חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שידוכים: משבר לאחר פגישות

שאלה

מה הסיבה שלפעמים קורה שאחרי שנפגשים הרבה עם מישהי יוצא שזה נשבר ויש מזה צער גדול וביטול תורה.

תודה רבה

 

תשובה

שלום רב!!

ראשית עלינו לומר, שבענין זה של פגישות בשידוכים, הרי ישנם מנהגים שונים ומגוונים, וכל אחד יעשה שאלת רבו שמכירו, מהי הדרך הראויה לו, וראוי היה לעיין בדברי רבותינו בזה, שכן מקור הדבר הוא מהמקרא בתורה שנאמר 'ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה', הוי אומר שהליקוחין לאשה הם אשר מביאים בעטיים את האהבה הנדרשת שתהיה בין שני בני הזוג, ולצערינו עולם המושגים של אחינו התועים הרואים בקשר של אישות בתחילה כ'אהבה' ולא 'קדושה', הם בהשראת פסיכולוגים ואנשי מקצוע שלא פועלים תדיר על פי דרך זו נוהגים בצורה אחרת שהיא לזרה בעינינו.

אלא שכיום בשל שינוי הפתיחות והדורות, בהחלט יש הרואים לנכון שפגישות היכרות מדודות יש בכוחן לקרב בין בני הזוג ולהביא לקדושה האמיתית שתביא בעקבותיה את האהבה הנדרשת להם.

אך כאמור, בין אותם שיטות שיש כאלו שמסתפקים בפגישה אחת של דקות ספורות, לבין אלו שנוהגים ליפגש מספר פעמים, ויש אף כאלו שמרבים לפגישות רבות, העיקר בכך הוא שיכוונו ליבם לאביהם שבשמים להגיע לתכלית הנישואין, שאין המקום כאן לפרטם אחד לאחד, ולכן כל יחיד יעשה שאלת רבו כיצד הוא נצרך לכך.

ולגבי השאלה של התוצאה העגומה וביטול התורה, נדמה הדבר ששאלה זו מקורה לצערי במעט חוסר מושלם באמונה תמימה, שכן כפי שאמונים אנו שהכל נקבע מלמעלה, אין ספק שצורת ואופי הפגישות אף הוא נקבע במסמרות על ידי בורא העולם, ואם נחיה בהכרה ברורה שכזו, ידמה הדבר כמו שאם ח"ו יקבל האדם חום גבוה וייאלץ לשכב עם אנגינה קשה במיטת חליו, הוא לא יבא בתלונה כי הדבר גרם לו לביטול תורה, כי משמים כיוונו כך הדברים, וודאי יעשה כל שביכולתו לישאר בדמותות התורתית גם בעת חליו, כך הוא הדבר בפגישות [מדודות ונצרכות] שהדבר נקבע משמים, וכשזו תהיה הראיה, אין ספק שלא תחושו צער ואובדן זמן וביטול תורה אם הפגישות לא יעלו בתוצאתן את מה שאתם קויתם שייצא לבסוף, כי משמים נקבע הדבר.

בנוסף, דומה הדבר שהדרכה אישית בתחום זה בהתאם להכרת אישיותך, תסייע לך להפנים ולהתחזק בנידון, ואם תרצה תוכל להשאיר באופן חשאי את פרטיך ונפנה אותך לדמות מוכרת שתוכל לסייע לך בתחום זה.

בתקוה ותפילה שתזכה בקרוב להקים בית נאמן בישראל בנקל

ועד הרבנים

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד