חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כוללים לאברכי 'שנה ראשונה'


צבור לומדי הכוללים הוא אחד הצבורים המוכה ביותר בגזרות הכלכליות של השנים האחרונות. כוללים רבים קרסו, מלגת האברכים הצטמקה בעקבות 'קריטריונים' חדשים שנקבעו ולמרות זאת התורה לא התמעטה והחושקים בה מתרבים מיום ליום.

הסבות הללו גרמו לכך שלאברכים רבים קשה היום יותר מאי פעם למצא כולל טוב והבקוש גובר על ההיצע. בד בבד מתריעים ראשי ישיבות רבים כי מי שסובל בעיקר מהתופעה הזו הם אברכי ''שנה ראשונה'' הנתקלים בקשיי קבלה גדולים יותר. בכמה כוללים אף יש מדיניות משונה של העדפת אברכים מן השנה השניה ואילך וזאת בהסבר שבשנה הראשונה עוברים על האברך הטרי חבלי מעבר הכרוכים בטרדות שונות ונובעים מהתמורות בחייו החדשים ומהחובות הרובצים על ראשו לראשונה בחייו. נוצר מצב שבו דוקא בשנה הראשונה בה רבים וטובים חפצים לטול על עצמם במלוא הרצינות את עולה של תורה הלכה למעשה לצד ה'ריחים על צוארו', הם נתקלים בקשיים מיותרים מצד כוללים המבקשים מהם 'שנת נסיון' כאילו היו מפעל הייטק. ראשי ישיבות חשובים מעידים כי לא אחת קרה שאברכים מצוינים ביותר נאלצו להתאקלם בכוללים שונים שאינם מתאימים להם וללימוד שהורגלו בו וכך עלול להפגע עמל תורה של שנים רבות.

בכדי לפתור מצוקה זו התאגדו מספר אברכים והחליטו להביא לשינוי חשיבתי וליסד כוללים בעבור אברכים צעירים אלו בפרט. בחדש אלול האחרון כבר הוקם הכולל הראשון הזה כאשר הגר''מ אלקובי ראש ישיבת 'נפש החיים' בבני ברק נוטל על עצמו את הנטל והאחריות. גדולי ישראל עודדו אותו וחיזקו את ידיו שיצליח להגשים את המהלך ויוכל לפתוח עוד ועוד סניפים לרווחת האברכים. ראשי הישיבות אף יעצו ברוחב דעתם לבסוס הדבר וגדולי תורה כמו הגר''ש בעדני אף העניקו תרומה חשובה ונכבדה מכספם למען המטרה. בכולל שנפתח מסתופפים אברכים מטובי הישיבות שהודות לפתיחתו יכולים ללמוד כאוות נפשם בכולל ישיבתי עם בני עליה.

עם תחילת זמן החורף בכולל 'נפש החיים' יצא הגר''מ אלקובי לקהילות ישראל בארה''ב כאשר גדולי ישראל מחזקים את ידיו שיצליח לזכות כמה שיותר להירתם למטרה החשובה להגדלת התורה ולהאדרתה
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד