חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כשרות בעלי חיים

בפרשת שמיני יא, ב, זאת החיה (ת"כ חולין כ"ט ) מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה לישראל זאת תאכלו. וזאת זה תאכלו וגו' אף בשרצי המים אחז מכל מין והראה להם, וכן בעוף ואת אלו תשקצו מן העוף וכן בשרצים וזה  לכם הטמא, זאת החיה מכל הבהמה מלמד שהבהמה בכלל חיה רש"י.

 

וכן לתועלת הרבים סדרתי את התמונות של החיות והעופות והשרצים המובאים בתורה ובפירוש רש"י בפרשת שמיני.

 

סימני ההכשר בבהמה וחיה (1) מעלה גרה, (2) מפריס פרסה. רק בשני הסימנים האלו טהורה, אבל בסימן אחד וכן שכל אם אין לו שום סימן טהרה – טמאה.


למצגת לחץ כאן


הטהוריםעגל 

שור / פר

טלה

איל

גדי

שעיר / תיש

יונה -/ בני יונה (גוזלי יונה)

תור

 

בהמות הטמאים - אסורים באכילה


גמל  מעלה גרה ולא מפריס פרסה

שפן מעלה גרה ולא מפריס פרסה

ארנבת מעלה גרה ולא מפריס פרסה

חזיר מפריס פרסה ולא מעלה גרה

 

דג


סימני ההכשר בדגים סנפיר וקשקשת

כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ואפילו אם היו לו במים והשירן בעליתו מותר.

 

העופות הטמאים - אסורים באכילה


נשר מטבעו שמתרומם כל עשר שנים ומשיר את נוצותיו (אבריו) וכשמגיע למאה שנים הוא עומד לגלגל האש ומרוב החום הוא חובט בעצמו ונופל לים הגדול (רבינו בחיי).

פרס מין נשר חזק מאד ונקרא כך על שם שהוא פורס: שובר עצמות (ביינער ברעכער).

עזניה שם עוף טורף נשר הים.

דיה וראה מין העוף א' טורף ונקרא כן ע"ש שהוא עף מהר (גייער).

איה עוף טורף חד הראיה.

עורב עוף שחור או אפור קול צר יחתו דומה להברת קרא קרא.

בת-יענה רגליו גבוהות וחזקות מאד ואינו יכול לעוף אך מהיר הוא בריצה.

תחמס מלשון 'חמס' עוף טורף הידוע יותר בשמו "בז" בעל מקור כפוף, קצר, מצטיין במעופו בעזותו ובנכונותו לקרב.

שחף עוף ימי, בעל כנפיים ארוכות ומחודדות.

נץ עוף טורף גדל הכנפיים (שפארבער).

כוס מעופף בלילה לצוד עכבר שדה (יאגפאלקע) והוא מצוי בחרבות. "הייתי ככוס חרבות" (תהלים).

שלך בעל מקור ארוך השולה דגים מן הים.

ינשוף מין עוף טורף (סאווא) הצועקים ועפים בלילה "בנשף" כי לא יראו ביום מפני אור השמש.

תנשמת עוף לילה בעל ראש גדול עינים שחורות ודומה לעכבר ותנשמת האמורה בשרצים היא דומה לה ואין לה עינים וקורין לה טלפ"א. (רש"י)

קאת דרכו להקיא מאכלו.

רחם שמרחם על בניו והוא ממשפחת הנשרים ראשו צהוב נוצה לבנה אברותיו שחורות.

חסידה מן ארוך הרגלים אוהבת מאד את בניה וזוגה (שטראך).

אנפה אורך השוקיים ממשפחת החסידה (רייהער) וקורין לה בשם זה שהיא מתאנפת מהרה.

דוכיפת תרנגול הבר וכרבלתו כפולה.

עטלף מעופף בלילה (פלעדערמויז).

  

שרץ העוף


זבוב

יתוש

חגב יש מין חגבים טהורים ויש טמאים.

 

הולך על כפיו טמא

פירוש שאין כפות רגליהם מכוסות בטלפים כגון:


כלב

חתול

דב

 

שרץ השורץ על הארץ


חולד מין חיה קטנה עוורת הדרה בחפירות באדמה (קארט).

עכבר בעל חיים קטן מכרסם, אוכל מהמזונות שהוא מוצא בבתים. 

צב בעל חיים מהזוחלים מוקף שריון מגבו ומגחונו, מצויים ביבשה, בביצות, בנהרות, בים.

אנקה מין קפוד שרץ בעל בעל שערות דוקרות המתקבל ככדור.

כח מין חיה קטנה ממשפחת החולד (א מין קראט).

לטאה מין שרץ ארסי (יאשצעריצע).

חומט מין שרץ ממשפחת הלטאה (אמין יאשצערצע).

תנשמת מין שרץ ממשפחת הלטאה ראה גם תנשמת העופות.

 

הולך על גחון זה:


נחש

 

הולך על ארבע זה:


עקרב

מרבה-רגלים זה נדל (רש''י).

שלשול

חפושית "כל" להביא את החפושית. ולא תטמאו לעבור עליהם בלאוין הרבה וכל לאו מלקות וזהו שאמרו בגמרא אכל פוטיתא לוקה ארבעה.

נמלה האוכלה לוקה חמש.

צרעה האוכלה לוקה שש.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד