת היובל בבחינת "וקידשתם את שנת החמישים", והזמין את ראש הישיבה הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א, לסיים את המסכת.

לאחר סיום המסכת הוקרא מכתב ברכתו המיוחד למעמד של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א (ראה מסגרת), על-ידי הגאון רבי אליעזר מרקוביץ שליט"א, ראש כולל בית מאיר.

לאחר מכן הקריא הרב לייזרזון את מכתב ברכתו של הגאון הגדול ר"ש הלוי ואזנר שליט"א: "כינוס הצדיקים טוב להם וטוב לעולם – כאשר ישיבת 'בית מאיר' פה בעירנו עיה"ת בני ברק, זוכים לחג ד' לנו, עת הגיעם לוקדשתם את שנת החמישים – שנת היובל ליסוד מקום תורה ותפילה, ברכתינו לעת כזאת, יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם בהמשך הרבצת תורה ויראה טהורה – כי הם חיינו ואורך ימינו, וזה חלקינו בחיים ואז טוב לכם ולהנאספים לש"ש".

הרה"ג רבי אליעזר רוטר שליט"א, ראש המכונים "מבקשי תורה" ו"אוצרות שלמה" ומבוגרי הישיבה, הקריא את מכתב ברכתו של גאב"ד העדה החרדית בירושלים, הגרי"ט וייס שליט"א: "בשמחה שמעתי שעומדים להתאסף תלמידי הישיבה הקדושה בית מאיר בעיה"ק בני ברק, בהגיע יובל שנים להתייסדות הישיבה הקדושה על ידי הגאון המנוח המפורסם ידיד נפשי הצדיק כש"ת מוה"ר זלמן רוטברג זצ"ל, ומתנהלת על ידי בנו הרב הגאון מוה"ר צבי שליט"א, ואתו עימו הר"מים החשובים שליט"א, וכבר עלתה בידם להרביץ תורה ולהאדירה ולהעמיד תלמידים לרוב כ"י, המקדשים שם שמים בארץ ישראל ובחו"ל ובאשר שקשה לי להשתתף אישית הריני מביע את ברכתי העמוקה שיזכו להמשיך בעבודתם הקדושה ברב ובאיכות [עי' תוספות יום טוב ריש מס' אבות] ויתקדש ש"ש על ידיהם והריני כותב וחותם בידידות נאמנה".

התרגשות רבה אחזה בקהל עת הוכרז על חיבורו של ספר מיוחד מחידושיו של רה"י הגר"צ רוטברג שליט"א, לרגל המעמד, כמנחת שי לראש הישיבה. בשם "התאחדות התלמידים", בנו של רה"י, הרה"ג רבי שמחה בונם רוטברג שליט"א, העניק לאביו את ספרו החדש.

בשלב זה של המעמד, במשך שעה ארוכה התאחדו הבוגרים בשירה נרגשת מול בימת הכבוד, בהערכה רבה לראש הישיבה והנושא בעול קיומה זה רבות בשנים, הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א, בשירה אדירה של "אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו". הבמה כובדה בבוגרי הישיבה, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, רבנים, אב"דים, יושבי על מדין, מנהיגי קהילות קודש בארץ ישראל ובחוץ לארץ, אשר הישיבה הקדושה הצמיחה במשך חמישים שנות קיומה.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה, הגר"צ רוטברג שליט"א, אשר הזכיר בראשית דבריו פרקים מרכזיים מההיסטוריה המיוחדת של הישיבה ומאלו שזכו לתמוך בהקמתה ושסייעו לאביו הגדול זצוק"ל. בדבריו עמד על מהות שנת היובל, ועל הנאמר "בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו": "יש לנו אחוזה אותה בנה והקים ראש הישיבה זצ"ל, עם יסודות אותם יש לשמור מכל משמר. אולי לא צריכים לשוב לאחוזה, אנו חיים בה, אלא לשמור על האחוזה ועל היסודות החשובים של הישיבה כפי שהוקמה". לאחר דברי התורה הארוכים שנשא, הודה לכל המסייעים לישיבה ולמעמד גדול זה.

לאחר דבריו הוקרא מכתב ברכתו של הגאון הגדול רמ"י לפקוביץ שליט"א: "לכל הקהל הקדוש המשתתפים במעמד היובל לישיבה הק' בית מאיר. שאו ברכה מאת ד'. לאשר נמנע ממני להשתתף עמכם במעמד נכבד זה, אבוא בדברי אלה לצרף ברכתי לכינוס הגדול הזה לכבודה של תורה במלאות יובל שנים להקמת הישיבה הק'. יתד זה אשר נטע ראש הישיבה הגאון הגדול רבי זלמן זצ"ל במסירות נפש מרובה כאשר התגבר כארי להקים עולה של תורה, לגדל תלמידים בתורה ויראת אלוקים ובחכמה ודעת כפי שקבל מרבותיו הגדולים מרנן גאוני הדור ראשי הישיבות בליטא זיע"א, ב"ה גדל והצמיח פירות רבים ומבורכים דורות לתפארה של גדולי תורה, עמלי תורה, ויראי ד'.

"ועתה בהתאסף כל תלמידי הישיבה הק' לדורותיה, הרי הוא כנסיה לשם שמים להודות להשי"ת על קיומה והצלחתה של הישיבה הק' עד היום, והוא גם עת לכל התלמידים לשוב ולזכור את כל יסודות החיים שקבלו בבית השם הק' הזה, מפי רבותיהם ובראשם מפי ראש הישיבה זצ"ל, אשר נשא כל תלמיד ותלמיד על לבו באהבה, ומסר נפשו ומדיליה נפח לטעת בלב כאו"א גדלות בתורה, גדלות בהנהגה, וגדלות ביר"ש.

"והנני ברכה למע"כ ראש הישיבה הגאון רבי צבי שליט"א ולכל העושים עמו במלאכת הקודש הרמי"ם הגאונים שליט"א, שכשם שזכו עד עתה להרבות תורה ולהעמיד תלמידים הגונים בהצלחה מרובה, כן יזכו שירבה הקב"ה גבולם בתלמידים ויזכו לראות ברכה בעמלם שכל התלמידים יעלו מעלה בתורה ויראת אלוקים והיו עטרת תפארת למשפחתם, לרבותיהם ולכל בית ישראל.

"בהזדמנות זו עלינו לעלות על נס את חלקם של כל אנשי מעשה היקרים הנדיבים בעם אשר המה במעשיהם כאותם הכרובים שהיו מסוככים בכנפיהם על ארון הקודש, שעל ידם מתאפשר קיומה של תורה, בזכות כך יזכו לברכת התורה ברוך אשר יקים וגו' ויהי ד' עמהם שיוכלו להמשיך במעשיהם הטובים, ויראו רב הצלחה בכל משלח ידיהם ויתברכו באורך ימים ושנות חיים בבריאות ושמחה ורב נחת. נאום המברך את כל המשתתפים בשמחת התורה ולומדיה".

לאחר מכן הביא הרב לייזרזון את דברי ברכתו של הגאון הגדול ר"ש אויערבאך שליט"א, "לראש הישיבה, לתלמידיה ולר"מיה ולכל המתאספים, לרגל כינוס היובל, חפץ ד' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה בדרכו ורוחו של מייסד הישיבה, מרן הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל".

משא מיוחד נמסר ע"י הרב הגאון רבי דוד ויינברגר שליט"א, רב קהילת "שערי תורה" לורנץ ניו יורק, ולאחר מכן ע"י הגאון רבי יונתן דומב שליט"א, משגיח הישיבה. את הכנס נעל בדברים נרגשים הרב הגאון רבי דניאל גינזבורג שליט"א, ר"מ בישיבה.

המעמד המרומם הסתיים במצגת מיוחדת ומרגשת במיוחד על קורות ימיה של הישיבה מאז היווסדה וכן הוצגו בה פרקים מרכזיים מחייה של הישיבה עד הלום ומחייו, תורתו ומורשתו של ראש הישיבה ומייסדה, הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצ"ל. המעמד האדיר הסתיים בתחושת חיזוק מרוממת מתוך אחדות וגיבוש של המוני הבוגרים, התלמידים, אברכי הכולל וידידי הישיבה, אשר הודו נרגשות להנהלת הישיבה ולעומד בראשה, הגר"צ רוטברג שליט"א, על קיומו של מעמד מרומם ונשגב זה.

במעמד השתתף בנוסף הגאון הגדול רבי גרשון אידלשטיין שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז' וכן הרבנים הגאונים (לפי סדר א"ב): רבי מאיר שמחה אויערבאך שליט"א, ראש ישיבת "חכם צבי" ורב שכונת הדקל בביתר עילית, רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א, רב שכונת משכנות יעקב בב"ב, רבי יחמיאל אונגרישר שליט"א, ראש ישיבת "בית מדרש עליון", רבי ברוך מרדכי אטינגר שליט"א, ראש ישיבת "כנסת יחזקאל" באלעד, אשר כיהן בעבר כר"מ בישיבת "בית מאיר", רבי יעקב ישראל בוק שליט"א, מראשי ישיבת "אור שמח", רבי שמעון בעדני שליט"א, רבי מנחם צבי ברלין שליט"א, ראש ישיבת "רבינו חיים עוזר", רבי מרדכי גרוס שליט"א, גאב"ד חניכי הישיבות, רבי אריה גרליץ שליט"א, ראש ישיבת פינסק קרלין, רבי מדרכי דרורי שליט"א, ראש ישיבת "חמד", רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה, רבי יצחק הקר שליט"א, ראש ישיבת גרודנא, רבי נתן זוכובסקי שליט"א, ראש ישיבת "גאון יעקב", רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון, רבי יואל טוביאס שליט"א, רב שיכון ו' בב"ב, רבי יוסף נוח טולנפלד שליט"א, ראש ישיבת "קדוש יעקב" ורב קהילת האברכים בפרדס כץ ומבוגרי הישיבה, רבי זאב לף שליט"א, רבה של מתתיהו, רבי נפתלי נוסבוים שליט"א, ראש ישיבת "חיי משה" ומבוגרי הישיבה, רבי ברוך פכטר שליט"א, רבה של מטולה, רבי ברוך שמעון סלומון שליט"א, רבה של פ"ת וראש ישיבת נחלת דוד, רבי אליעזר עויזר שליט"א, ראש ישיבת לומז'א, רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז', רבי דוד פרוש שליט"א, ראש כולל בבית שמש, רבי פנחס קורח שליט"א, רבי אברהם קסלר שליט"א, ר"מ ישיבת "תפארת ציון", רבי יגאל רוזן שליט"א, ראש ישיבת אור ישראל ועוד. כן השתתפו ח"כ הרב משה גפני, הרב יעקב אשר, מ"מ ר"ע ב"ב, הרב אברהם רובינשטיין, סגן ר"ע ב"ב, אישי ציבור ועוד.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד