חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר העשור של 'דרשו'

לקראת כינוס התורה העולמי לציון עשור ל'דרשו' ולאחדות רבבת נבחני הארגון, שוקד בימים אלו צוות מורחב המורכב מטובי העורכים ותלמידי חכמים על עריכתו של קובץ תורני היסטורי ומיוחד שיחולק למשתתפי הכינוס הגדול לחיזוק עולם התורה. את צוות העריכה מנהלים הרב שלמה רוזנשטיין חבר הנהלת הארגון והרב הלל מן מירושלים.

 

הקובץ יצא לאור במתכונת מורחבת הדומה לקובצי ה"חיזוק" שיו"ל ע"י ארגון "דרשו" מידי שנה בימי הקיץ לקראת "בין הזמנים" במשך תשע השנים האחרונות וקנו לעצמם מקום מכובד בכותל המזרח של ארון הספרים התורני, כשהם מצליחים לעורר את התפעלות המעיינים בהם במגוון החומרים המרתקים המופיעים בהם. ה"חיזוק" מביא בשעריו לקט מדברי רבותינו ומאמרי חיזוק לבני הישיבות מגדולי הדור זיע"א וכן עובדות והנהגות מגדולי הדורות זיע"א ראשי הישיבות שליט"א וכולל כעשרה שערים המביאים היבטים שונים סביב נושא מסוים הקשור לחיזוק לימוד התורה.

 

בתשעת הקבצים הקודמים עסקו קבצי ה"חיזוק" בנושאים, תורה מגנא ומצלא, כי הם חיינו, הבנת התורה, ותן בלבנו להבין ולהשכיל, עמל ויגיעת התורה, ומודים אנחנו לך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש.

 

אך, החידוש הגדול בקובץ התורני הבא עליו עמלים בימים אלו הוא התייחסות באמצעות עריכת שער מיוחד לכל נושא מתוכניות "דרשו" השונות הדף היומי, המבחן המסכם, קניין ש"ס, קניין הלכה, בני הישיבות, דרשו בוקר, תלמודו, מקדשי שביעית, וקניין שביעית, כאשר על כל נושא ונושא יובאו מקורות מדברי חז"ל עובדות והנהגות מגדולי הדורות והדרכה ממרנן ורבנן זיע"א ויבדלחט"א.

 

השערים יעניקו מימד חדש ושונה לציבור הלומדים על תכניות הלימוד השונות של 'דרשו' תוך חקירת ודרישת היעדים שהוצבו על ידי כל תכנית ומה עמד מאחורי בנייתה, ההיגיון שבה, התאמתה לדרכי קנייני התורה והדרכים שהיא מעניקה להגשים את המטרות הרוחניות הנעלות שהציבו לעצמם.

 

דגש רב יושם על ביאור המאפיין הרוחבי של תכניות 'דרשו' ויצירת הקשר המרתק שבין כולם, כאשר מטרה אחת לכולם ובסיס איתן הנשען על הוראותיהם של גדולי כל הדורות בדרכי קנייני התורה על כל תחומיה, בלימוד, בעמל וביגיעה, בשינון ובחזרה עד לתכלית קנייניה שהיא ידיעת התורה שתהא מונחת ומשומרת לאורך ימים בלב הלומד.

 

מהצוות העורך נמסר כי אין ספק שהוצאתו לאור של קובץ זה הינה בשורה גדולה לעולם הלומדים כהמשך לפעילויות "דרשו" השונות שמטרתם היא להגדיל תורה ולהאדירה להגביר את לימוד העיון ורכישת הבקיאות בכל מקצועות התורה ומציינים כי פרטים נוספים על היקף הקובץ יפורסמו אי"ה בקרוב.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד