חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סעודה בתפילין

אליעזר לרנר

איתא בשו"ע או"ח מ, ח, "הנכנס לסעודת קבע חולצם ומניחם על השולחן עד זמן ברכה וחוזר ומניחם", ובמשנה ברורה נאמר "דיש לחוש שמא ישתכר בסעודה ויתגנה בתפיליו", ומכאן עולה שהטעם לאסור אכילת קבע בתפילין זה משום חשש שכרות. ויש לעיין מה הדין כיום בארץ ישראל שפחות שכיח שאדם ישתה יין וישתכר בזמן הסעודה כיון שאין כל כך רגילות לשתות יין בימות החול, האם מותר להיות עם תפילין בזמן הסעודה, כיון שאין חשש שכרות, או שלא. אודה לכל מי שיאיר את עיני בסוגיא זו.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד