חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סיקור ספר משנת זכויות היוצר

משנת זכויות היוצר

דיני זכויות יוצרים בפסיקה ההלכתית לדורותיה

אוצר הלכתי מקיף כולל תשובות גדולי-ההלכה בימינו

מאת:

הרב נחום מנשה ויספיש


הספר סוקר את עקרונות ההלכה והפסיקה ההלכתית לדורותיה בשאלת הבטחת זכויות היוצרים. זהו נסיון ראשון מסוגו להציג ולסכם את גישת ההלכה בסוגיה זו ולנסח  משנה סדורה של המותר והאסור. זהו ליקוט ובירור מקיף בהלכות זכויות יוצרים של  מחברי-ספרים, מוציאים לאור, מלחינים וממציאים.

 

בשנים האחרונות בעקבות ריבוי ופיתוח מכשירי-העתקה למיניהם, התעוררה השאלה האם על-פי דין תורה יש לבעלי היצירה בעלות על יצירת ומה הם גבולות האיסור, אם בכלל, בהעתקת ספרים, קלטות, תקליטורים, תוכנות וכו'.

 

רבים מגדולי-הפוסקים בדורות האחרונים נתנו דעתם לשאלת זכויות היוצרים. מוסכם על דעת הכל, כי לבעל היצירה יש בעלות על יצירתו לזמן בלתי מוגבל וכי אסור להפיץ ספר מבלי לקבל הסכמת המחבר.  הנימוקים ההלכתיים לכך מגוונים. ככלל, דין הפרת זכויות היוצרים מעוגן באיסור השגת גבול, יורד לאומנות חבירו ודינא דמלכותא דינא.

 

בארבעת חלקי הספר נדונה סוגיית זכויות היוצרים בכל המרחב ההלכתי, תוך התייחסות למציאות הטכנולוגית והמסחרית בימינו. "מוניטין", "כל הזכויות שמורות", גבולות הזכויות, מעמדם של חידושי-תורה כיצירה, צילום ספר או חלקו, מעמדו של ספר קדמון בהוצאה מחודשת וערוכה, העתקת קלטות, תוכנות ותקליטורים, תקשורת מחשבים, פרסום הרצאות וחידושי-תורה שנאמרו על-פה ועוד שורה ארוכה של נושאים אקטואליים נדונו בפרקי-הספר.

 

ארבעה חלקים בספר. החלק הראשון מוקדש לזכויות מו"ל, מחבר, עורך או כל יוצר. החלק השני לבחינת גדרי החיוב של אמירת דבר בשם אומרו. החלק השלישי מוקדש לאסופת דינים הלכה למעשה שהתפרסמה במהדורה הקודמת. לפני כל פרק פתיחה קצרה, מעין סקירה כוללת של הנושא הנדון.

 

חלק מיוחד מהווה אוסף הפסיקה של גדולי-הפסיקה בימינו שהורו את דעתם בנושא. בין אלה שפסיקתם מובאת לפרטיה: הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, הגר"ש הלוי ואזנר, הגר"מ משה הלברשטאם ועוד פוסקים. כמו-כן יש לציין את הסיכומים המובאים מספרות השו"ת לדורותיה. המקורות ההלכתיים וההערות בשולי הסעיפים, כמו גם מפתח הערכים והנושאים – מסייעים מאוד בידי הקורא והמעיין לקבל תמונה בהירה וברורה על גישת ההלכה לשאלת זכויות היוצרים.

 

למי מיועד הספר:

הספר מיועד, בראש וראשונה, לכל מחבר ומו"ל. זהו מעין ביטוח חובה כדי ללמוד כיצד לעגן ולשמור על זכויות היוצר מבחינה הלכתית. הספר חשוב לכל רב ודיין, לכל משפטן וטוען רבני ולכל העוסק בנושא.

הרב נחום מנשה ויספיש, יליד ירושלים, דור תשיעי, צאצא למשפחה של גדולי-תורה וצדיקי-אמת, מבניה-בוניה של ירושלים. קיבל חינוכו באהלי-תורה, בישיבת בית התלמוד וקול יעקב.

 

המחבר השקיע עמל רב לברר וללבן את הנושא על כל היבטיו.  בחיבורו פרץ את גבולות העיסוק בנושא אל מרחבים הלכתיים שאיפשרו ניסוח משנה ברורה וסדורה בשאלה זו, פרי ההתפתחות הטכנולוגית. פרקי-הספר מצטיינים בבהירות רבה ובניסוח בהיר, בשפה ברורה תוך הפניה להעמקה. בספרו זה בא לידי ביטוי כוחו הגדול בהסברה, בתימצות ובסיכום כפי שעשה בספריו הקודמים, שרכשו מקום של כבוד באוצר הספרים התלמודי וההלכתי.

 

בהארותיו ובניסוחיו הבהירים והקולעים ימצא עניין כל מעיין המבקש ללמוד על עמדת ההלכה וגדולי הפוסקים באשר לזכויות היוצרים. המחבר צלל במקורות ההלכה ומגלה יסודות ועקרונות עליהם אפשר להשתית את האסור והמותר בתחום זכויות היוצר.

מפרקי-הספר

א) זכויות מו"ל שאינו מחבר ב)  הסכמות לספר חדש ד) העתקה מספר שאינו שלו ה) זכויות יוצרים ו) כל הזכויות שמורות ח) זכויות למלקט ולמהדיר ספרים יא) מוניטין יג) העתקת קלטות יד) העתקת תוכנות ותקליטורים טו) תקשורת מחשבים. יח) דעת מרן הגרי"ש אלישיב ועוד.

 

עוד מספרי המחבר

משנת השולחן - על כל הלכות טהרה וטבילה לפי סדר השו"ע

סדרת משנת התלמוד - 11 כרכים על מסכתות: בבא-קמא, בבא מציעא כרך א ו-ג), קידושין, כתובות, גיטין (כרך א ו-ב), סוכה, ביצה, מגילה, מכות

משנת הברכה – על הלכות ברכות

הפצה ראשית גיטלר, כמו כן ניתן להשיג

אצל המחבר 05276-12300 או 02-5822919 ובחנויות הספרים המובחרות
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד