חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סדר עירוב תבשילין

פורסם בעלון "ישמחו" גליון מס' 99 פר' נצו"י תשע"א

בערב יום טוב, יש להכין פת ותבשיל לצורך השבת. הפת צריכה להיות בשיעור כביצה, ולהידור מצוה יש להדר לערב בפת שלמה. התבשיל צריך להיות בשיעור כזית, ושיהיה תבשיל חשוב שראוי ללפת בו את הפת. מנהגנו לקחת ביצים מבושלות לעירוב תבשילין, ויש מהדרין לערב על חתיכת בשר או דגים. יש לבשל את התבשיל בערב יום טוב עצמו ולא קודם, ולכתחילה יכוון שמבשל אותו במיוחד לשם עירוב. ומכל מקום העירוב כשר גם אם מערב בתבשיל שהתבשל מראש שלא לשם עירוב, ואפילו אם התבשל קודם לכן . בערב החג לקראת החג, יקח בידו את הפת והתבשיל, ויברך את הברכה ולאחר מכן יאמר את הנוסח כפי המודפס בסידורים והמחזורים , וצריכים להבין את מה שאומרים. כשפירוש הדברים בנוסח אמירה זו הוא, כי על ידי העירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולהוציא מרשות לרשות ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת [לנו ולכל בני העיר]. אם אינו מבין את הנוסח הארמי, יאמר את הענין הזה בכל לשון שמבין.
את הבישול והכנת המאכלים מיום טוב לשבת , יש לעשות בעוד היום גדול, כדי שיוכלו לאכול ממאכלים אלו ביום טוב עצמו. ויהיה בדעתו שאם יבואו אוחים ביום טוב שעדיין לא אכלו, יתן להם ממאכלים אלו.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד