חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שכר מצוה בעולם הזה


[מאמר עוצמתי מאת הרב דסלר זצ"ל, מכתב מאליהו ח"א, עמ' 4]
 
אמרו חז"ל: "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא" [קדושין לט:], ולכאורה הפירוש הוא, שאין משלמים לאדם, את שכר המצוות אשר יעשה, בהאי עלמא, כי שכרו איתו לעולם הבא.
אומנם הענין עמוק מאוד, וראוי לבארו אל נכון.

"יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז" [אבות פ"ד  י"ז]. חפצי לגלות בזה מה שזכיתי לשמוע מהו"כ אדמו"ר מוהרצ"ה ברוידא זצ"ל. הוא פירש, כי ענין כל חיי עוה"ז הוא, אם נקבץ אל תוך רגע אחד את כל השעות וגם רגעים של אושר ונחת שיש לאדם במשך כל ימי חייו, ונצרף לזה את כל האושר והנחת  שיש לכל חבריו ומיודעיו בכל ימי חייהם, וגם את זה נכניס אל אותו הרגע וניתן הכל לאדם אחד, האם אפשר לשער את מדרגת האושר אשר ירגיש האדם ההוא ברגע ההוא?

אכן זאת, וגם אחרת: כי נצרף אל תוך הרגע ההוא וניתן לאדם הזה את כל האושר והנחת  שיש לאנשי כל העיר במשך כל ימי חייהם, ועוד יותר מזה, כי נצרף עוד  את כל האושר  של כל דרי העיירות שבכל המדינה ובכל מדינה ומדינה, היינו כל הטוב שבעולם במשך דור שלם! והכל נצרף אל תוך רגע אחד!  וניתן לאדם אחד!  מכל מקום, עדיין אין זה ''כל חיי העולם הזה''.

אבל כל חיי העולם הזה הוא, אם נצרף את כל האושר, שבכל הדורות - מראשית הבריאה עד סוף כל הדורות, והכל ממש כל טוב העוה"ז  בלי שום יוצא מן הכלל, הכל ינתן לאדם אחד וברגע אחד ממש, אם כן, הלא אין לך אושר יתר על זה כלל!!!

ואף על פי כן, קורת רוח בעולם הבא – גדול הימנו.

וביאור מדרגת קורת רוח, פירש אדמו"ר חמי זצוק"ל, שהוא כציור סעודת שמחה גדולה בבית מלכים אשר יעבור עני ויריח את ריח הסעודה מדי עוברו ברחוב מחוץ לבית, ויהנה מן הריח הטוב – זהו בבחינת קורת רוח. וכן גם  בעולם הבא, אם אדם איננו זוכה לעולם הבא גופא, אלא שמרשים לו לעבור מבחוץ, להנות רק מריח הטוב של העוה"ב המוכן לצדיקים, זהו פירוש  מי שיש לו קורת רוח בעוה"ב [היינו רק קורת רוח של העוה"ב, ולא עוה"ב עצמו]; - הוא השכר היותר קטן אשר יכול להמצא, ועל כורחנו הוא עבור המצווה היותר קטנה, אשר אין קטנה הימנה – [שהרי כל מצווה יש לה מתן שכר בעוה"ב] – ועל זה אמרו כי כל חיי העולם הזה, וכל תענוגיו ואושריו כלולים יחד מראשית הבריאה ועד סוף סופה, עוד לא יגיעו אל קורת רוח כזה בעולם הבא.

הרי שיתבאר לנו היטב, כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, הוא משום שאין לך שום מצוה מן המצוות אפילו הקטנה ביותר אשר לא יהיה שכרה יותר מכל מה שאפשר שימצא שכר וטוב  בכל העוה"ז  כולו. ויהיה כתרגום המילים ממש: דליכא בעוה"ז – אין בכל העולם כולו מה שיהיה אפשר להיות שכר מצוה – ואפילו למצווה היותר קטנה!!!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד