חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עשרה בטבת – יום שלישי - תש"פ

²      עשרה בטבת הוא תענית ציבור והכל חייבים להתענות ביום זה.

²      ביום התענית אין רשאים לשמוע כלי זמר.

²      איסורי התענית מתחילים מעלות השחר – 5.25, ומסתיימים בשעה 17.10. צריך להתנות לפני השינה על רצונו לאכול לפני עלות השחר, ורצוי להתנות גם על השתייה.

²      בנים שגילם פחות מ- 13, ובנות שגילן פחות מ- 12, אינם מתענים כלל, אך ראוי לחנכם לאכול מאכלים פשוטים כדי קיום הגוף.

²      חתן וכלה בתוך ימי המשתה מתענים.

²      כשחל פדיון הבן בעשרה בטבת, דעת רוב הפוסקים שיעשה הפדיון ביום התענית בסוף היום והסעודה בלילה שלאחריו.

²      כשחל עשרה בטבת בערב שבת, יעשו הפדיון בליל התענית וכן אפשר לעשות הפדיון בבוקר והסעודה בליל שבת, אך אין להשהות הפדיון עד מוצאי שבת.

²      חולה ויולדת בתוך שלושים ללידה, אוכלים כדרכם. בתחילת הריונן תופעות הגורמות להן צער, וכן אשה המקיאה במהלך הריונה, יש להקל להן שלא יתענו.

²      אשה בתוך כד' חודש ללידתה אך אינה מניקה, דעת רוב הפוסקים שצריכה להתענות, אך אם היא חלשה, דינה כמינקת ואינה צריכה להתענות.

²      אשה המניקה את התינוק חלקית, והתינוק ניזון גם משאר מאכלים, אינה צריכה להתענות.

²      הצריכים לאכול, לא יענגו עצמם בבשר ויין, רק יאכלו כפי מה שצריך להם.

²      מי שמתענה וזקוק לתרופה, רשאי לבלעה. ואם צריך לשתות מים עם התרופה, יערב קצת מהתרופה בתוך המים.

²      נהגו לאסור רחיצה בתענית, ודווקא במים חמים, אולם בצוננים מותר. פניו, ידיו ורגליו מותר אף בחמים.

²      אין לשטוף את הפה במים בבוקר הצום, ובמקום צער מותר, אך יזהר שלא יבלע מהמים.

²      מתפללים שחרית ומנחה כשאר הצומות, ואומרים "עננו" ו"אבינו מלכנו".

²      המנהג לתת צדקה בתפילת מנחה בתענית, ויש נוהגים לשער מה שהיה אוכל ביום התענית, וכשיעור זה נותן לעניים בערב.

²      שליח ציבור אומר "עננו" ברכה בפני עצמה לפני רפאנו, בשחרית ומנחה, והקהל רק במנחה בברכת "שומע תפילה".

²      אמר "עננו" וסיים בטעות "ברוך אתה ה' העונה בעת צרה", ונזכר תוך כדי דיבור – יאמר "שומע תפילה". נזכר אחר תוך כדי דיבור – חוזר ל"שמע קולנו".

²      האוכל בתענית ציבור בשוגג יכול לומר "עננו", ויאמר "ביום צום התענית הזה", ובמזיד אינו אומר כלל "עננו", וכן הדין בחולה וקטן שאכלו.

²      מי שצם עד חצות היום (11.46), וטרם שאכל התפלל מנחה (לא לפני 12.16) – אומר "עננו" ב"שומע תפילה".

²      מי שאינו מתענה לא יהיה שליח ציבור.

²      אין לקרוא לעליה לתורה מי שאין בדעתו להתענות כל היום.

²      היה בבית הכנסת כהן שאינו מתענה והוא יחידי, חייב לצאת החוצה קודם התחלת הקריאה, ולאחר שעלה אחר, יוכל לחזור.

²      אם יש בבית הכנסת לכל הפחות ששה שמתענים – קוראים "ויחל".

²      הפסוקים שהקהל אומר בקול, הבעל קורא והעולה לתורה לא יאמרום עם הקהל, אלא ימתינו עד שיסיימו הקהל ואח"כ יאמרו מתוך הכתב.


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד