חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסקי דינים ותשובות ממרן הגר"מ הלברשטאם שליט"א1. העתקת ספרים, קלטות, תוכנות, וכו' כרוך באיסור השגת גבול, יורד לאומנותו של חבירו, ודינא דמלכותא דינא, וקיי"ל שכל תקנה שהיא לטובת בעלי אומנים שאינה נגד דין תורה, והיושר מחייב דבר זה מצד "ועשית הישר והטוב" ומכח דינא דמלכותא הוא חוק קבוע, בזה לכו"ע אנו מחוייבים להחזיק בדינא דמלכותא אפי' בארץ ישראל, וכן אנו מחוייבים לשמור על המנהג שהיא לטובת הציבור גם אם ידוע שחלק מהציבור אינו נוהג כהמנהג, בכולה או בחלקה וחלק נוהג כהמנהג.

2. לא מצינו שתיקנו איסור השגת גבול ויורד לאומנותו של אינו יהודי, אך במקום שיש חילול ד' פשוט שאסור.

3. העתקת תוכנה של חברה בבעלות של אינו יהודי ויש ליהודים מניות בחברה, דין העתקת היצירה כדין העתקת יצירה של יהודי.

4. המעתיק יצירה באופן שבעל היצירה שייר בפירוש את זכות העתקה, לכו"ע הרי הוא עובר באיסור גזל גמור.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד