חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גרירת הציציות על הארץ

אחים יקרים! שימו לבבכם!

לדברי מרן השו"ע!

 

א. "יש ליזהר כשאדם לובש טלית שלא יגרור ציציותיו" (שולחן ערוך אורח חיים סימן כ"א סעיף ד')

ב. מגן אברהם מוסיף:

ועליו נאמר "וטאטאתיה במטאטא..." (מגן אברהם סימן כ"א ס"ק ג':

ובבה"ט ס"ק ה' הובא הלשון בשלמותו. עיי"ש סיום חמור מאד!)

ג. ובשערי תשובה:

"שטלית ארוך יכול לתחוב הציצית בחגורתו אשר במתניו, כדי שלא יגררו, ועדיף טפי לתחבם בחגורתו" ע"כ.

ד. ובבאר היטב הנ"ל ס"ק ה':

"בטלית גדול שמיוחד רק להתפלל, אינו ראוי והגון שיהיה ציציותיו נגררים על הארץ" ע"כ.

ה. ובמשנה ברורה סימן כ"א ס"ק י"ח:

"שלא יגרור. הטעם משום ביזוי מצוה: ועוד, כי קרוב שייפסלו: ולכן יגביהם ויתחבם בחגורתו" ע"כ.

ו. הערה: ואולי גם זה נכלל במאמר חז"ל "הזהיר בציצית, זוכה..."

ז. קריאה: הבה נכבד מצותו של מלך!

לאו מילתא זוטרתא היא!

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד