חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעמד רב רושם נערך אמש בעיר העתיקה בירושלים

במעמד גדולי התורה, ראשי הישיבות, בני הקהילה ברובע היהודי על שלל גווניה, נערך אמש טכס הכתרה רב רושם לרבה של העיר העתיקה. הגאון הגדול רבי אבגדור הלוי נבנצל שליט"א ראש ישיבת נתיב אריה וממרביצי התורה והיראה הנודעים, יד ימינו ומקורבו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, המכהן כרבה של ירושלים העתיקה, מאז שחרורה מידי האויבים, מכהן פאר כרבה הנערץ של העיר העתיקה כולה, עתה ביקש למנות את בנו יד ימינו הגאון רבי חזקיהו הלוי נבנצל שליט"א - מראשי הישיבה, שיכהן לצידו כרב העיר העתיקה, ויסייע בעדו בהנהגת הקהילה כולה להרבות בהם תורה ויראה.

אתמול נערך טכס רב רושם, בו השתתפו גדולי תורה וראשי מדין, שבאו לכבודו של המעמד, ויחד עם מאות מתושבי המקום והמוני תלמידי הרב, באו לכבד את המעמד.

ראשון הדוברים היה רבה של ירושלים העתיקה, הגאון רבי אבגדור נבנצל שליט"א שהאריך בדבריו המתובלים בדברי תורה נפלאים אודות הצורך במיוני רב שיהיה קשור ומסייע בידי הקהילה כולה, ובהיות וכוחותיו אינם כבעבר, חפץ הוא שבנו ממלא מקומו יכהן כיד ימינו לצידו, ויחד יוכלו להנהיג ברמה את הרובע היהודי עד לקבלת פני משיח צדקינו.

הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רבה של רחובות המכהן אף כרב חורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, האריך בדבר מעלתו של הרב של ירושלים העתיקה, שהוא הרב המכהן במקום המקודש ביותר, ובעוד שעד היום נחל הגר"א נבנצל הצלחה מדהימה באוירת תורה הצרופה שיצק לליבותיהם של התושבים כולם, ואלפי תלמידיו בישיבה, מהיום יוכל בנו ממלא מקומו, שנודע במעלותיו הייחודיות, לשמר את אותה מסורת ולהרחיבה בצוותא עוד רבות בשנים.

לאחר מכן נשמעו דברים רמים מפי הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת כנסת ישראל - חברון ששימש כרבו ומורו של הרב החדש בישיבת חברון, שהאריך בדבר גודל המעלה של מינוי רב המוכתר בכל מידה נכונה, ואשר בהסתופפותו בישיבה בשחר נעוריו נודע כאחד מפארי גידוליה, המשקיע כל עיתותיו בתורה והלכה, ואין ספק שהמשך השולשת לצד המשך פעליו של הגר"א נבנצל, יסייע בידי הקהילה כולה להתעלות בנתיב העליה הצרופה.

הגאון רבי אליהו זילברמן שליט"א ראש ישיבת עליות אליהו ומרבני הרובע היהודי, האריך בדבריו אודות המטרה החשובה שכל תושבי הרובע שמחים בהתגשמותה, הוא דיבר רבות כנציגם של הקהילה כולה ברובע היהודי, שזכות נפלה בחלקם להיות במקום המקודש ביותר בעולם, ולקבוע בו משכנם הקבוע, ומשכן ראוי אך טבעי הוא שיודרך בדעת תורה מפי רבנים וגדולים, ועתה לאחר עשרות שנות פעילותו של המרא דאתרא הגר"א נבנצל שליט"א, זכה ובנו ממלא מקומו רבי חזקיהו שליט"א גדול מרבן שמו, והואי וכל למלאת בהצלחה יתירה את המשל השושלת לצידו של אביו הגדול, ולהאציל מרוחו הכבירה על כל התושבים והמסתופפים בצילה.

הרה"ג שמואל פינקל שליט"א הביא לכנס את דברי ברכתו של אביו הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל שליט"א, ראש ישיבת מיר, שנבצר ממנו להשתתף אישית בשל חולשתו, והוא בירך בחום את הרב החדש שיאריך ימים על ממלכתו בהצלחה יתירה כל הימים.

לאחר מכן, ברוב התרגשות ושמחה, הקריא הגאון הגדול רבי אבגדור נבנצל שליט"א את כתב ההכתרה שנכתב על ידו, ועליו חתמו גדולי ישראל, בראשם מרנן הגרי"ש אלישיב, הגרח"פ שיינברג, הגר"ש אויערבאך, הגר"ע אויערבאך, הגרנ"צ פינקל, הגר"א פינקל, הגר"ש כהן, הגר"ד כהן, הגרמ"מ פרבשטין, הגרי"ח קופשיץ, הגרב"מ אזרחי, הגר"י נויבירט, הגר"א זילברמן, הגר"ש קוק, הגר"א מדינה, הגר"א כץ, הגר"מ מן, הגרי"ט זילברמן, הגר"ש רבינוביץ, ועוד רבים מגדולי הרבנים וראשי הישיבות, ועמהם ראשי הקהל שצירפו חתימתם כאות קבלה מושלמת לקבל עליהם את רבם הנערץ כמי שיכהן כרב ירושלים העתיקה לאורך השנים ולדורות.

עם גמר הקראת כתב ההכתרה, יצאו כל הקהל לריקודים סוחפים בשירת 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך...', כשאל הקהל הרב מצטרפים כל הרבנים שהשתתפו באירוע, בראשם רבני העיר העתיקה – הגאון הגדול רבי אבגדור נבנצל שליט"א ועמו בנו ממלא מקומו וממשיך דרכו הגאון רבי חזקיהו הלוי שליט"א, ועמהם הגאונים הרבנים: רבי שלום כהן - ראש ישיבת פורת יוסף, רבי אריה פינקל שליט"א – ראש ישיבת מיר ברכפלד, רבי ברוך מרדכי אזרחי – ראש ישיבת עטרת ישראל, רבי דוד כהן – ראש ישיבת חברון, רבי אליהו מדינה - רבה הספרדי של העיר העתיקה, רבי א. כץ - ראש ישיבת הכותל, רבי אליהו זילברמן – ראש ישיבת עליות אליהו, רבי יהושע נויבירט שליט"א - מח"ס שמירת שבת כהלכתה, רבי משה מן שליט"א - ראש ישיבת באר יצחק וחמיו של הרב המוכתר, רבי שמואל רבינוביץ שליט"א - רב הכותל והמקומות הקדושים, רבני הרובע היהודי וגדוליה, וכל הקהל הקדוש, שבזרועות שלובות יצאו במסע ריקוד סוחף לתוך הלילה, תוך הרעפת ברכות להרב החדש שיוכל להנהיג ברמה את עדת מרעיתו כל השנים.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד