חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תפילות סגולות ורפואות

תפילה- להוסיף תפילה על תפילתכן, מי שלא התפללה עד עתה תתפלל תפילה אחת ביום, מי שהתפללה תפילה אחת מעתה שתי תפילות וכו'. וכן להתפלל מסידור.

סיפור על אם שהתגלה לבתה גידול בגזע המח, וכשנשאלה האם מתפלל אמרה שיש לה ילדים קטנים בבית ולא מוצאת זמן, לאחר שקיבלה על עצמה להתפלל תפילה אחת ביום מתוך סידור ובכוונה הגידול נעלם.

תהילים- הורתה להרבות באמירת תהילים ובכך סייעה להביא ישועות גדולות.

סגולות מיוחדות המיוחסות לפרקים ופסוקים מסויימים:

פרק קכא, אשא עיני אל ההרים, אחר שפוסע לאחוריו באמירת עושה שלום (בשם הרב אלישיב שקיבל מסבו בעל הלשם).

ללידה קלה- מידי יום בכל תשעת ירחי לידה פרקים: א, ד, ה, ח, כ, לה, נז, צג, קח, קמב.

כשמתחילה הלידה לומר שבע פעמים פרק כ' בתהלים

לרפואה: מח, לה, צא, שהם אותיות מחלה צא.

ביום ההולדת- פרק ב' בתהלים שבו נאמר אני היום ילידתיך שאל ממני ואתנה..." ולאחר מכן לבקש ולשאול מאת ה'.

אשר יצר- ממליצה על סגולה זו לבעיות שונות ובמיוחד לבעיות עיכול.

נשמת כל חי- לקבל בלי נדר כי כאשר יצאו מכלל סכנה יאמר נשמת כל חי כולל ישתבח עד הברכה. (בשם הסטייפלר, קבלה מהרבי רבי העשיל, רבו של הש"ך).

שתי הלכות בספר 'חפץ חיים'- ללמוד מדי יום שתי הלכות של שמירת הלשון, (מפי הגאון הצדיק רבי יהודה זאב סגל ממנצ'סטר) והיא מועילה לישועות בכל העניינים, הרבנית קנייבסקי השתמשה בסגולה פעמים רבות לבעיות שונות: שידוך טוב, רפואה, זש"ק ועוד.

לימוד מסכת קינים- ללמוד המסכת עם פירוש הברטנורא, עם תוספות יום טוב ועם פירוש 'קן מפורשת', ולאחר מכן להתפלל ולומר: "אתה ה' חביבין ישראל לפניך, וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו לך בנים, וזה הוא במה שבראת בין הריבוי מיני עופות הכשרים רק תורים ובני יונה להביא קרבן לפניך מהם, ואנחנו דומים במידתנו להם, על כן עשה עמי חסד כרחם אבל על בנו". ולאחר מכן יפרט את בקשו, וייענה., אם עדיין לא תבוא הישועה, יחזור על כך במשך שלושה ימים, פעם אחת בכל יום.

הפרשת חלה- הפרשת חלה סגולה לברכה, זמן מסוגל לקבלת התפילות.

כבוד שבת- להקדים לקבל פני שבת, וכן כבוד שבת ביציאתה, סעודת מלווה מלכה מיד בצאת השבת, זוהי סגולה מצויינת להצלחה במשך כל השבוע הבא. הסעודה צריכה לכלול פת ומאכל או משקה חמים.

קבלות רוחניות- לקבל קבלה רוחנית מיוחדת זכות לישועה.

בדיקת מזוזות- היתה ממליצה לבדוק מזוזות הבית בעת שתכפו בעיות בזו אחר זו,

יין הסיומים- של ר' חיים קנייבסקי.

ריבת אתרוגים- ללידה קלה לאכול באותה שעה מאתרוג שברכו עליו בחג הסוכות וקיימו בו מצות ארבעת המינים.

להקפיד לומר לפני לקיחת תרופה: יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה שלמה כי רופא חינם אתה"

בנים תלמידי חכמים- לכוון בתפילה במקומות הבאים: והערב נא, אהבה רבה, למען לא ניגע לריק שבובא לציון', בשבת ב'יקום פורקן'.

הצלחה- כגון במשפט מבחן או פגישה חשובה, לומר בכוונה רבה "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".

זיווג הגון- לסייע בהכנסת כלה. וכן, תהילים

זרע של קיימא- 1. לעלות לבית השונמית, לבדוק מזוזות, לדאוג שהמיטות בחדר שינה תעמודנה מצפון לדרום, להבדיל על יין ולא על מיץ ענבים, ללמוד הלכות שמירת הלשון מידי יום ולהתפלל שלוש תפילות. 2. לכתוב ולהדפיס חידושי תורה, לשלם למלמד שילמד תורה עם ילד יתום או עני, לבקש מכהן שיכוון בברכת כהנים את שמו של המבקש ואת שם אמו., לקיים מצות שילוח הקן.

בחודשים שלפני הלידה זמן הכנת הנפש של התינוק והעתיד הרוחני שלו לכן ממליצה לקרוא ספרי צדיקים בתקופה זו, כדי שהמחשבות הטובות תשפענה על התינוק.

כעס- לומר איגרת הרמב"ן בקביעות, וכן סגולה להתחזק במידות טובות לומר אגרת הרמב"ן וללמוד מוסר.

לחץ- לומר פרק קד בתהלים.

מציאת אבידה- לומר אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, שנאמר: "ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים"

נר שמטפטף בשבת- לפתוח סידור בלכו נרננה להניחו סמוך לנר והנר מפסיק לטפטף.

עין הרע- לומר פסוקי נגע צרעת, שהם אחד עשר פסוקים שמתחילים בנ' ומסיימים בנ', כל בוקר אחר התפילה. הפסוקים מופיעים בסידור בתפילות למוצאי שבת ואלו הן:

נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן:

נחנו נעבר חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן:

נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלקיך אליו תשמעון:

נהר פלגיו ישמחו עיר אלקים קדש משכני עליון:

נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צען:

נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן:

נפתי משכבי מר אהלים וקנמון:

נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן:

נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון:

נדו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני צאן:

נשקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת מאחי שאול מבנימין:

לאחר מכן אומרים את התפילה הבאה: רבונו של עולם, הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע, וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שמדבר, שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם, כן תפרש עלינו ברחמיך הרבים להיותנו מכוסים במכסה ובהנהגה בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא.

אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה:

בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים:

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום:

עכברים- לקבל על עצמו להקפיד במעשרות.

פחדים- סגולה נגד פחד כגון לפני לידה וכו', לצייר באויר מול העינים אותיות שם הוי"ה, ולומר אין עוד מלבדו.

פרנסה ברווח- לתת מעשר כספים מכל רווח, גם אם המצב דחוק, מתאמצים וה' מחזיר בכפל כפליים.

שינה- לנידודי שינה, לשתות תה עם חלב ולברך המפיל כל ערב לפני השינה.

שמחה- להיות שרוי בשמחה כל היום, לומר שלוש פעמים את הפסוקים המופיעים בסידור לאחר עלינו לשבח, "אל תירא מפחד פתאום"..., "עוצו עצה ותופר"... "ועד זקנה אני הוא"...,

עצה נוספת, לומר במוצאי שבת על שתית משקה חם: חמין במוצאי שבת מלוגמא"

אבנים בכליות- 1. לשתות מידי בוקר כף אחת של שמן זית על קיבה ריקה. 2. לסחוט מיץ מאבטיח, כולל הקליפה הירוקה, ולשתות שלוש ארבע כוסות במהלך היום, ניתן להיעזר במכונה לסחיטת מיץ מפירות קשים, שתיית מיץ זה עשויה לשטוף היטב את הכליות והיא מקלה על דלקות המצויות באזור זה. 3. להרתיח: 1/2 ק"ג פטרוזיליה (שורש ועלים), 1/2 ק"ג צנון ו-1/4 ק"ג חזרת עם 12 כוסות מים (2.5 ליטר), ולבשל על להבה נמוכה במשך 12 שעות. לסנן דרך בד ולשתות מדי יום 3 כוסות.

אנמיה וחולשה- להכין מיץ (במכונה לסחיטת פירות קשים) מפירות וירקות חיים: 1 תפוח עץ, 1 סלק קטן, 3 גזר, 1 פלפל, ו- 1 מלפפון. לשתות כוס מדי יום. (עדיף להכין טרי כל יום, יותר יעיל).

אסטמה- במשך חודש ימים יש לעשות את הטיפולים הבאים: 1. כשמדובר בילד לתת לו בבוקר כפית מיץ לימון על קיבה ריקה, למבוגר עליו לקחת כף מיץ לימוד מלימון סחוט ללא סוכר או תוספת כלשהי. 2. לקצוץ בצל בינוני, להכניס לצנצנת, לפזר מעליו שתי כפיות סוכר, לכסות ולהשהות עד הערב. עד אז יצטברו נוזלים בכלי, ויש לשתותם סמוך לשינה. אחר כך אין לאכול ולשתות דבר. יש להתמיד בטיפול למשך חודש ימים.

ברונכיט- ראו הצטננות.

בריחת סידן- לשטוף ביצה חיה, להניחה בכוס, ולכסות את כל הביצה במיץ לימון. להשאיר כך למשך הלילה, ובבוקר לשתות את המיץ (בביצה אפשר להשתמש כרגיל רק הקליפה מתרככת), יש לחזור על כך במשך שבוע עד עשרה ימים.

גמגום- להפריד מעל ראשו של המגמגם חלות שנדבקו באפייתן. באותו זמן יש להתפלל שה' יתפח את מעצורי פיו.

דימום באף- למרוח וזלין באף.

דלקת חניכיים- לרסק בצל (במסחטה או במגרדת) ולגרגר בפה כמה שיותר פעמים ביום.

הצטננות ושיעול- לחתוך בצל לפרוסות, ליצוק עליו דבש ולהשהותו מספר שעות עד שהבצל יפריש נוזלים והתערובת לא תהיה צמיגה. מדי כמה שעות יש לשתות כף מן הנוזלים.

הרטבת לילה- עיצה מהסטייפלר- לערבב 5 כפות חלב עם 1 כפית שטוחה של אבקת סודה לשתייה עד לקבלת משקה אחיד, יש לשתות את המשקה במשך שלושים יום רצופים סמוך לשינה, ואחריו אין לאכול או לשתות דבר. (מכיון שהמשקה מריר, ניתן למצוץ לפני כן סוכרייה כדי שיישאר טעם מתוק בפה).

יבלות- לקטוף עלה תאנה, ואת השרף שיוצא ממנו למרוח על היבלת, אחרי מספר פעמים היבלת נופלת (אין למרוח את השרף באזורים החשופים לשמש).

כאב שיניים- עצה מהסטייפלר- לומר בקידוש לבנה לאחר אמירת 'כשם שאני רוקד' וכו', כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, ולא יהיה לי (או לפלוני) כאב שיניים".

לידה קלה- 1. נשיכת פיטם של אתרוג שבירכו עליו בחג הסוכות. 2. אכילת ריבת אתרוגים. 3. להבטיח לומר נשמת כל חי לאחר הלידה. 4. אמירת פרק כ' בתהלים. 5. כשיושבת על המשבר יש לומר את הפסוקים הבאים: "ותאמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו". "צא אתה וכל העם אשר ברגליך". "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח".

נשירת שיער- (מהסטייפלר) לערבב כף שמן זית, כף שמן קיק, חלמון ביצה ומספר טיפות מיץ לימון., יש לחפוף את השיער בשמפו רגיל ולשטוף, אחר כך לחפוף בתערובת זו ולהשהות על הראש במשך עשרים דקות ולשטוף. יש לחזור על פעולה זו פעם בשבוע במשך תקופה עד להטבה.

סינוסיטיס- לערבב כף גרגרי חרדל (ניתן להשיג בחנויות טבע) כף קמח וכף מים רותחים למרוח על בד ולהניח על המצח במשך הלילה.

סוכרת- 1. להקלה, יש לשתות בבוקר על קיבה ריקה מיץ מלפפון. 2. להרתיח ארבעה עלי תות עם שלוש כוסות מים, לסנן דרך בד, ולשתות מדי יום שלוש כוסות. (במקביל אין לזלזל בהוראת הרופאים ויש לבצע את הבדיקות הנחוצות).

עצירות- לרסק בבלנדר שלוש עגבניות ולשתות בבוקר ללא כל תוספת שהיא.

פצעי בגרות- לגרד מלפפון בפומפיה דקה או לטחון במכונה ולסנן היטב במסננת. מדי בוקר לשתות מהמיץ רבע כוס על קיבה ריקה. את הנותר מהמלפפון למרוח על הפנים למספר רגעים, ולשטוף.

צהבת- יש לאכול ריבת פירות.

צהבת ילודים- 1. להניח על התינוק תכשיטי זהב, 2. ליטול את ידיהם של התינוקות מדי בוקר לאחר השינה מיום הולדתם (בשם הסטייפלר). 3. יש גם אבן מיוחדת כסגולה לריפוי צהבת.

שפעת- להקלה: למלא כוס במים רותחים, להוסיף כפית קנמון, כפית דבש ומיץ מחצי לימון, לערבב כמו תה, בזמן השפעת מומלץ לשתות מספר כוסות ביום, ולטיפול מונע יש לשתות כוס מדי בוקר.

תולעים- 1. יש לתת לילד לאכול מאכלים עם שום. 2. לאכול גרעיני דלעת לא קלויים.

לא פעם, לצורך ענין רפואי מסוים לקראת לידה, היתה אומרת הרבנית לבדוק האם כל הספרים בארון עומדים זקופים ואינם הפוכים.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד