חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הוכנס ספר תורה לביהמ"ד המרכזי "יחי ראובן" במערב גבעת שאול

ברוב פאר והדר הוכנס ספר תורה לביהמ"ד המרכזי "יחי ראובן" במערב גבעת שאול

 

במוצאי שבת קודש האחרונה פרשת משפטים, לבשה שכונת גבעת שאול חג, ובמיוחד 'קהילת לומדי הישיבות' ברח' קהתי, שתושביה סבלו זמן רב ממחסור חמור במקום תפילה עבור בני הקהילה, ועתה ב"ה הרחיב ה' גבולם ונחנך בית המדרש המרכזי שנבנה ברוב פאר והדר, ועתה הוכנס לקרבו ספר התורה הראשון. עובדה זו הביאה את המוני התושבים בני הקהילה לשוש עם התורה בשמחה והתרגשות יתירה.

לפני כמה חודשים הוקם בית המדרש, וכבר תפס את מקומו כאחד מבתי המדרש המובילים בשכונה כולה, המוני הלומדים לא משים ממנו יומם וליל, ובמשך כל שעות היממה עמלים בו רבים בלימוד התורה.

במוצאי שבת זו לבשו בני הקהילה חג, והכל באו לכבודה של תורה, ספר התורה הוכנס לבית המדרש לעילוי נשמות של האי גברא רבה ויקירא רבי פסח יצחק פלדשטיין זצ"ל, שזהו יום השנה הראשון לפטירתו, ואשר נודע כאיש חינוך עתיר מעש שהשקיע כל חייו ומרצו לחינוך ילדי ישראל, ואשר עליו התבטא מרן החזו"א זיע"א כי רבי פסח יצחק עתידו להיות מחנך ראוי בישראל.

יצויין, שספר התורה התקבל בברכה בבתיהם של גדולי התורה שליט"א - מרנן הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ורבי יוסף סיטרוק שליט"א שרבים מבני הקהילה הצרפתית במקום נמנים על חברי קהילת לומדי הישיבות, וכתבו אותיות לכבוד התורה, כשבמקביל הם בירכו בחום את חברי הקהילה והמשפחה שעלו אליהם לכבוד התורה, באומרם שיהיה בית המדרש מקום תורה גדול שיפרח ויעלה עוד רבות וזכות התורה תעמוד לימינם כל העת.

עם צאת השבת החלו ההמונים להתקבץ בביתו של בנו הרב מרדכי פלדשטיין ברח' קהתי, לכתיבת האותיות האחרונות, כשגדולי ראשי הישיבות ורבני השכונה כותבים בו את האותיות האחרונות, ועמהם חברי הקהילה הכבודה, איש איש במעלתו, וחיש מהרה החלו הריקודים לסחוף את המוני הבאים לרקוד עם ספר התורה ולשמוח בשמחת התורה.

עם רדת ספר התורה לרחובה של עיר, קיבלו את פניו מאות מתושבי השכונה, ובני הקהילה, בשירה ובריקודים לכבודה של התורה, וילדי החמד ליוו את ספר התורה בלפידי אש בוהקים ברחובה של עיר שנסגר כולו לכבוד המעמד. בתהלוכת ספר התורה התקבצו ובאו אלפים מקרב תושבי השכונה ומכריה, ובהם גדולי ראשי הישיבות ורבני השכונה כולם, ועמם עסקני הציבור, בהם סגני ראש העיר הרב אורי מקלב והרב יהושע פולק, ר' ישראל קלרמן ואחרים, שבאו לרקוד ולשמוח עם שמחת התורה.

עם הגיעו של הספר להיכל בית המדרש, החלו יוצאים הימנו ספרי התורה השוכנים בו ובבית המדרש הסמוך, ואף הועלה בלון תאורה ענק שהאיר את השמים באור יום לכבודה של התורה, כשהמוני התושבים רקדו עם ספרי התורה שהוצאו מההיכל לכבודו של המעמד הנשגב.

בכניסה להיכל בית המדרש שהיה מלא מפה לפה במאות מבני הקהילה, החלה התזמורת לפזם את שירי התורה, כשהם סוחפים את המוני המשתתפים לרקוד ולשמוח בשמחתה של התורה כיאה וכראוי לכבודה. לאחר מכן נאמרו פרקי התהלים על ידי הרה"ג רבי ברוך צבי גרינבוים שליט"א ראש ישיבת דרך ה' ומרבני הקהילה, כשהקהל אומר אחריו פסוק בפסוק בהתרגשות יתירה, כשלאחר מכן הוכנס ספר התורה על ידי הגאון רבי משה מן שליט"א ראש ישיבת באר יצחק, וידיד הקהילה מאז הקמתה, כשהקהל כולו מריע בהתרגשות לכבודה של תורה.

לאחר מכן התכנסו כל בני הקהילה לסעודת המצוה באולם כתר אליהו הסמוך, כשכל בני הקהילה איש אל רעהו ישבו יחדיו במעמד מיוחד לשמחתה של התורה, כשהכל ששים ושמחים עם הכנסו של ספר התורה המהודר והמיוחד לבית המדרש.

בתחילה הובאה ברכתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שאמר לחברי הקהילה שבאו עם ספר התורה, שמקום זה הוא מקום תורה נודע, ויזכה להרים קרנה של תורה עוד רבות בשנים ביתר שאת. את שורת הנואמים פתח ידיד המשפחה רבי אברהם ברוידא שליט"א ראש ישיבת ישמח משה, שהאריך בתיאור דמותו של הנפטר זצ"ל, שהיה מאנשי החינוך התורתי הנודעים, שזכו להעמיד אלפי תלמידים שימשיכו בכרם ישראל סבא כמסורת המיוחדת שניתנה לנו מדור דור, הוא ציין במיוחד את היומו 'מעמיד' שזכה להעמיד על תילם דורות של תלמידי חכמים שזוכרים היטב את תורתו. לאחר מכן הביא הרה"ג אורי מקלב שליט"א את ברכתו של הגאון הגדול רבי שמואל אוייערבאך שליט"א, שבירך בחום את בני הקהילה שהקימו עולה של תורה ברוב פאר והדר, והביע את צערו שלא יכל להשתתף עמנו אישית בשל חולי שתקפו.

ברגשי יקר וכבוד קיבלו המוני הסועדים את ראשי הישיבות הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, רבי שמחה הכהן קוק רבה של רחובות, ורבני השכונה רבי משה אורי אייזנשטיין, רבי יהושע קרלינסקי, רבי יוסף בן עמרם, רבי אברהם וקסברגר, רבי מאיר טרגר ואחרים, שבאו להשתתף בשמחתה הגדולה של הקהילה, עם הכנסו של ספר התורה הראשון להיכל בית המדרש.

בדברי ברכה כובד הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ידיד בית המדרש מאז הקמתו, שהעלה על נס את הזכות הגדולה של בית המדרש שהינו מן המיוחדים בעיר הקודש כולה, שקול התורה בוקע בה יומם וליל, ועתה זכו לחבר זאת עם ספר תורה מהודר שישכון קבע במעונם, בדבריו אמר שהנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, מסמל את השירה בעל פה שמושר בבית המדרש יומם וליל עם מצות הכתיבה בכתב, שהוא שלימות התורה בהדרתה. לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי שמחה קוק שליט"א שהאריך בדבר החשיבות של קביעות מקום ותורה בימים קשים לישראל, כשקול התורה מוכנס בהתלהבות על ידי בני הקהילה הרוממה, הוא מביא להתעלות והתרגשות אף בשמיא. לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי אברהם וקסברגר שליט"א ראש ישיבת חיי משה, מרבני בית המדרש ומגיד השיעור בה, שהאריך בדבריו אודות הזמן המיוחד שיש בעת הנכסת ס"ת, כמאמר הכתוב ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה וכו', שביקש משה מהקב"ה בעת הכנסת התורה שיפוצו אויבך מפניך, וניכר הדבר שהוא עת רצון לבקש מאדון כל שיחוס וירחם על עמו ישראל, ולכן בעת הזו עם התרחבותה ושגשוגה של הקהילה הייחודית בטבורה של שכונת גבעת שאול, זה העת לבקש מהיושב בשמים שיחוס וירחם על עמו ישראל להאדיר ולרומם קרנה של תורה.

את שורת הנואמים סיים הגאון רבי משה מן שליט"א ראש ישיבת באר יצחק, ומידידי הקהילה מאז היווסדה, בדבריו הביא על הנאמר במקרא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וביאר רש"י כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם, בחסדי השי"ת הוקמה קהילה תורנית חשובה בגבעת שאול, שהיה צורך הכל, והוקם בית מדרש מפואר המרומם קרנה של השכונה כולה יומם וליל, וכך הכל פרוס ומסודר לתכלית האמיתית לספר המשפטים והתורה שהוכנס ברוב פאר והדר על ידי בני הקהילה ומשפחת פלדשטיין המיוחדת, להיכל להביאו לידי שלימות התורה. כמו כן הביא את דברי החידושי הרי"ם על הנאמר בשמירת השבת למען ינוח שורך וחמורך וכו', וכי מצות השבת עיקרה שינוח השור והחמור, וביאר שעוצם קדושתה של השבת כה נשגבה היא, עד כי הוא משפיע אף על החמור והשור הפשוטים שמתרגשים מעוצמתה של השבת, כך מעמד הכנסת ספר התורה, שערכו לא יסולא בפז יביא להתרוממות של הקהילה כולה ברוח ישראל סבא עדי עד.

לאחר ברכת המזון התפזרו ההמונים, לקראת חצות הליל, בהרגשת רוממות מיוחדת שהמעמד הכביר לכבודה של תורה, הביא לחיזוק וביסוסו של הקהילה הייחודית שגדלה בקצב מואץ, ורבים ימשיכו ליהנות לאורה כל הימים, להגדיל תורה ולהאדירה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד